Canlyniadau Chwilio yn categori Ar-lein

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 159 cofnodion | Tudalen 4 o 16

Yr Urdd yn agor y drysau i Eisteddfod T

24/04/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Cystadlaethau, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Heddiw cyhoeddodd Urdd Gobaith Cymru eu bod am gynnal Eisteddfod arbennig, wahanol eleni, sef Eisteddfod T. Yn dilyn y siom o orfod gohirio Eisteddfod Sir Ddinbych 2020 tan 2021, bydd Eisteddfod T yn ddathliad bywiog a byrlymus o holl ddoniau plant ac ieuenctid Cymru, ar lwyfan ychydig yn wahanol i’r un arferol.

darllenwch mwy

Gweithiwr gofal o Wynedd ‘yn ysbrydol...

23/04/2020
Categori: Ar-lein, Iechyd, Newyddion

Mae merch ifanc o Gaernarfon yn dod a chysur i drigolion un cartref preswyl mewn cyfnod pan nad ydynt yn medru cael cwmni teulu a ffrindiau.

darllenwch mwy

Tabledi digidol newydd yn cael eu dar...

23/04/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Iechyd, Newyddion

Mae cynllun i ddarparu iPads i breswylwyr cartrefi gofal a chleifion mewn ysbytai er mwyn iddynt allu cadw mewn cysylltiad â ffrindiau a theulu tra bod ymweliadau'n cael eu cyfyngu yn ystod yr achos coronafeirws yn cael ei lansio gan Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru.

darllenwch mwy

Sesiynau amser stori ar-lein i blant ...

22/04/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Llenyddiaeth, Newyddion

Bellach gall plant fwynhau amseroedd stori ar-lein gyda Llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin tra'n aros gartref.

darllenwch mwy

Cyfle i wella sgiliau digidol trwy gy...

21/04/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Hyfforddiant / Cyrsiau, Newyddion

Cafodd prosiect Cynhyrchu Cyfryngau Uwch gyllid gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru i gefnogi busnesau a sefydliadau Cymru i aros ar flaen y gad o ran datblygiadau yn y diwydiant digidol a chyfryngau ac mae'r cyfnod diweddar yn golygu bod y cynllun bellach yn cael ei redeg ar-lein.

darllenwch mwy

Ehangu apwyntiadau digidol ar gyfer g...

14/04/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Iechyd, Newyddion

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi dros y penwythnos y byddant yn ehangu cynllun i gyflwyno apwyntiadau digidol i feysydd gofal eilaidd a gofal cymunedol.

darllenwch mwy

S4C yn cyhoeddi pecyn gwerth £6 miliw...

08/04/2020
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Newyddion

Mae S4C heddiw yn cyhoeddi pecyn o fesurau gwerth hyd at £6 miliwn i'r sector cynhyrchu annibynnol yng Nghymru.

darllenwch mwy

Helpu pobl agored i niwed sydd mewn p...

07/04/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae swyddogion safonau masnach yn Sir Gaerfyrddin wedi bod yn rhoi galwadau llesiant i breswylwyr agored i niwed sydd mewn perygl o gael eu twyllo gan sgamiau yn gysylltiedig â'r coronafeirws.

darllenwch mwy

Lansio Eisteddfod ar lein Magi Ann

06/04/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam wedi mynd ati i drefnu a chynnal Eisteddfod Magi Ann ar lein i gadw plant ar draws Cymru yn brysur yn ystod y cyfnod anodd hwn.

darllenwch mwy

Sefydlu gwasanaeth cadw mewn cysyllti...

01/04/2020
Categori: Ar-lein, Iechyd, Newyddion

Mae llwyfan rithwir wedi cael ei sefydly yng Ngheredigion er mwyn sicrhau bod y Cyngor yn gallu cadw mewn cysylltiad gyda thrigolion bregus ledled y Sir.

darllenwch mwy