Canlyniadau Chwilio yn categori Arian a Busnes

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 418 cofnodion | Tudalen 1 o 42

Penodi cynrychiolwyr i hyrwyddo Cymru...

17/09/2020
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae tri chynrychiolydd sy’n angerddol dros Gymru wedi cael eu penodi gan Lywodraeth Cymru i hyrwyddo’r wlad dramor.

darllenwch mwy

Hwb i gig oen gyda Dydd Llun Cig Oen ...

11/09/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Bydd canlyniadau cyntaf un o raglenni blasu cig mwyaf gwledydd Prydain yn cael eu cyhoeddi mewn digywddiad rhithwir arbennig y mis hwn, gan ddatgelu dewisiadau cwsmeriaid Cig Oen Cymru PGI pan ddaw at flas a sawr.

darllenwch mwy

Cyngor Gwynedd yn diolch i fusnesau a...

11/09/2020
Categori: Arian a Busnes, Iechyd, Newyddion

Ers dechrau’r argyfwng Coronafeirws, mae straen wedi bod ar nifer o deuluoedd ac unigolion sy’n golygu eu bod yn dibynnu ar gymorth y banciau bwyd ac o ganlyniad, fe anfonodd Cyngor Gwynedd gais i’r busnesau a’r gwasanaethau lleol oedd wedi gorfod cau yn y cyfnod clo i gyfrannu eu bwydydd dros ben i’w banciau bwyd lleol.

darllenwch mwy


ERROR: http://lleol.cymru/blog/results.php

Query: UPDATE Report_Post SET report_amount = report_amount + 1 WHERE post_id = 4885 AND report_type = 1 AND DATE_FORMAT(date, '%Y-%m-%d') = DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%m-%d')

 Errno: 1213
 Error: Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction
_SERVER data
  REMOTE_ADDR : 3.237.71.23
  REMOTE_PORT : 21958
SCRIPT_FILENAME : /kunden/homepages/10/d114928358/htdocs/oldhtdocs/wsb3726335107/blog/results.php
 REQUEST_METHOD : GET
  QUERY_STRING : url_full=/blog/guide/arian-a-busnes
  REQUEST_URI : /blog/guide/arian-a-busnes

Mwy a mwy o gwsmeriaid yn troi at Stê...

04/09/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae ymgyrch Hybu Cig Cymru wedi croesawu ystadegau newydd sy’n dangos fod llawer mwy o gig eidion ffres yn cael ei brynu yn y siopau.

darllenwch mwy

Ydych chi’n gymwys i gymorth gan Gron...

02/09/2020
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd sefydliadau sy'n rhan o'r sector diwylliant a threftadaeth yn gallu gweld a ydynt yn gymwys i wneud cais am gymorth ariannol o Gronfa Adferiad Diwylliannol Llywodraeth Cymru, sy’n werth cyfanswm o £53 miliwn.

darllenwch mwy


ERROR: http://lleol.cymru/blog/results.php

Query: UPDATE Report_Post SET report_amount = report_amount + 1 WHERE post_id = 4872 AND report_type = 1 AND DATE_FORMAT(date, '%Y-%m-%d') = DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%m-%d')

 Errno: 1213
 Error: Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction
_SERVER data
  REMOTE_ADDR : 3.237.71.23
  REMOTE_PORT : 21958
SCRIPT_FILENAME : /kunden/homepages/10/d114928358/htdocs/oldhtdocs/wsb3726335107/blog/results.php
 REQUEST_METHOD : GET
  QUERY_STRING : url_full=/blog/guide/arian-a-busnes
  REQUEST_URI : /blog/guide/arian-a-busnes

Grantiau i drawsnewid canol trefi yn ...

28/08/2020
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Bwyd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae grant gwerth £200,000 gan Lywodraeth Cymru wedi’i neilltuo i drefi ar draws Canolbarth Cymru i ariannu addasiadau mewn canol trefi i hwyluso masnachu a diogelwch y cyhoedd mewn ymateb i Coronafeirws ac mae posib i gynghorau tref wneud cais amdano.

darllenwch mwy

Parc Cenedlaethol Eryri yn treialu su...

19/08/2020
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Iechyd, Newyddion

Yn dilyn adolygu’r mesurau brys a roddwyd mewn lle, fe fydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn adeiladu ar y llwyddiant drwy dreialu system rhagarchebu tocynnau ym maes parcio Pen-y-Pass yng ngodre'r Wyddfa ar benwythnosau a gwyliau banc am weddill yr haf.

darllenwch mwy


ERROR: http://lleol.cymru/blog/results.php

Query: UPDATE Report_Post SET report_amount = report_amount + 1 WHERE post_id = 4850 AND report_type = 1 AND DATE_FORMAT(date, '%Y-%m-%d') = DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%m-%d')

 Errno: 1213
 Error: Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction
_SERVER data
  REMOTE_ADDR : 3.237.71.23
  REMOTE_PORT : 21958
SCRIPT_FILENAME : /kunden/homepages/10/d114928358/htdocs/oldhtdocs/wsb3726335107/blog/results.php
 REQUEST_METHOD : GET
  QUERY_STRING : url_full=/blog/guide/arian-a-busnes
  REQUEST_URI : /blog/guide/arian-a-busnes

Cymorth i gymunedau gwledig i gael gw...

18/08/2020
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae cymorth ariannol ar gael i breswylwyr sy'n cael trafferth â chysylltiad rhyngrwyd yng nghymunedau gwledig Sir Gaerfyrddin a Cheredigion.

darllenwch mwy

Sefydlu cronfa i adfywio canol dinas ...

14/08/2020
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae Cyngor Gwynedd, mewn partneriaeth gydag Ardal Gwella Busnes Bangor a Chyngor Dinas Bangor wedi sefydlu cronfa £2.16 miliwn i adnewyddu eiddo sydd wedi’u lleoli yng nghanol dinas Bangor.

darllenwch mwy

Parthau diogel Ceredigion i barhau yn...

14/08/2020
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Bydd y parthau diogel sydd mewn pedair tref yng Ngheredigion yn parhau yn dilyn ymgynghoriad diweddar, sydd nawr wedi cau.

darllenwch mwy