Canlyniadau Chwilio yn categori Bwyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 372 cofnodion | Tudalen 1 o 38

Y Sioe Fawr Rithiol 2021

18/06/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Bydd y Sioe Fawr yn Llanelwedd yn cael ei gynnal eleni yn rhithiol ac mae Cymdeithas Amaethyddol yn edrych ymlaen at gynnal y Sioe ar y We fis nesaf fel arfer.

darllenwch mwy

Cytundeb masnach yn achosi braw i'r d...

16/06/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Mae'r diwydiant amaeth wedi datgan pryder yn dilyn y newyddion fod Llywodraeth Prydain ag Awstralia wedi arwyddo cytundeb masnach.

darllenwch mwy

Menter Môn yn sefydlu adran fwyd newydd

14/06/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Iaith, Newyddion

Mae Menter Môn wedi sefydlu adran Bwyd Amaeth newydd er mwyn ychwanegu gwerth, datblygu cynnyrch newydd a meithrin cadwyni cyflenwi trwy Gymru. Bydd pedwar cynllun yn rhan o’r adran newydd hon; Tech Tyfu, Gwlad y Gwlan, Neges@home a Môn Larder.

darllenwch mwy

Ffermwyr Ifanc yn dangos eu doniau cr...

04/06/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Bydd rhai o ffermwyr ifanc Cymru yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth goginio a fydd yn amlygu cynnyrch Cymreig lleol a chynaliadwy.

darllenwch mwy

Prisiau gwartheg ar y lefel uchaf ers...

30/04/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Mae prisiau gwartheg eidion yng Nghymru wedi cyrraedd y garreg filltir o £4 y cilo, sef y cyfartaledd uchaf ers nifer o flynyddoedd.

darllenwch mwy

Menter Moch Cymru yn chwilio am fferm...

29/04/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Ydych chi yn aelod o Glwb ffermwyr Ifanc, yn angerddol am fagu moch, ac yn chwilio am y cyfle i arallgyfeirio? Os felly beth am edrych ar y cynllun Pesgi Moch blynyddol, cynllun ar y cyd rhwng Menter Moch Cymru a Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru.

darllenwch mwy

Cyhoeddi rhaglen lawn Tafwyl 2021

15/04/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Bwyd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae'r artistiaid a fydd yn perfformio yng ngŵyl Tafwyl ym mis Mai wedi cael eu cyhoeddi, gyda'r Wyl eleni unwaith eto yn llawn dop o weithgareddau, a fydd yn cael ei ffrydio'n rhithiol i aelwydydd led-led Cymru a'r byd.

darllenwch mwy

Blwyddyn eithriadol o dda i gigyddion...

29/03/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae siopau cigydd y stryd fawr wedi mwynhau blwyddyn arbennig dros y 12 mis diwethaf yn ôl arolwg newydd, ac fe wnaeth 630,000 yn fwy o aelwydydd yn ymweld â siopau cig annibynnol ym Mhrydain nag yn y flwyddyn flaenorol.

darllenwch mwy

Tair gwlad yn cytuno ar ailddosbarthi...

22/03/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae Cymru, Lloegr a'r Alban wedi cytuno ar ailddosbarthu ardollau cig coch er mwyn ystyried symudiadau da byw trawsffiniol rhwng y tair gwald gyda'r newid yn cael ei weithredu ar 1 Ebrill 2021.

darllenwch mwy

Cymru yn ymuno ag ymgyrch ryngwladol ...

15/03/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Mae’r corff cig coch Cymru Hybu Cig Cymru wedi ymestyn ei ymrwymiad i amaeth sy’n gynaliadwy yn gymdeithasol ac yn amgylcheddol trwy ymuno â'r ford gron fyd-eang ar gig eidion cynaliadwy.

darllenwch mwy