Canlyniadau Chwilio yn categori Ar-lein

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 170 cofnodion | Tudalen 1 o 17

Lansio tair sianel newydd ar y We i b...

26/10/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd S4C yn lansio tair sianel YouTube wedi ei anelu at y gynulleidfa 11-13 oed a fydd yn trafod cerddoriaeth, steil, lles a meddylgarwch.

darllenwch mwy

Cydweithio i gynnal gŵyl rithiol i dd...

23/10/2020
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Hunaniaith: Menter Iaith Gwynedd a Chanolfan Iaith a Threftadaeth Nant Gwrtheyrn wedi dod at ei gilydd am y tro cyntaf i gynnal gŵyl rithiol i ddathlu’r iaith Gymraeg, ac mae’r cwbl am ddim.

darllenwch mwy

Lansio cystadleuaeth i gogyddion Ifanc

21/10/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Ar-lein, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae Hybu Cig Cymru am weithio mewn partneriaeth ac un o wyliau bwyd mwyaf Cymru, Gŵyl Fwyd Caernarfon, i lansio cystadleuaeth goginio i gogyddion ifanc o’r enw “5 Mewn Pryd”.

darllenwch mwy

Gweithgareddau Ar-lein Gwŷl Amgueddfe...

21/10/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Newyddion

Mae Gŵyl Amgueddfeydd Cymru yn paratoi i'ch helpu i fwynhau #HannerTymorHanesyddol yn ystod wythnos olaf mis Hydref, gydag ystod o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar-lein i bawb o bob oed.

darllenwch mwy

Busnesau o Gymru yn arddangos eu cynn...

28/09/2020
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Bydd ugain o fusnesau Cymru yn arddangos eu cynnyrch i gwmnïau o un o'r gwledydd cyfoethocaf yn y byd mewn rhith-ymweliad â marchnad allforio Doha, Qatar.

darllenwch mwy

Theatrau Sir Gâr yn datgelu llu o sio...

24/09/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae Theatrau Sir Gâr wedi datgelu rhaglen rithwir o sioeau a digwyddiadau yn ystod y gaeaf i ddiddanu pobl gartref.

darllenwch mwy

Cadw yn rhyddhau mwy am Ddrysau Agore...

01/09/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae’r cynllun Drysau Agored, sy’n cynnig mynediad am ddim i ymwelwyr i gannoedd o henebion hanesyddol, amgueddfeydd a thirweddau anarferol yn ystod mis Medi, wedi cael ei ganslo eleni, gyda'r cynllun yn symud ar-lein ac mae Cadw wedi rhyddhau mwy o wybodaeth am natur y digwyddiadau rhithiol.

darllenwch mwy

Cadw am gynnig profiad rhithiol trwy ...

28/08/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe fydd Cadw yn lansio casgliad epig o brofiadau trochi digidol, teithiau rhithiol cyflawn a gwibdeithiau 3D o gwmpas safleoedd — gan ganiatáu i ymweld â rhai o'ch hoff henebion a thirnodau hanesyddol yn rhithwir, o gysur eich soffa.

darllenwch mwy

Cymorth i gymunedau gwledig i gael gw...

18/08/2020
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae cymorth ariannol ar gael i breswylwyr sy'n cael trafferth â chysylltiad rhyngrwyd yng nghymunedau gwledig Sir Gaerfyrddin a Cheredigion.

darllenwch mwy

Recordio’r presennol ar gyfer diogelu...

13/08/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Hamdden, Iaith, Newyddion

Fel rhan o’r ymdrech gynyddol i gofnodi enwau lleoedd Cymraeg ar y Wicipedia, mae Menter Iaith Môn yn cychwyn prosiect cyffrous i ddiogelu enwau traethau ag afonydd yr Ynys er mwyn iddynt gael eu cadw ar gof, am byth, yn ogystal â’u croesawu i ddefnydd newydd, digidol.

darllenwch mwy