Canlyniadau Chwilio yn categori Bwyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 388 cofnodion | Tudalen 1 o 39

Newyddion da posib o'r Unol Daleithau...

22/09/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Mae Hybu Cig Cymru wedi croesawu’r posibilrwydd y bydd y gwaharddiad ar allforion cig oen o Brydain i UDA yn cael ei godi’n fuan, fel y trafodwyd heddiw gan Brif Weinidog Prydain.

darllenwch mwy

Anrhydeddu Gwyn Howells am ei gyfrani...

14/09/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae Prif Weithredwr Hybu Cig Cymru, Gwyn Howells, wedi derbyn un o brif anrhydeddau’r diwydiant i gydnabod ei gyfraniad at ddatblygiad y sectorau cig oen, eidion a phorc yng Nghymru.

darllenwch mwy

Cig oen Cymru yn serennu mewn cystadl...

09/09/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Chwaraeon, Newyddion

Mae Hybu Cig Cymru wedi partneru gyda threfnwyr un o'r cystadlaethau golff mwyaf yn y byd, Twrnamaint Golff Mercedes ar gyfer yr amaturiaid gorau, i godi proffil Cig Oen Cymru ym marchnad Gwlad Belg.

darllenwch mwy

Ymgyrch i leihau marwolaethau o adwei...

08/09/2021
Categori: Addysg, Bwyd, Iechyd, Newyddion

Mae Safonau Masnach Cymru yn cefnogi ymgyrch gan Grŵp Bwyd Gwent Fwyaf i leihau marwolaethau o adweithiau alergaidd.

darllenwch mwy

Ymgyrch Hybu Cig Cymru yn lansio adno...

06/09/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Cafodd platfform a phecyn newydd sbon o adnoddau addysgol ar gyfer athrawon a gweithwyr iechyd yng Nghymru ei lansio heddiw.

darllenwch mwy

Cymru yn paratoi at Wythnos Caru Cig Oen

27/08/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Fe fydd Wythnos Caru Cig Oen yn dechrau yn ystod wythnos gyntaf mis Medi sy'n ddathliad blynyddol o bopeth sy’n ymwneud â chig oen a chig dafad gyda llu o ddigwyddiadau yng Nghymru eleni er mwyn helpu’r gwasanaeth bwyd a’r sector arlwyo yn sgil y pandemig COVID.

darllenwch mwy

Effaith Brexit, Covid a galw domestig...

24/08/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae materion logistaidd yn dilyn Brexit, effaith Covid ynghyd â galw domestig cryf a chyflenwad tynn wedi cyfuno i greu darlun prudd ar gyfer allforion cig coch yn ystod hanner cyntaf 2021, yn ôl data a ddadansoddwyd gan Hybu Cig Cymru.

darllenwch mwy

Ffair Aeaf y Sioe Fawr yn dychwelyd f...

18/08/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru wedi cyhoeddi y bydd Ffair Aeaf Frenhinol Cymru eleni yn dychwelyd i Faes y Sioe yn Llanelwedd fel digwyddiad deuddydd ar y 29ain a’r 30ain Tachwedd 2021.

darllenwch mwy

Hybu Cig Cymru yn lansio rysaitiau ne...

12/08/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae Ymgyrch Hybu Cig Cymru wedi lansio ystod newydd o ryseitiau tymhorol i annog pobl i roi cynnig ar flasau newydd wrth farbeciwio a pharatoi prydau haf.

darllenwch mwy

Canolfan Technoleg Bwyd Môn yn creu c...

12/08/2021
Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Bu'r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, Lesley Griffiths yn ymweld â’r Ganolfan Technoleg Bwyd yn Llangefni yn ddiweddar i glywed sut mae eu gwaith wedi helpu i greu cannoedd o swyddi newydd yn y diwydiant bwyd a diod yng Nghymru.

darllenwch mwy