Canlyniadau Chwilio yn categori Ar-lein

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 252 cofnodion | Tudalen 2 o 26

Cymdeithas Eisteddfodau Cymru yn lans...

10/08/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Cafodd cynllun newydd Agorwch y Drysau ei lansio yn ystod Eisteddfod AmGen sy’n ymateb i her yr oes, gan gynnig cymorth ymarferol i bwyllgorau eisteddfodau lleol fedru cynllunio i’r dyfodol.

darllenwch mwy

Cyhoeddi rhaglen Eisteddfod AmGen

21/07/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe gyhoeddwyd manylion rhaglen Eisteddfod AmGen 2021, gyda bron i 200 o ddigwyddiadau a gweithgareddau’n cael eu cynnal drwy gydol yr wythnos o 31 Gorffennaf – 8 Awst.

darllenwch mwy

Gŵyl Fwyd Ddigidol Amgueddfa Cymru yn...

19/07/2021
Categori: Ar-lein, Bwyd, Newyddion

Bydd Gŵyl Fwyd Digidol Amgueddfa Cymru yn dychwelyd am yr ail waith rhwng 6 a 12 Medi 2021.

darllenwch mwy

O Lanelli i Lesotho - Disgyblion Sir ...

28/06/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Newyddion

Mae disgyblion yn 10 o ysgolion cynradd yn Sir Gaerfyrddin wedi cwblhau taith gerdded rithwir o Lanelli i Thaba Tseka yn Lesotho, fel rhan o'r rhaglen ryngwladol 'Walk the Global Walk'.

darllenwch mwy

Yr Egin yn cynnal cynhadledd marchnat...

24/06/2021
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd y gynhadledd yn cael ei chynnal yn rhithiol yfory, lle fydd amrywiaeth o siaradwyr gwadd yn trafod sut i gyrraedd cynulleidfa yng Nghymru a thu hwnt trwy farchnata a chyfathrebu gyda sylw blaenllaw i’r elfennau digidol ac ar-lein.

darllenwch mwy

Four Communications Group (Four) yn c...

17/06/2021
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Celfyddydau, Newyddion

Four Communications Group (Four) yn caffael asiantaeth Cheeky Monkey Creative


Bleddyn Edwards - Cheeky Monkey Creative

Gan gryfhau ei safle yn y farchnad digidol a chreadigol, mae’r asiantaeth integredig annibynol Four Communications Group (Four) wedi caffael yr asiantaeth Cheeky Monkey Creative o dde Cymru.

darllenwch mwy

Sesiwn yn trafod sut y mae cymunedau ...

15/06/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Fe fydd sesiwn rithiol yn cael ei chynnal brynhawn dydd Iau yma fel rhan o Ŵyl Technoleg er Budd Cymdeithasol yn trafod sut y mae cymunedau Cymraeg yn ymateb i’r oes dechnoleg newydd.

darllenwch mwy

Safonau Masnach Cymru yn rhybuddio am...

03/06/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Iechyd

Mae Safonau Masnach Cymru wedi rhybuddio'r cyhoedd am dwyll ar ffurf neges destun sy'n ymwneud â'r Cyfrifiad cenedlaethol.

darllenwch mwy

Mae Eisteddfod T yn ei hôl, ac yn fwy...

27/05/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Ar-lein, Celfyddydau, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Gydag Eisteddfod T ar fin meddiannu’r tonfeddi dros hanner tymor y Sulgwyn wythnos nesaf, mae’r Urdd yn addo gŵyl ddigidol fwy arloesol fyth eleni.

darllenwch mwy

Arolwg yn dangos rhaniad mewn cysyllt...

24/05/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae arolwg ar gysylltedd digidol wedi dangos y bwlch enfawr rhwng ardaloedd trefol a rhai gwledig o ran mynediad i fand eang a’i sefydlogrwydd a derbyniad signalau ffonau symudol.

darllenwch mwy