Canlyniadau Chwilio yn categori Arian a Busnes

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 481 cofnodion | Tudalen 1 o 49

Newyddion da posib o'r Unol Daleithau...

22/09/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Mae Hybu Cig Cymru wedi croesawu’r posibilrwydd y bydd y gwaharddiad ar allforion cig oen o Brydain i UDA yn cael ei godi’n fuan, fel y trafodwyd heddiw gan Brif Weinidog Prydain.

darllenwch mwy

Fforwm i drafod cyfraniad y cyfryngau...

21/09/2021
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Iaith, Newyddion

Bydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn tynnu ynghyd cynghorwyr etholedig a swyddogion Cyngor Sir Gâr, prif swyddogion canolfan Yr Egin a'r rhai sy'n datblygu cynnwys Cymraeg ar gyfer y we er mwyn trafod sut all y cyfryngau digidol fod o fudd i'n cymunedau.

darllenwch mwy

Bargen Twf Canolbarth Cymru’n cyrraed...

17/09/2021
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe fydd Bargen Twf Canolbarth Cymru yn cyflwyno ei hachos busnes ddiwedd y mis er mwyn iddo gael ei gymeradwyo gan Lywodraeth Prydain a Llywodraeth Cymru.

darllenwch mwy

Ceredigion yn estyn croeso i daith se...

08/09/2021
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Roedd yr haul yn gwenu yng Ngheredigion heddiw wrth i’r sir estyn croeso i’r Tour of Britain ar ddechrau pedwerydd cymal y ras.

darllenwch mwy

Profiad realiti estynedig rhyngwladol...

20/08/2021
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Bu tîm o bobl greadigol o Gymru yn rhan o lansiad heddiw i brofiad realiti estynedig dinesig cyntaf erioed yn seiliedig ar y ddeuawd eiconig Wallace a Gromit, yng Nghaerdydd, San Francisco a Bryste.

darllenwch mwy

Lansio cronfa gymunedol Eryri

17/08/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Arian a Busnes, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Mae cronfa ariannol wedi cael ei lansio gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ar gyfer cynlluniau datgarboneiddio, Twristiaeth neu Adfer Covid yn Eryri.

darllenwch mwy

Canolfan Technoleg Bwyd Môn yn creu c...

12/08/2021
Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Bu'r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, Lesley Griffiths yn ymweld â’r Ganolfan Technoleg Bwyd yn Llangefni yn ddiweddar i glywed sut mae eu gwaith wedi helpu i greu cannoedd o swyddi newydd yn y diwydiant bwyd a diod yng Nghymru.

darllenwch mwy

Cig oen Cymru yn serennu mewn gŵyl fw...

27/07/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Gyda chymorth Hybu Cig Cymru, bydd y cogydd poblogaidd o Gaernarfon yn cyflwyno’i arddull dihafal o goginio Cig Oen Cymru PGI i’r ŵyl pum niwrnod ‘Fix Food, Fix the Planet’ yn Silas Yard, Dwyrain Llundain.

darllenwch mwy

Mae angen gwarchod ein safonau ffermi...

20/07/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Ansawdd yw arwyddair ffermio Cymru a rhaid i ni warchod rhag mewnforio safonau ffermio is wrth i Brydain agor ei masnach i weddill y byd, yn ôl Cadeirydd Hybu Cig Cymru wrth gynulleidfa rhithwir Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru.

darllenwch mwy

Hanner miliwn gwerth o grantiau i bro...

19/07/2021
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Iaith, Newyddion

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi cyhoeddi gwerth dros £600,000 o grantiau i 38 o brosiectau ledled Cymru.

darllenwch mwy