Canlyniadau Chwilio yn categori Ar-lein

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 252 cofnodion | Tudalen 1 o 26

Lansio adran newydd Ceredigidol ar we...

16/11/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Hamdden, Hyfforddiant / Cyrsiau, Newyddion

Mae adran newydd Ceredigidol fel rhan o Gyngor Ceredigion wedi cael ei greu sy'n ymroddedig i wasanaethau digidol yn y Sir.

darllenwch mwy

Llwyddiant SMART i dref yn Sir Y Fflint

18/10/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Arian a Busnes, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae tref yr Wyddgrug gyda chymorth Menter Môn wedi bod yn rhan o gynllun Trefi SMART er mwyn hybu'r defnydd o dechnoleg yn y dref.

darllenwch mwy

Cymru a'r byd yn dathlu Diwrnod #Shwm...

15/10/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Hamdden, Iaith, Newyddion

Heddiw oedd Diwrnod #ShwmaeSumae ac fe ddathlodd cannoedd ysgolion a sefydliadau led-led Cymru y diwrnod sydd bellach wedi hawlio ei le yn y calendr blynyddol.

darllenwch mwy

Lansio podlediad newydd Probcast i dr...

15/10/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae podlediad newydd sbon o'r enw Probcast wedi ei lansio ar sianel Hansh a fydd yn trafod problemau pobl ifanc.

darllenwch mwy

Cwrs cyfryngau Cymraeg ar restr fer g...

30/09/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Newyddion

Mae cwrs Cynhyrchu Cyfryngau Uwch Prifysgol Aberystwyth wedi cyrraedd rhestr fer menter cyfnewid a throsglwyddo gwybodaeth y Flwyddyn yn ‘THE Awards’ eleni.

darllenwch mwy

Adroddiad yn edrych ar gynnal safon g...

27/09/2021
Categori: Ar-lein, Iaith, Newyddion

Amlygodd COVID-19 y bwlch rhwng sefydliadau sydd â threfniadau da i ddarparu gwasanaethau Cymraeg a’r rheiny sydd heb drefniadau digonol, yn ôl Comisiynydd y Gymraeg mewn adroddiad newydd sy’n canolbwyntio ar effaith y pandemig ar ddarpariaeth Gymraeg sefydliadau cyhoeddus.

darllenwch mwy

Prosiect newydd i drawsnewid dulliau ...

21/09/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Hamdden, Newyddion

Bydd Prifysgol Bangor yn cymryd rhan mewn prosiect a fydd yn mynd ati i edrych ar sut y gallai cynulleidfaoedd cyhoeddus ac ymchwilwyr academaidd archwilio miloedd o gasgliadau gwahanol yn y dyfodol.

darllenwch mwy

Fforwm i drafod cyfraniad y cyfryngau...

21/09/2021
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Iaith, Newyddion

Bydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn tynnu ynghyd cynghorwyr etholedig a swyddogion Cyngor Sir Gâr, prif swyddogion canolfan Yr Egin a'r rhai sy'n datblygu cynnwys Cymraeg ar gyfer y we er mwyn trafod sut all y cyfryngau digidol fod o fudd i'n cymunedau.

darllenwch mwy

Lansio podlediad Cymraeg newydd i gef...

01/09/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Hamdden, Newyddion

Heddiw mae’r Urdd wedi rhyddhau eu podlediad cyntaf erioed, Podlediad Cylchgrawn Cip, er mwyn ateb y galw am fwy o adnoddau darllen a gwrando i blant trwy gyfrwng y Gymraeg.

darllenwch mwy

Lansio Ap newydd i grwydro Parc Llyn ...

18/08/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Ar-lein, Newyddion

Mae llwybr crwydro realiti estynedig newydd wedi'i lansio er mwyn i deuluoedd allu mwynhau profiad newydd ym Mharc Gwledig Llyn Llech Owain yn Sir Gaerfyrddin.

darllenwch mwy