Canlyniadau Chwilio yn categori Amgylchedd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 655 cofnodion | Tudalen 54 o 66

Crwydro llwybrau eiconig Cymru trwy'r...

21/02/2017
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Gall pobl yn awr ‘gerdded’ rhai o lwybrau eiconig Cymru o gysur eu cadair freichiau wedi i Cyfoeth Naturiol Cymru gydweithio â Google i ychwanegu ein safleoedd arbennig i Google Street View.

darllenwch mwy

10 lle chwedlonol i fynd yng Nghymru

21/02/2017
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Wrth i deuluoedd Cymru fwynhau gwyliau hanner tymor yr wythnos hon, mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi dewis y 10 lle gorau i chi archwilio’r tirwedd sydd wedi ysbrydoli rhai o straeon hynafol Cymru i gyd-fynd gyda blwyddyn y chwedlau.

darllenwch mwy

Pysgotwyr yn cydweithio i warchod byw...

17/02/2017
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae pysgotwyr ym Mhen Llŷn yn helpu i ledaenu’r neges ynglŷn â sut i ddefnyddio’r môr a’r arfordir heb amharu ar fywyd gwyllt.

darllenwch mwy

Arwyddo cytundeb i atgyweirio ffyrdd ...

13/02/2017
Categori: Amgylchedd, Hamdden

Cafodd cytundeb ei arwyddo sy’n golygu fod y corff sy’n rhedeg raliau ceir yn addo atgyweirio ffyrdd ar ôl i ddigwyddiadau ralïo gael eu cynnal mewn coedwigoedd led-led Cymru.

darllenwch mwy

Iolo Williams yn agor arddangosfa ar ...

08/02/2017
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Bydd y naturiaethwr, cyflwynydd teledu, Iolo Williams yn agor arddangosfa 'Etifeddiaeth Jwrasig' yn yr Hen Goleg Nos Fawrth nesaf.

darllenwch mwy

Rhannwch gariad ym Mharc Cenedlaethol...

25/01/2017
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn annog pobl i ddangos eu bod yn caru’r Parc Cenedlaethol trwy rannu lluniau ar y We o’r tirwedd trawiadol ym Mhenfro. wrth inni ddathlu Diwrnod Santes Dwynwen heddiw.

darllenwch mwy

Miloedd o bunnoedd wedi'i roi gan Rho...

24/01/2017
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Ers lansiad cynllun Rhodd Eryri ym mis Gorffennaf 2016 mae nifer o fusnesau twristiaeth fwyaf blaenllaw Eryri wedi llwyddo i godi miloedd o bunnoedd i gefnogi prosiectau pwysig yn y Parc Cenedlaethol.

darllenwch mwy

Gwarchod glaswelltiroedd arbennig

24/01/2017
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae gwaith i warchod glaswelltiroedd prin ger Llangollen wedi cymryd cam ymlaen yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Prifysgol Aberystwyth yn arwain prosi...

17/01/2017
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae’r bwlch rhwng ardaloedd cyfoethog a thlawd Ewrop yn destun prosiect ymchwil dan arweiniad Prifysgol Aberystwyth.

darllenwch mwy

Annog mwy i feicio i'r gwaith yn y br...

16/01/2017
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Dinas Caerdydd wedi amlinellu ei chynlluniau dros y deg mlynedd nesaf i annog ei thrigolion i droi at feicio i’r gwaith, gan anelu at gwtogi tagfeydd traffig yn y brifddinas.

darllenwch mwy