Canlyniadau Chwilio yn categori Bwyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 399 cofnodion | Tudalen 1 o 40

Cefnogaeth cwsmeriaid i gig eidion yn...

26/11/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Mae cwsmeriaid yn gwario mwy ar gig eidion o’r sector manwerthu rŵan nag oedden nhw ddwy flynedd yn ôl, yn ôl dadansoddiad newydd o’r farchnad gan Kantar.

darllenwch mwy

Undeb amaeth yn cyfarfod Plaid Cymru ...

25/11/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi cwrdd yr wythnos hon â llefarydd Plaid Cymru ar faterion gwledig ac amaethyddiaeth Cefin Campbell AS i drafod manylion Cytundeb Cydweithredu Llafur a Phlaid Cymru a gyhoeddwyd yn ddiweddar.

darllenwch mwy

Cynllun newydd i gadw gwariant ymwelw...

09/11/2021
Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Gyda chynnydd sylweddol yn y niferoedd o bobl sydd wedi bod yn mynd ar wyliau lleol dros y cyfnod diweddar, mae cynllun newydd wedi ei lansio er mwyn annog ymwelwyr i wario mwy ar fwyd lleol yn ystod eu harhosiad.

darllenwch mwy

Lansio gwasanaeth i helpu'r cyhoedd r...

04/11/2021
Categori: Addysg, Bwyd, Iechyd, Newyddion

Mae Safonau Masnach Cymru a’r elusen Crimestoppers wedi dod at ei gilydd i gynnig gwasanaeth sy’n galluogi’r cyhoedd i roi gwybodaeth werthfawr yn ddienw er mwyn cadw cymunedau’n ddiogel ac iach.

darllenwch mwy

Cigydd o'r gogledd ddwyrain yn herio'...

02/11/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Cystadlaethau, Newyddion

Mae cigydd o'r Gogledd Ddwyrain, Ben Roberts, ar fin wynebu her fwyaf ei yrfa wrth iddo gystadlu â chwech o gigyddion gorau Prydain ac Iwerddon yn rownd derfynol cystadleuaeth Gigydda WorldSkills UK 2021.

darllenwch mwy

Awdur a darlledwr blaenllaw ar fwyd y...

28/10/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Bydd maethegydd sydd â dylanwad rhyngwladol a nifer o bobl flaenllaw o’r diwydiant yn cymryd rhan yng nghynhadledd Hybu Cig Cymru Ddydd Mercher a Dydd Iau 10 ac 11 Tachwedd 2021.

darllenwch mwy

Undeb amaeth yn chwilio am berson rha...

25/10/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru yn awyddus i gydnabod unigolyn sydd wedi gwneud cyfraniad rhagorol i ddatblygiad y diwydiant llaeth ac sydd wedi dod yn rhan hanfodol o’r diwydiant yng Nghymru.

darllenwch mwy

Hybu Cig Cymru yn pryderu am gytundeb...

21/10/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Yn dilyn y cyhoeddiad fod cytundeb masnach amlinellol wedi cael ei gytuno rhwng Prydain a Seland Newydd, mae Hybu Cig Cymru wedi mynegi pryder ynghylch yr angen i sicrhau chwarae teg i ffermwyr ac argaeledd cig oen ac eidion cynaliadwy i ddefnyddwyr.

darllenwch mwy

Lansio cyfres o ddigwyddiadau i drafo...

13/10/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae Hybu Cig Cymru wedi cyhoeddi cyfres o ddigwyddiadau rhanbarthol ledled y wlad i ymgysylltu â ffermwyr a thrafod dyfodol y sector cig coch.

darllenwch mwy

Lansio adnoddau newydd ar amaeth a bwyd

04/10/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Cafodd pecyn addysgiadol Hybu Cig Cymru groeso mawr gan mwy na chant o gogyddion brwd yn y dyfodol mewn digwyddiad lansio llwyddiannus mewn ysgol gynradd yng Ngwent.

darllenwch mwy