Canlyniadau Chwilio yn categori Bwyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 341 cofnodion | Tudalen 1 o 35

Datgelu logos newydd ar gyfer cynhyrc...

22/10/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Cafodd logos newydd ar gyfer bwyd a diod sydd â statws enw bwyd gwarchodedig o dan Gynllun yr Undeb Ewropeaidd eu datgelu heddiw.

darllenwch mwy

Lansio cystadleuaeth i gogyddion Ifanc

21/10/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Ar-lein, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae Hybu Cig Cymru am weithio mewn partneriaeth ac un o wyliau bwyd mwyaf Cymru, Gŵyl Fwyd Caernarfon, i lansio cystadleuaeth goginio i gogyddion ifanc o’r enw “5 Mewn Pryd”.

darllenwch mwy

Undeb Amaethwyr Cymru yn ymateb chwyr...

15/10/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi ymateb gyda dicter a siom bod Tŷ’r Cyffredin wedi gwrthod ymgorffori mesurau yn y gyfraith a fyddai’n amddiffyn defnyddwyr a chynhyrchwyr rhag mewnforion bwyd is-safonol.

darllenwch mwy

Datgelu trysorau maethol cig oen Cymru

07/10/2020
Categori: Addysg, Bwyd, Iechyd, Newyddion

Mae gan gig oen Cymru drysorau cudd o ran maeth, yn ôl canlyniadau cyffrous y prosiect mwyaf o’i fath i brofi blas cig oen.

darllenwch mwy

Lansio cerdyn gofalwyr yng Ngheredigion

05/10/2020
Categori: Addysg, Bwyd, Iechyd, Newyddion

Mae Cerdyn Gofalwr wedi cael ei lansio yng Ngheredigion i ofalwyr di-dâl sy’n gofalu am aelodau o’r teulu neu ffrindiau, na fyddai’n gallu ymdopi ar eu pennau eu hunain heb y cymorth na’r gofal y mae gofalwr di-dâl yn eu darparu.

darllenwch mwy

Cogydd adnabyddus yn hyrwyddo cig oen...

02/10/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Mae’r cogydd poblogaidd Cyrus Todiwala yn rhoi cefnogaeth lwyr i ymgyrch sy’n hybu diwydiant cig coch Cymreig yn ystod wythnos cyri.

darllenwch mwy

Ymgyrch hyrwyddo cig oen yn ymateb i ...

01/10/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Iechyd, Newyddion

Bydd rhaglen o hyrwyddo Cig Oen Cymru yn cael ei weithredu mewn nifer fawr o siopau dros yr hydref, a bydd yn adlewyrchu’r newidiadau yn y ffordd mae pobl yn siopa yn ystod cyfyngiadau Coronafeirws.

darllenwch mwy

Undeb amaeth yn croesawu cefnogaeth o...

25/09/2020
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi croesawu cefnogaeth Tŷ’r Arglwyddi i welliant a gyflwynwyd gan yr Arglwydd Grantchester, Llafur, a fyddai’n gorfodi’r holl fwyd a fewnforir fel rhan o gytundebau masnach i gyd-fynd â safonau’r DU.

darllenwch mwy

Cynhadledd rithiol yn trafod buddion ...

15/09/2020
Categori: Bwyd, Iechyd, Newyddion

Yn ystod rhith-gynhadledd Nursing in Practice sy'n dechrau heddiw, bydd Hybu Cig Cymru unwaith eto yn trafod sut mae cig coch o ansawdd da o fudd i’r iechyd.

darllenwch mwy

Llyfr coginio yn dathlu cynnyrch lleo...

14/09/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Mae'r gogyddes adnabyddus, Nerys Howell yn cyhoeddi llyfr coginio dwyieithog newydd gyda Gwasg y Lolfa sy'n dathlu cynnyrch lleol, cynaliadwy a thymhorol.

darllenwch mwy