Canlyniadau Chwilio yn categori Amgylchedd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 653 cofnodion | Tudalen 55 o 66

Cam arall i'r Gorffennol gydag Rhys Mwyn

10/01/2017
Categori: Amgylchedd, Llenyddiaeth, Newyddion

Yn dilyn llwyddiant cyfrol gyntaf Rhys Mwyn ar archaeoleg gogledd-orllewin Cymru, dyma gyhoeddi ail gyfrol yn rhoi archwiliad o safleoedd difyr a dylanwadol gogledd-ddwyrain Cymru a’r gororau.

darllenwch mwy

Gwyddonydd o Brifysgol Aberystwyth ar...

05/01/2017
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Bydd gwyddonydd o Brifysgol Aberystwyth yn teithio i Antarctica Ddydd Sadwrn yma fel rhan o astudiaeth ryngwladol i effeithiau newid yn yr hinsawdd.

darllenwch mwy

Plannu derwen i ddathlu pen-blwydd mu...

16/12/2016
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

I ddathlu pen-blwydd Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn 80 oed, bydd glasbren derwen yn cael ei roi i bob aelod o Ffederasiwn Ffermwyr Ifanc Cymru.

darllenwch mwy

Trawsnewid tirwedd diwydiannol er bud...

15/12/2016
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae tirwedd a greithiwyd gan orffennol diwydiannol y Cymoedd yn cael ei drawsnewid yn ardal benodedig a fydd yn dod â phobl a natur yn agosach at ei gilydd, a hynny, diolch i ymdrechion Cyfoeth Naturiol Cymru a’r gymuned leol.

darllenwch mwy

Ffordd newydd yn cael ei hagor yn swy...

15/12/2016
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Cafodd ffordd gyswllt yr A486 yng Ngheredigion ei agor yn swyddogol gan Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates heddiw.

darllenwch mwy

Cydweithio i wella'r amgylchedd mewn ...

14/12/2016
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Bydd trigolion stad o dai yn Llanegryn yng Ngwynedd yn gweld cryn dipyn o newid o flaen eu tai yn ystod y misoedd nesaf, wrth i’r amgylchedd gyfagos gael ei wella er budd edrychiad y pentref ac i hwyluso bywyd gwyllt.

darllenwch mwy

A fydd yna Nadolig gwyn?

13/12/2016
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae arbenigwr o Brifysgol Bangor yn dadlau y bydd y tebygolrwydd o gael Nadolig gwyn yn uwch eleni gan fod y jetlif o fôr yr Iwerydd yn dilyn llwybr mwy troellog na’r arfer, sy’n debyg o gyffroi plant a phobl sy'n gwirioni efo'r Nadolig ar hyd a lled Cymru.

darllenwch mwy

Edrych yn yn ôl ar 16 mlynedd o brosi...

12/12/2016
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn edrych yn ôl ar lwyddiant dros gyfnod o 16 mlynedd yn rhoi bron i £2,860,348 i dros 201 o brosiectau cynaliadwy.

darllenwch mwy

Ymgyrch i ddenu mwy o astro-dwristiai...

07/12/2016
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae Arloesi Gwynedd Wledig yn chwilio am 10 o ddarparwyr llety i gymryd rhan mewn cynllun i ddenu astro-dwristiaid i Eryri.

darllenwch mwy

Cyfrol newydd yn cofnodi tywydd mawr ...

05/12/2016
Categori: Amgylchedd, Llenyddiaeth, Newyddion

A yw effeithiau cynhesu byd-eang i’w gweld yng Nghymru? Dyna gwestiwn sydd y tu cefn i’r gyfrol newydd Tywydd Mawr a gyhoeddir yr wythnos hon.

darllenwch mwy