Canlyniadau Chwilio yn categori Bwyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 355 cofnodion | Tudalen 1 o 36

Mwy o alw am gig coch dros y Nadolig

13/01/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae ffigurau manwerthu newydd ar gyfer mis Rhagfyr newydd eu cyhoeddi gan Kantar Worldpanel yn dangos bod teuluoedd wedi mwynhau mwy o gigoedd coch dros y Nadolig nag arfer.

darllenwch mwy

Ar drothwy Wythnos Brecwast Ffermdy w...

08/01/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru unwaith eto yn paratoi ar gyfer un o’i ddigwyddiadau allweddol - yr wythnos frecwast ffermdy blynyddol, a fydd yn cael ei chynnal o ddydd Llun 18 i ddydd Sul 24 Ionawr 2021.

darllenwch mwy

Gweminar yn archwilio datblygiadau ne...

07/01/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Bydd gweminar cyntaf 2021 ymgyrch Hybu Cig Cymru yn archwilio ansawdd cig oen gyda’r genetegydd defaid, Dr Nicola Lambe.

darllenwch mwy

Tîm Cyfiawnder Ieuenctid Cyngor Conwy...

24/12/2020
Categori: Addysg, Bwyd, Celfyddydau, Iechyd, Llythyron, Newyddion

Mae tîm Cyfiawnder Ieuenctid Conwy a Sir Ddinbych wedi bod yn dod o hyd i ffyrdd creadigol i oresgyn cyfyngiadau pandemig y Coronafeirws i barhau â’u gwaith gwerthfawr gyda phobl ifanc.

darllenwch mwy

Aflonyddwch masnach yn taro sector ci...

22/12/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae sector cig oen ac eidion Cymru yn aros yn bryderus am ddatblygiadau i’w helpu i gael mynediad at farchnadoedd hanfodol yn Ewrop, yn sgil cau ffiniau oherwydd ofnau y bydd straen newydd y firws COVID yn lledaenu, ynghyd â dyddiad cau cytundeb masnach Brexit sydd ar ddod.

darllenwch mwy

Bwyd o bryfed ar fwydlen ymchwil Prif...

18/12/2020
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Bwyd, Iechyd, Newyddion

Gallai criciaid a chwilod gael eu gweini ar ein platiau yn amlach, diolch i ymchwil academaidd newydd gan Brifysgol Aberystwyth

darllenwch mwy

Danteithion o Gymru i enillydd hampyr...

17/12/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Cystadlaethau, Newyddion

Daeth y Nadolig yn gynnar i un ffan o fwyd Cymreig, wrth iddi gael hamper yn llawn danteithion Cymreig cyn y gwyliau.

darllenwch mwy

Ymchwil i ffermio cymysg yn mynd i'r ...

16/12/2020
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cydweithio ar brosiect rhyngwladol gwerth €7 miliwn i helpu ffermwyr i fabwysiadu dulliau amaethyddol mwy arloesol i sicrhau bod eu busnesau yn gallu gwrthsefyll ac addasu i heriau allanol.

darllenwch mwy

Arddangosfa gan gigydd yn ysbrydoli c...

15/12/2020
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae'r cigydd blaenllaw Mark McArdle wedi bod yn helpu'r diwydiant cig oen ac eidion o Gymru drwy ysbrydoli cogyddion ifanc y dyfodol ar sut i baratoi cig o'r safon uchaf.

darllenwch mwy

Rhybuddio y bydd newidiadau anochel i...

09/12/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Rhaid i’r gadwyn cyflenwi cig coch baratoi ar gyfer newid anochel a pharhaol o 1 Ionawr waeth beth fydd canlyniad unrhyw drafodaethau Brexit a gynhelir cyn hynny, yn ôl Prif Weithredwr Hybu Cig Cymru.

darllenwch mwy