Canlyniadau Chwilio yn categori Amgylchedd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 555 cofnodion | Tudalen 53 o 56

Prifysgol Bangor ymhlith y gwyrddaf y...

04/02/2016
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae Prifysgol Bangor wedi codi chwe safle i fod yr 22ain prifysgol mwyaf gwyrdd yn y byd allan o gyfanswm o 400 o brifysgolion.

darllenwch mwy

Problem codi carneddi ar lwybrau Eryri

03/02/2016
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae Wardeiniaid Parc Cenedlaethol Eryri yn apelio ar gerddwyr i roi’r gorau i symud cerrig a chodi carneddi ar y mynyddoedd.

darllenwch mwy

Adfer gwlyptir yn ne Cymru er budd po...

02/02/2016
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cychwyn ar raglen fonitro dwy flynedd ar wlyptir mawr yn Abercregan yng Nghymoedd y De fel rhan o brosiect adfywiogi.

darllenwch mwy

Lansio Her Llwybr Arfordir Ceredigion

22/01/2016
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

A hithau’n Flwyddyn Antur Cymru yn 2016, lansiwyd Her Llwybr Arfordir Ceredigion yn swyddogol yr wythnos hon gan y rhedwr Wayne Russell.
 
Mae Wayne yn rhedeg ar ei ben ei hun yr holl ffordd o amgylch arfordir Prydain i godi arian i’r Superhero Foundation. Wedi iddo fynd yr holl ffordd ar hyd Llwybr Arfordir Ceredigion, Wayne a gafodd y dystysgrif gyntaf am gwblhau’r her.
 
Cyngor Sir Ceredigion sydd y tu ôl i Her Llwybr yr Arfordir, gyda chymorth Cronfa Cymunedau’r Arfordir. Dros y ddwy flynedd nesaf bwriedir hybu proffil arfordir Ceredigion fel lle da i ymweld ag ef gydol y flwyddyn.
 
Mae heriau bach a mawr i’w cyflawni ar Lwybr Arf ...

darllenwch mwy

Draig Ddeinosor yn cael ei arddangos ...

22/01/2016
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae deinosor a gafodd ei ddarganfod ar draeth ger Penarth y llynedd, bellach yn cael ei arddangos yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, a hynny dan ei enw swyddogol – Dracoraptor hanigani neu’r Draig-leidr. 
 
Draig-leidr yw ystyr Dracoraptor gan fod draco, neu’r ddraig, yn symbol o Gymru. Mae enw’r rhywogaeth hefyd yn cydnabod Nick a Rob Hanigan, y ddau frawd a ganfu’r ffosil a’i roi yn rhodd i Amgueddfa Cymru.
 
Caiff ei ddisgrifio fel y ‘Deinosor Jwrasig hynaf: neotheropod gwaelodol o gyfnod Hettangaidd Prydain Fawr’ gan David Martill, Steven Vidovic, Cindy Howells a John Nudds yn y papur ar y cyfnodolyn ar-lein Journal PLoS ...

darllenwch mwy

Gwlân Gwlân, pleidiol wyf i'm gwlân

19/01/2016
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Arian a Busnes, Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Mae Cymru’n enwog am y miliynau o ddefaid sy’n pori ar ei bryniau ond a ydych chi wedi ystyried sut mae defaid yn goroesi yn y tywydd oer a gwlyb? Mae gwyddonwyr o Brifysgol Bangor wedi bod yn cyfrannu at ein dealltwriaeth o briodweddau anhygoel gwlân fel defnydd insiwleiddio yn y diwydiant cludo nwyddau oer. 
 
Mae cwmni Woolcool yn Swydd yr Amwythig yn arwain y farchnad sy’n arbenigo mewn pecynnu wedi’i insiwleiddio a gynhyrchir o ddeunyddiau naturiol. Gofynnodd y cwmni i’r Ganolfan BioGyfansoddion ym Mhrifysgol Bangor i ymchwilio ymhellach i briodweddau gwlân yn rheoli tymheredd a byffro lleithder fel rhan o broject ymchwil a datblygia ...

darllenwch mwy

Lansio ymgynghoriad i warchod ardaloe...

19/01/2016
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Cafodd ymgynghoriad ei lansio heddiw gan Gyfoeth Naturiol Cymru i gynlluniau arfaethedig a fydd yn cynnwys creu ardal gadwraeth fawr i Fae Ceredigion. 
 
Daw’r cynigion i greu chwech o ardaloedd morol newydd dan warchodaeth ar ôl i Gyfoeth Naturiol Cymru dreulio sawl blwyddyn yn astudio nifer o rywogaethau, ynghyd â’r lleoedd y maent yn treulio’u hamser.
 
Petai’r ardaloedd yn cael eu cymeradwyo, fe fyddent yn helpu i ddiogelu cynefinoedd poblogaethau rhyngwladol bwysig o lamidyddion a nifer o adar môr, gan gynnwys adar drycin Manaw, trochyddion gyddfgoch, palod a môr-wenoliaid. Mae’r dyfroedd o amgylch Cymru yn arbenni ...

darllenwch mwy

Byd Roald Dahl mewn berfa

11/01/2016
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Iechyd

Mae Cymdeithas Arddwriaethol Caerdydd a Chyngor Dinas Caerdydd yn galw ar arddwyr ifainc mewn ysgolion a grwpiau yng Nghaerdydd, Caerffili a Bro Morgannwg i ddod i fyd bendigedig a gwallgof Roald Dahl a chymryd rhan mewn cystadleuaeth berfâu ysgolion yn y Sioe Arddwriaeth Frenhinol eleni.
 
Mae 2016 yn nodi canrif ers geni’r awdur byd-enwog Roald Dahl, yn Llandaf, Caerdydd.  Fel rhan o’r dathliadau, rydym yn annog ysgolion, meithrinfeydd a chlybiau ar ôl ysgol i gymryd rhan a chreu eu darnau difyr eu hunain wedi eu hysbrydoli gan lyfrau Roald Dahl.
 
Bydd ymwelwyr â RHS Caerdydd ym Mharc Bute o 15-17 Ebrill 2016 yn pleidleisio dros eu hoff gre ...

darllenwch mwy

Blwyddyn gyffrous ar y gweill i golff...

11/01/2016
Categori: Amgylchedd, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Wedi blwyddyn lwyddiannus iawn o ran Golff yng Nghymru yn 2015, fe fydd 2016 hefyd yn argoeli’n flwyddyn gyffrous arall i’r gamp yng Nghymru. 
 
Mae Pencampwriaeth Agored Golffwyr Hŷn Cymru yn ddigwyddiad i edrych ymlaen ato yn 2016. Cafodd y bencampwriaeth hwb sylweddol cyn y Nadolig pan gyhoeddwyd mai SSE Enterprise fydd y prif noddwr unwaith eto pan fydd y twrnamaint yn dychwelyd i Westy Hamdden y Celtic Manor rhwng 3 a 5 Mehefin 2016, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru. 
 
Yn fuan wedyn, bydd Pencampwriaeth y Golffwyr Amatur yn dychwelyd i Glwb Golff Royal Porthcawl rhwng 13 a 18 Mehefin. Bydd prif chwaraewyr golff amatur y byd yn cystadlu ar un o ...

darllenwch mwy

Eryri i godi arian trwy dwristiaeth?

08/01/2016
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Mae busnesau yn y diwydiant ymwelwyr yn Eryri yn cael eu gwahodd i glywed am gynllun sy’n codi chwarter miliwn o bunnoedd bob blwyddyn trwy ychwanegu swm at filiau cwsmeriaid, a fyddai’n cael ei neilltuo ar gyfer prosiectau lleol.
 
Mae Nurture Lakeland yn Ardal y Llynnoedd wedi rhedeg cynllun llwyddiannus am ugain mlynedd dan yr arwyddair “Ymweld / Rhoi / Gwarchod” ac mae cyfle i fusnesau yn Eryri wybod mwy am y cynllun. Maent yn gweithio’n agos â’r sector dwristiaeth i godi arian trwy ychwanegu swm bychan i filiau cwsmeriaid ar gyfer eu pryd o fwyd, llety neu weithgaredd. Mae’r cyfraniad yn wirfoddol a phrin ydyw fwy na £1.
&nb ...

darllenwch mwy