Canlyniadau Chwilio yn categori Ar-lein

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 252 cofnodion | Tudalen 3 o 26

Cwmni theatr yn creu antur ddigidol y...

19/05/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae Taking Flight a LAStheatre yn gweithio gydag Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen a Theatrau Sir Gâr i ailgyflwyno teuluoedd i'r theatr, defnyddio eu dychymyg a chael plant ac oedolion i weithio gyda'i gilydd i ddatrys dirgelwch yn yr awyr agored.

darllenwch mwy

Lansio partneriaeth newydd rhwng S4C ...

14/05/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Newyddion

Mi fydd adnoddau newydd sbon ar gyfer y gyfres wyddonol Boom! ar S4C ar gael i’w lawr lwytho a’u defnyddio yn rhad ac am ddim ar wefan adnoddau Twinkl.

darllenwch mwy

Cyhoeddi mai Gwersyll yr Urdd Llangra...

13/05/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Mae Urdd Gobaith Cymru wedi cyhoeddi mai Gwersyll yr Urdd Llangrannog yng Ngheredigion fydd lleoliad yr ŵyl ddigidol Eisteddfod T eleni, a gynhelir yn ystod hanner tymor y Sulgwyn.

darllenwch mwy

Y bardd a'r academydd Mererid Hopwood...

12/05/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd academydd a bardd o Brifysgol Aberystwyth ar raglen Gŵyl y Gelli eleni, a ddarlledir am ddim ar-lein o'r Gelli Gandryll o 26 Mai tan 6 Mehefin.

darllenwch mwy

Cyfle olaf i gofrestru am ddim i gwrs...

07/05/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Arian a Busnes, Celfyddydau, Hyfforddiant / Cyrsiau, Newyddion

Mae cwrs gan Brifysgol Aberystwyth wedi bod yn mynd o nerth i nerth yn ystod y pandemig yn hyfforddi busnesau ar gynhyrchu cyfryngau uwch ond mae'r cyfle olaf i gofrestru er mwyn gallu mynychu'r hyfforddiant achrededig am ddim yn dod ym mis Mehefin.

darllenwch mwy

Gŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad yn mynd yn ...

05/05/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Ar-lein, Newyddion

Gyda chynulliadau torfol yng Nghymru yn parhau i fod wedi’u gwahardd oherwydd Covid-19, mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru a’u partneriaid yn cynnal Gŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad eleni trwy ei platfform cyfryngau cymdeithasol.

darllenwch mwy

Twf aruthrol yn y nifer sy'n gwylio S...

04/05/2021
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae twf aruthrol wedi bod i gyfryngau cymdeithasol S4C dros y flwyddyn ddiwethaf gyda chynnydd o 49.7% yn y sesiynau gwylio.

darllenwch mwy

Cyfle unigryw i fusnesau ledled Môn a...

28/04/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Arian a Busnes, Newyddion

Mae cynllun Llwyddo’n Lleol 2050 sy'n cael ei redeg gan Menter Môn yn cynnig cefnogaeth unigryw i 15 busnes ledled Môn a Gwynedd ar ffurf cefnogaeth marchnata gan swyddog cyflogedig.

darllenwch mwy

Fideo yn eich tywys o gwmpas arddango...

22/04/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bellach gellir gweld arddangosfa Celf Agored 2020 Storiel Bangor yn ddigidol, sydd yn darparu profiad gwych o'r holl waith celf anhygoel a oedd yn cael ei arddangos.

darllenwch mwy

Iaith a chyfathrebu yn ganolog mewn d...

16/04/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae’r awdur Alun Saunders yn cyflwyno FOW, drama galonnog, ddifyr a doniol a gafodd ei rihyrsio a’i recordio’n arbennig ar gyfer cynulleidfaoedd ar-lein.

darllenwch mwy