Canlyniadau Chwilio yn categori Amgylchedd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 653 cofnodion | Tudalen 53 o 66

Dathlu llyfr sy'n cofnodi planhigion ...

27/03/2017
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Dathlu llyfr sy'n cofnodi planhigion prin Cymru


Tormaen Porffor

Cymru yw’r wlad gyntaf yn y byd i gael cofnod cyflawn o’i phlanhigion blodeuol a’i rhedyn prin.

darllenwch mwy

Cynrychioli Cymru mewn ffair dwristiaeth

23/03/2017
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Bydd Croeso Cymru a’i bartneriaid yn dangos y gorau y gall y wlad ei gynnig yn y sioe fasnach, y British Tourism and Travel Show yr wythnos hon yn yr NEC, Birmingham.

darllenwch mwy

Lansio prosiect ymchwil ar dirweddau ...

22/03/2017
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Bydd prosiect ymchwil Ewropeaidd sy’n edrych ar beryglon newid yn yr hinsawdd o safbwynt tirweddau arfordirol Cymru ac Iwerddon, yn cael ei lansio’n swyddogol yfory.

darllenwch mwy

Busnesau Twristiaeth yn croesawu Llwy...

21/03/2017
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae cynlluniau uchelgeisiol i greu llwybr cerdded a beicio 16 milltir o hyd drwy hyfrydwch Dyffryn Tywi wedi cael eu croesawu gan fusnesau twristiaeth yn Sir Gaerfyrddin.

darllenwch mwy

Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn ymuno...

21/03/2017
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Fe fydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn diffodd goleuadau nos Sadwrn yma i gefnogi Awr Ddaear sef dathliad byd eang blynyddol o’r blaned.

darllenwch mwy

Castell Henllys yn chwilio am wirfodd...

09/03/2017
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Bydd Pentref Oes Haearn Castell Henllys yn agor ei ddrysau ddydd Sadwrn yma er mwyn ceisio creu grŵp newydd o wirfoddolwyr i helpu i ofalu am y safle treftadaeth unigryw.

darllenwch mwy

Digwyddiad yn Aberystwyth i gofio ffr...

06/03/2017
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Cynhelir digwyddiad yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar Fawrth 11 i goffau chwe blynedd union ers i dri adweithydd niwclear ffrwydro ac ymdoddi ar safle niwclear Fukushima Daiichi yn Siapan.

darllenwch mwy

Penodi archaeolegydd cymunedol ym Mhe...

03/03/2017
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi penodi Archaeolegydd Cymunedol i gyflwyno pobl i orffennol diddorol yr ardal ac i ddysgu sut y gallant helpu i’w gwarchod ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

darllenwch mwy

Crwydro llwybrau eiconig Cymru trwy'r...

21/02/2017
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Gall pobl yn awr ‘gerdded’ rhai o lwybrau eiconig Cymru o gysur eu cadair freichiau wedi i Cyfoeth Naturiol Cymru gydweithio â Google i ychwanegu ein safleoedd arbennig i Google Street View.

darllenwch mwy

10 lle chwedlonol i fynd yng Nghymru

21/02/2017
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Wrth i deuluoedd Cymru fwynhau gwyliau hanner tymor yr wythnos hon, mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi dewis y 10 lle gorau i chi archwilio’r tirwedd sydd wedi ysbrydoli rhai o straeon hynafol Cymru i gyd-fynd gyda blwyddyn y chwedlau.

darllenwch mwy