Canlyniadau Chwilio yn categori Arian a Busnes

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 467 cofnodion | Tudalen 1 o 47

Mudiad iaith yn cefnogi galwad econom...

21/06/2021
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith yn cefnogi galwad yr economegydd Gerald Holtham am weithredu polisïau i ddenu pobl ifainc i aros a gweithio yng Nghymru.

darllenwch mwy

Four Communications Group (Four) yn c...

17/06/2021
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Celfyddydau, Newyddion

Four Communications Group (Four) yn caffael asiantaeth Cheeky Monkey Creative


Bleddyn Edwards - Cheeky Monkey Creative

Gan gryfhau ei safle yn y farchnad digidol a chreadigol, mae’r asiantaeth integredig annibynol Four Communications Group (Four) wedi caffael yr asiantaeth Cheeky Monkey Creative o dde Cymru.

darllenwch mwy

Cytundeb masnach yn achosi braw i'r d...

16/06/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Mae'r diwydiant amaeth wedi datgan pryder yn dilyn y newyddion fod Llywodraeth Prydain ag Awstralia wedi arwyddo cytundeb masnach.

darllenwch mwy

Ffermwyr yn codi pryderon gydag aelod...

11/06/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae aelodau Undeb Amaethwyr Cymru o Sir Gaernarfon a Sir Ddinbych wedi amlinellu eu pryderon a’u gwrthwynebiadau i’r cytundeb masnach rydd gydag Awstralia mewn cyfarfod diweddar ag AS Aberconwy, Robin Millar.

darllenwch mwy

Galw ar Lywodraeth Cymru i weithredu ...

10/06/2021
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Iaith, Newyddion

Bydd adroddiad fydd gerbron Cabinet Cyngor Gwynedd yr wythnos nesaf yn argymell fod Llywodraeth Cymru yn mynd ati i fabwysiadu a gweithredu’r argymhellion mwyaf effeithiol o adroddiad ar ail gartrefi ar fyrder.

darllenwch mwy

Arolwg yn dangos rhaniad mewn cysyllt...

24/05/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae arolwg ar gysylltedd digidol wedi dangos y bwlch enfawr rhwng ardaloedd trefol a rhai gwledig o ran mynediad i fand eang a’i sefydlogrwydd a derbyniad signalau ffonau symudol.

darllenwch mwy

Undeb Amaeth yn codi pryderon am gytu...

20/05/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Iechyd, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi tynnu sylw at amrywiaeth o bryderon difrifol ynghylch effeithiau cytundeb masnach anfanteisiol ag Awstralia mewn cyfarfod â Gweinidog Polisi Masnach Llywodraeth Prydain, Greg Hands.

darllenwch mwy

Cyngor Gwynedd yn buddsoddi £1.1 mili...

19/05/2021
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Newyddion

Mae Cyngor Gwynedd wedi cytuno i fuddsoddi £1.1 miliwn mewn dau gynllun fydd yn rhoi cyfle i bobl y sir ddechrau eu llwybr gyrfa yn eu cymunedau.

darllenwch mwy

Cyfle olaf i gofrestru am ddim i gwrs...

07/05/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Arian a Busnes, Celfyddydau, Hyfforddiant / Cyrsiau, Newyddion

Mae cwrs gan Brifysgol Aberystwyth wedi bod yn mynd o nerth i nerth yn ystod y pandemig yn hyfforddi busnesau ar gynhyrchu cyfryngau uwch ond mae'r cyfle olaf i gofrestru er mwyn gallu mynychu'r hyfforddiant achrededig am ddim yn dod ym mis Mehefin.

darllenwch mwy

Annog busnesau a sefydliadau o Wynedd...

07/05/2021
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Cyngor Gwynedd yn annog cymunedau o fewn y Sir i wneud ceisiadau arian o Gronfa Adfywio Cymunedol Llywodraeth Prydain.

darllenwch mwy