Canlyniadau Chwilio yn categori Bwyd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 323 cofnodion | Tudalen 1 o 33

Ffigyrau gwerthiant yn dangos bod cws...

05/08/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae ffigurau gwerthiant sydd newydd eu rhyddhau wedi dangos naid yng ngwerthiant cig oen ffres yn siopau Prydain yn ystod y gwanwyn a dechrau’r haf.

darllenwch mwy

Ar drothwy Eisteddfod AmGEN

31/07/2020
Categori: Addysg, Bwyd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Efallai nad oes Eisteddfod Genedlaethol ‘draddodiadol’ i’w chynnal eleni, ond mae trefnwyr wedi bod wrthi’n brysur yn creu rhaglen lawn o weithgareddau o bob math i lenwi’r gofod yn ystod yr wythnos.

darllenwch mwy

Cyhoeddi rhifyn newydd o feibl cig co...

29/07/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae Hybu Cig Cymru wedi lansio’r rhifyn diweddaraf o’i ‘Llyfr Bach o Ffeithiau am Gig’, yr arolwg blynyddol o ffeithiau, ffigurau a thueddiadau yn niwydiannau defaid, gwartheg a moch Cymru.

darllenwch mwy

Y diwydiant cig coch wedi gallu addas...

21/07/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae diwydiant cig coch Cymru wedi dangos y gallu i addasu a bod yn hydwyth iawn wrth ymateb i argyfwng COVID-19 eleni, meddai Cadeirydd Hybu Cig Cymru, Kevin Roberts, mewn araith i fynychwyr Sioe Frenhinol Rhithwir Cymru.

darllenwch mwy

Amgueddfa Cymru i gynnal Gŵyl Fwyd ri...

17/07/2020
Categori: Bwyd, Celfyddydau, Newyddion

Fe gyhoeddodd Amgueddfa Cymru yr wythnos hon ei bod am gynnal gwyl fwyd ar-lein ar 12 ac 13 Medi, yn lle’r Ŵyl Fwyd flynyddol sydd fel arfer yn cael ei chynnal yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.

darllenwch mwy

Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn gwneud s...

16/07/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Ar-lein, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Bydd Mudiad y Ffermwyr Ifanc yn cyflwyno arlwy gwahanol ond adnabyddus o’r Sioe Frenhinol yn Llanelwedd eleni.

darllenwch mwy

Ymgyrch yn annog pobl i roi cynnig ar...

07/07/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae cam cyntaf ymgyrch ledled Prydain wedi lansio’r mis hwn sy’n annog defnyddwyr i roi cynnig ar ryseitiau newydd gyda chig oen.

darllenwch mwy

Ailethol llywydd Undeb Amaethwyr Cymru

03/07/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae’r ffermwr bîff a defaid o'r Gogledd, Glyn Roberts, wedi cael ei ailethol yn unfrydol fel Llywydd Undeb Amaethwyr Cymru mewn cyfarfod rhithwir diweddar o Gyngor yr Undeb.

darllenwch mwy

Allforion cig coch o Gymru yn parhau ...

01/07/2020
Categori: Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Mae'r ffigurau masnach diweddaraf gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi yn dangos fod y galw dramor ar gyfer Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru parhau’n weddol gryf, er gwaethaf y trafferthion yn Ewrop a thu hwnt a achoswyd gan y cyfyngiadau symud oherwydd y Coronafeirws.

darllenwch mwy

Cyhoeddi Sioe rithiol Llanelwedd 2020

30/06/2020
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Bydd 2020 yn gweld gwedd wahanol ar Sioe Frenhinol Cymru gyda’r aelodau a’r gwylwyr yn mwynhau’r arddangosfa amaethyddol o gysur eu cartrefi.

darllenwch mwy