Canlyniadau Chwilio yn categori Amgylchedd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 634 cofnodion | Tudalen 64 o 64

Cymru: y gorau am ailgylchu

21/08/2015
Categori: Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae ffigurau newydd a gyhoeddwyd yn dangos bod Cymru’n ailgylchu mwy nag erioed a’i bod yn well na gwledydd eraill Prydain am ailgylchu. 
 
Mae’r ffigurau diweddaraf amodol yn dangos mai 56% oedd y gyfradd ailddefnyddio, ailgylchu a chompostio ar gyfer 2014-15, cynnydd o 2 bwynt canran o’i chymharu â’r llynedd a 4% yn uwch na’r targed statudol o 52%.
 
Croesawodd Gweinidog yr Amgylchedd, Carl Sargeant y ffigurau, “Rwy’n falch iawn bod y cyfraddau ailgylchu’n dal i godi yng Nghymru.  Mae awdurdodau lleol wedi gweithio’n galed i annog trigolion i ailgylchu fwy ac mae’n edrych yn debyg bod hyn yn gwn ...

darllenwch mwy

Prosiectau trydan dŵr bach yn arbed a...

20/08/2015
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae canfyddiadau ymchwil newydd gan Brifysgol Bangor a Trinity College, Dulyn yn dangos fod posib gwneud arbedion ariannol ychwanegol i’r diwydiant dŵr drwy gynhyrchu trydan gan ddefnyddio pŵer dŵr ar raddfa fach iawn.  
 
Mae’r ymchwil yn dangos y gallai arbedion ariannol o £1m y flwyddyn yng Nghymru yn unig, gyfrannu at gadw biliau’n isel.
 
Mae’r diwydiant dŵr yn defnyddio llawer o ynni er mwyn trin, pwmpio a dosbarthu dŵr a gwastraff o amgylch y wlad.  Canlyniad i hyn yw bod llawer iawn o nwyon tŷ gwydr hefyd yn cael eu rhyddhau, yn ogystal â’r gost ychwanegol sydd ar filiau’r defnyddwyr wrth i brisiau tryd ...

darllenwch mwy

Astudiaeth yn dod a gobaith i bysgotw...

13/08/2015
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Y mae astudiaeth fwyaf erioed ar effaith pysgota am ddod â gobaith i bysgotwyr cregyn bylchog Bae Ceredigion. 
 
Mae gwyddonwyr o Brifysgol Bangor mewn cydweithrediad gyda Chymdeithas Pysgotwyr Cymru, Llywodraeth Cymrua Chyfoeth Naturiol Cymru, wedi cyhoeddi eu darganfyddiadau o'r astudiaeth fwyaf erioed ar effaith pysgota. 
 
Cafodd Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) Bae Ceredigion ei chau i bysgota am gregyn bylchog yn 2009.  Mae ymchwil dan arweiniad Prifysgol Bangor wedi canolbwyntio ar ddeall faint o bysgota cregyn bylchog o fewn  yr ardal gadwraeth fyddai'n cael ei ystyried yn gynaliadwy ac na fyddai'n niweidio nodweddion cadwraeth yr ardal. 
& ...

darllenwch mwy

Mae Comisiwn Cymru eisiau’ch barn ar ...

12/08/2015
Categori: Amgylchedd, Iechyd

Ydych chi rhwng 14-25 oed? Mae Comisiwn Cymru eisiau’ch barn ar newid hinsawdd.
 
Fe holodd Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd y trydydd sector yn ddiweddar i gael barn mudiadau ar sut mae newid hinsawdd yn effeithio arnyn nhw.
 
Ond bellach mae'r Comisiwn eisiau clywed yn benodol gan bobl ifanc ar hyd a lled y wlad. Felly atebwch ein harolwg i ddweud wrthym beth rydych yn ei feddwl o newid hinsawdd. Bydd eich atebion yn cyfrannu at waith paratoi'r Comisiwn cyn cynhadledd newid hinsawdd hanfodol y Cenhedloedd Unedig ym Mharis fis Rhagfyr - felly mae pob ateb yn bwysig.  Gallwch ymateb i'r arolwg yma.
 
Bydd yr arolwg yn cau ddydd Gwener, 14 Awst, 2015. ...

darllenwch mwy