Canlyniadau Chwilio yn categori Arian a Busnes

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 420 cofnodion | Tudalen 3 o 42

Grant gwerth £3 miliwn gan yr Undeb E...

09/07/2020
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Heddiw cyhoeddodd Llywodraeth Cymru £3 miliwn o gyllid refeniw ychwanegol ar gyfer Campws Arloesi a Menter Aberystwyth ArloesiAber.

darllenwch mwy

Ymgyrch yn annog pobl i roi cynnig ar...

07/07/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae cam cyntaf ymgyrch ledled Prydain wedi lansio’r mis hwn sy’n annog defnyddwyr i roi cynnig ar ryseitiau newydd gyda chig oen.

darllenwch mwy

Cynhyrchydd salami o Gymru yn sicrhau...

26/06/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Cystadlaethau, Newyddion

Mae'r nifer y busnesau yng Nghymru sydd wedi arallgyfeirio i ‘charcuterie’ a chigoedd wedi’u halltu wedi cynyddu yn y blynyddoedd diwethag ac mae Cwm Farm Charcuterie o Bontardawe wedi ennill gwobr ryngwladol.

darllenwch mwy

Canolfan fwyd genedlathol yn hwb i fu...

24/06/2020
Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Mae Canolfan Bwyd Cymru yng Ngheredigion wedi bod yn cynorthwyo busnesau bwyd a diod trwy gynnig cymorthfeydd ar-lein, er bod y ganolfan wedi bod ar gau oherwydd cyfyngiadau symud y coronafeirws.

darllenwch mwy

Busnesau Canol trefi Sir Gaerfyrddin ...

19/06/2020
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae canol trefi Sir Gaerfyrddin wrthi'n paratoi i groesawu siopwyr yn ôl ar ôl misoedd o fod ar gau oherwydd cyfyngiadau Covid-19.

darllenwch mwy

Cigyddion y stryd fawr yn gweld cynny...

18/06/2020
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Mae ystadegau newydd am fân-werthu yn dangos bod defnyddwyr yn eu miloedd wedi troi at gigyddion y stryd fawr yn ystod y pandemig presennol.

darllenwch mwy

Cyngor Conwy yn chwilio am farn y cyh...

12/06/2020
Categori: Arian a Busnes, Iaith, Newyddion

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cynnal arolwg ar ei fwriad i godi premiymau Treth y Cyngor ar ail gartrefi a chartrefi gwag hirdymor ar gyfer 2021/22.

darllenwch mwy

Ymdrech gymunedol i gynnal y banciau ...

10/06/2020
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae ymdrech gymunedol yn Siop y Garreg, pentref Llanfrothen yng Ngwynedd wedi mynd ati i gyfrannu tuag at fanciau bwyd Gwynedd a chefnogi trigolion bregus eu cymunedau, yn enwedig ers argyfwng Covid.

darllenwch mwy

Pa mor gymwys yw'ch busnes chi i dder...

09/06/2020
Categori: Arian a Busnes, Iechyd, Newyddion

Gall busnesau bellach ddod i wybod a ydynt yn gymwys i wneud cais am gymorth ariannol o gam nesaf Cronfa Cadernid Economaidd Llywodraeth Cymru.

darllenwch mwy

Galwad ar bobl ifanc Gwynedd a Môn i ...

04/06/2020
Categori: Arian a Busnes, Hyfforddiant / Cyrsiau, Newyddion

Mae cyfle arbennig i bobl 18-25 oed sy’n wreiddiol o Wynedd a Môn, i dderbyn £1000 a chynllun 10 wythnos er mwyn datblygu syniad newydd.

darllenwch mwy