Canlyniadau Chwilio yn categori Arian a Busnes

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 493 cofnodion | Tudalen 1 o 50

Bwca yn rhyddhau sengl newydd i gefno...

30/11/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Yn Nhyffryn Aeron, Ceredigion mae ymgyrch ar waith i geisio prynu tafarn ‘Y Vale’ er mwyn ei hailagor fel tafarn gymunedol ac i gydfynd mae'r band lleol Bwca yn rhyddhau sengl newydd blŵs, hwyliog a bachog o’r enw ‘Lawr yn y Vale’ ar ddydd Gwener Rhagfyr 3ydd.

darllenwch mwy

Rhannu arbenigedd trethi a lles i hel...

29/11/2021
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae arbenigwraig ar drethi yn yr Ysgol Fusnes Profysgol Bangor wedi bod yn defnyddio ei harbenigedd i roi sylw i faterion cymdeithasol sy'n ymwneud â thlodi a gwasanaethau cynghori.

darllenwch mwy

Cefnogaeth cwsmeriaid i gig eidion yn...

26/11/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Mae cwsmeriaid yn gwario mwy ar gig eidion o’r sector manwerthu rŵan nag oedden nhw ddwy flynedd yn ôl, yn ôl dadansoddiad newydd o’r farchnad gan Kantar.

darllenwch mwy

600 o fusnesau lleol yn ymuno a chynl...

26/11/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae cynllun Llysgennad Eryri yn dathlu ei ben-blwydd yn flwyddyn oed ac mae'r cynllun wedi profi'n llwyddiannus hyd yma.

darllenwch mwy

Cyfle unigryw i entrepreneuriaid ifan...

25/11/2021
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Newyddion

Mae cynllun gan Menter Môn, Llwyddo’n Lleol 2050 yn chwilio am bobl ifanc brwdfrydig sy'n awyddus i ddatblygu eu syniad eu hunain.

darllenwch mwy

Cynllun newydd i gadw gwariant ymwelw...

09/11/2021
Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Gyda chynnydd sylweddol yn y niferoedd o bobl sydd wedi bod yn mynd ar wyliau lleol dros y cyfnod diweddar, mae cynllun newydd wedi ei lansio er mwyn annog ymwelwyr i wario mwy ar fwyd lleol yn ystod eu harhosiad.

darllenwch mwy

Agor canolfan fusnes newydd yng Ngher...

05/11/2021
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae canolfan fusnes newydd yn Llanbedr Pont Steffan wedi cael ei hagor yn swyddogol at ddefnydd y gymuned a busnesau yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Cyngor Gwynedd yn ystyried cynllun i ...

03/11/2021
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae Cyngor Gwynedd yn ystyried cynllun i reoli'r nifer o gartrefi modur sy'n parcio dros nos yn y Sir.

darllenwch mwy

Llywodraeth Prydain yn aberthu ffermi...

26/10/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Arian a Busnes, Newyddion

Mae’r sêl fendith ar gytundeb masnach â Seland Newydd yn dangos parodrwydd Llywodraeth y DU i danseilio ffermio a diogelwch cyflenwad bwyd y DU am gyfnewid o fuddion dibwys i’r economi, meddai Undeb Amaethwyr Cymru.

darllenwch mwy

Hybu Cig Cymru yn pryderu am gytundeb...

21/10/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Yn dilyn y cyhoeddiad fod cytundeb masnach amlinellol wedi cael ei gytuno rhwng Prydain a Seland Newydd, mae Hybu Cig Cymru wedi mynegi pryder ynghylch yr angen i sicrhau chwarae teg i ffermwyr ac argaeledd cig oen ac eidion cynaliadwy i ddefnyddwyr.

darllenwch mwy