Canlyniadau Chwilio yn categori Arian a Busnes

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 420 cofnodion | Tudalen 2 o 42

Sefydlu cronfa i adfywio canol dinas ...

14/08/2020
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae Cyngor Gwynedd, mewn partneriaeth gydag Ardal Gwella Busnes Bangor a Chyngor Dinas Bangor wedi sefydlu cronfa £2.16 miliwn i adnewyddu eiddo sydd wedi’u lleoli yng nghanol dinas Bangor.

darllenwch mwy

Parthau diogel Ceredigion i barhau yn...

14/08/2020
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Bydd y parthau diogel sydd mewn pedair tref yng Ngheredigion yn parhau yn dilyn ymgynghoriad diweddar, sydd nawr wedi cau.

darllenwch mwy

Gweinidog yn annog pobl i fwynhau Cym...

07/08/2020
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Ar drothwy’r penwythnos cyntaf ers i leoliadau lletygarwch dan do ailagor a chan fod disgwyl i’r tywydd fod yn braf mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Dafydd Elis Thomas, yn awyddus i atgoffa trigolion ac ymwelwyr i fwynhau’r hyn y gall Cymru ei gynnig – ond mewn modd diogel.

darllenwch mwy

Cyfle i fusnesau a sefydliadau ddilyn...

07/08/2020
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Newyddion

Gyda'r pwyslais ar ddarparu'n ddigidol yn dod mor gyffredin dros y misoedd diwethaf ac yn debygol o barhau i'r dyfodol agos, bydd cyfle i fusnesau, sefydliadau a'r hunangyflogedig ddiddordeb i ddilyn cyrsiau ar-lein newydd gan Brifysgol Aberystwyth sy'n cynnig cyfle i weithwyr wella eu sgiliau digidol a chyfryngau.

darllenwch mwy

Creu parthau diogel yn nhrefi Ceredigion

31/07/2020
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi creu parthau diogel yn nhrefi Aberaeron, Aberystwyth, Aberteifi a Cheinewydd er mwyn cael lle agored a diogel, gyda busnesau yn manteisio ar y gwagle i osod byrddau a chadeiriau ar hyd y stryd.

darllenwch mwy

Lansio ymgyrch 'Eryri, ond yn well fy...

31/07/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Arian a Busnes, Iechyd, Newyddion

Wrth i bobl yn eu lluoedd ddychwelyd i Eryri mae Cymdeithas Eryri a’i phartneriaid yn lansio ymgyrch ymwybyddiaeth i fynd ag Eryri gam yn nes at fod yn Barc Cenedlaethol heb sbwriel.

darllenwch mwy

Lansio cronfa newydd gwerth £40 miliw...

28/07/2020
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Hyfforddiant / Cyrsiau, Newyddion

Lansiodd Llywodraeth Cymru heddiw gronfa gwerth £40 miliwn ar gyfer hyfforddiant a chreu swyddi a sicrhau fod pobl yn symud i waith.

darllenwch mwy

Mis arall o barcio am ddim yng nghano...

27/07/2020
Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Mae mis arall o barcio am ddim yn cael ei gynnig yng nghanol trefi Sir Gaerfyrddin er mwyn cefnogi adfywiad canol trefi y Sir yn dilyn y cyfnod clo.

darllenwch mwy

Cynllun yng Ngwynedd a Môn yn creu 14...

16/07/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Arian a Busnes, Newyddion

Gyda misoedd diwethaf wedi bod yn anodd i bobl ifanc sy'n dechrau gyrfa, mae cynllun sy’n cael ei arwain gan Fenter Môn, yn rhoi cyfle amhrisiadwy i 14 unigolyn ddatblygu busnes, menter, prosiect, neu yrfa yn lleol i Wynedd neu Ynys Môn.

darllenwch mwy

Urdd Gobaith Cymru yn wynebu ‘cyfnod ...

15/07/2020
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Urdd Gobaith Cymru yn wynebu’r hyn a ddisgrifiwyd gan ei Brif Weithredwr fel ‘cyfnod mwyaf heriol ei 98 mlynedd o hanes’ o ganlyniad i sefyllfa Covid19.

darllenwch mwy