Canlyniadau Chwilio yn categori Ar-lein

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 219 cofnodion | Tudalen 1 o 22

Sesiwn Fawr Dolgellau yn torri tir ne...

07/04/2021
Categori: Ar-lein, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae Sesiwn Fawr Dolgellau wedi cyhoeddi heddiw y bydd yr ŵyl yn digwydd eleni ond ar ffurf rithiol yn ystod trydydd penwythnos mis Gorffennaf.

darllenwch mwy

S4C yn lansio gwasanaeth newyddion di...

06/04/2021
Categori: Ar-lein, Iaith, Newyddion

Mae S4C wedi lansio Gwasanaeth Newyddion Digidol newydd heddiw – Newyddion S4C, sy’n cynnwys ap a gwefan newydd sbon.

darllenwch mwy

Lansio ap i gefnogi llesiant yn y de ...

01/04/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Iechyd

Mae ap newydd wedi cael ei lansio heddiw i cefnogi llesiant unigolion ledled Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Cheredigion.

darllenwch mwy

Lansio gwefan ar gyfer papurau bro Cymru

23/03/2021
Categori: Ar-lein, Iaith, Newyddion

Mae gwefan newydd ar gyfer yr holl bapurau bro Cymraeg wedi cael ei lansio fis yma a fydd yn gweithio fel platfform ychwanegol i bapurau bro Cymru.

darllenwch mwy

Llwyddiant digidol Theatrau Sir Gâr y...

18/03/2021
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Newyddion

Er bod Covid-19 wedi gorfodi theatrau ledled Cymru i gau dros y flwyddyn ddiwethaf, mae theatrau Cyngor Sir Caerfyrddin wedi parhau i ddiddanu miloedd o bobl bob wythnos drwy ddefnyddio technoleg ddigidol.

darllenwch mwy

Ap Antur Cyw ar gael yn Llydaweg a Ch...

17/03/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae brand adnabyddus Cyw yn lledaenu ei hadenydd a hedfan tu hwnt i Gymru, gyda'r cymeriad i blant ar gael bellach yn Llydaweg a Chernyweg.

darllenwch mwy

Holi barn y cyhoedd am yr adnoddau sy...

16/03/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Newyddion

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgynghoriad i holi barn pobl sy'n defnyddio adnoddau cymorth iaith yn y Gymraeg.

darllenwch mwy

Symposiwm ar-lein yn trafod cyfansodd...

05/03/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae Ysgol Cerddoriaeth, Drama a Pherfformio Prifysgol Bangor yn cynnal symposiwm ar lein a fydd yn trafod cerddoriaeth John Metcalf, cyfansoddwr o fri yng Nghymru ac yn rhyngwladol.

darllenwch mwy

Cymru'n dathlu Diwrnod y Llyfr

04/03/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Llenyddiaeth, Newyddion

Heddiw oedd Diwrnod y Llyfr ac mi roedd yn gyfle i filoedd o blant o bob oed fynd i'r ysgol yn gwisgo fel ei hoff gymeriad mewn llyfr.

Lansio gwasanaeth cyfeillio rhithiol ...

03/03/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Iaith, Newyddion

Cafodd gwasanaeth rhithiol ei lansio yr wythnos hon yng Ngwynedd i gynnig e-sgwrs i bobl sydd angen cymorth ddigidol, ac sydd wedi cael eu heffeithio gan unigrwydd yn ystod y pandemig.

darllenwch mwy