Canlyniadau Chwilio yn categori Ar-lein

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 252 cofnodion | Tudalen 26 o 26

Cynnydd mewn prisiau yswiriant ceir y...

23/11/2011
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Newyddion

Mae adroddiad gan AA Roadside Recovery Group yn datgan bod y cynnydd mewn prisiau yswiriant ceir yn dechrau arafu ar ol tair mlynedd o gynnyddion uchel iawn.
 
Yn y 12 mis i Mawrth 2011 roedd prisiau wedi cynyddu ar gyfertaledd tua 40%, ond yn y 6 mis i diwedd mis Medi 2011 roedd hyn wedi lleihau i fod yn gynnydd o 16%.
 
Mae Credit Suisse hefyd o’r farn bod cystadleuaeth yn y farchnad yn rhannol gyfrifol am arafu’r cynydd mewn prisiau.
 
Er yn ol yr ABI ( Association of British Insurers) mae’r sector yswiriant ceir wedi bod yn gwneud colledion pob flwyddyn ers 1994. A gyda chostau hawliadau yn parhau i gynnyddu mae’r sector yn talu allan £1 ...

darllenwch mwy

Gwefan Newydd Sbon

17/11/2011
Categori: Ar-lein, Newyddion

Hoffwn eich hysbysu ein bod ar fin lansio gwefan gyffrous newydd Lleol.net.

Fe fydd y wefan yn cynnwys rhyngwyneb, nodweddion ac adrannau newydd a fydd yn hwyluso profiad y defnyddwyr a’r hysbysebwyr.
Yn ogystal ag adrannau llwyddiannus y Cyfeiriadur, Hysbysfwrdd Swyddi, Digwyddiadur, Y Farchnad, fe fydd y wefan newydd yn cynnwys dwy adran newydd gyffrous.
 
Bachu Bargen - Adran gyffrous newydd (y cyntaf o’i math yn y Gymraeg) a fydd yn rhoi cyfle i fusnesau, sefydliadau, trefnwyr digwyddiadau ayb., i hysbysebu bargeinion gwahanol. Rydym wedi datblygu system gyffrous newydd fydd yn hyrwyddo bargeinion. Bydd modd i'r rhai hynny sydd â rhestriadau llawn i ychwaneg ...

darllenwch mwy