Canlyniadau Chwilio yn categori Amgylchedd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 518 cofnodion | Tudalen 5 o 52

Y nythaid nesaf o Weilch y Pysgod yng...

03/07/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae tri o gywion gwalch y pysgod yn y Canolbarth wedi'u modrwyo gan Gyfoeth Naturiol Cymru i helpu dysgu mwy am eu symudiadau.

darllenwch mwy

Cyngor Sir Gâr yn buddsoddi mewn 900 ...

03/07/2019
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Fe gyhoeddodd Cyngor Sir Gâr fod dros 900 o dai cyngor newydd yn cael eu hadeiladu yn y Sirt dros y 10 mlynedd nesaf yn dilyn buddsoddiad sylweddol o £150 miliwn.

darllenwch mwy

Ymweliad aelod cynulliad yn tanlinell...

02/07/2019
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Arian a Busnes, Iaith, Newyddion

Fe fu Undeb Amaethwyr Cymru yn dangos pwysigrwydd ffermydd teulu yn y Gymru wledig i’r Aelod Cynulliad Dafydd Ellis-Thomas yr wythnos hon wrth iddo ymweld â ffermydd yn ardal Meirionnydd.

darllenwch mwy

Fflach o liwiau'r enfys yng Nghaerfyr...

01/07/2019
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Roedd yr aer yn llawn lliw wrth i fwy na 700 o blant yng Nghaerfyrddin a Rhydaman gymryd rhan yn y 'Rainbow Dash' cyntaf i ysgolion.

darllenwch mwy

Lansio cylchgrawn i hyrwyddo cigyddio...

28/06/2019
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Mae Hybu Cig Cymru wedi lansio cylchgrawn newydd i helpu ysbrydoli pobl i wneud y gorau o’r cig o ansawdd uchel sydd ar gael yn siopau cigydd y stryd fawr.

darllenwch mwy

Hillary Clinton yn lansio ysgoloriaet...

28/06/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Ddoe cyhoeddodd Prifysgol Abertawe Ysgoloriaeth y gwleidydd byd-enwog o’r Unol Daleithau Hillary Rodham Clinton, sef y rhaglen ysgoloriaeth fyd-eang gyntaf o’i bath.

darllenwch mwy

Glanfa bren ar bromenâd Aberystwyth y...

27/06/2019
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Cafodd y lanfa bren ar bromenâd Aberystwyth ei hailagor yn swyddogol yr wythnos hon ar ôl bod ar gau am gyfnod.

darllenwch mwy

Lansio adnoddau i ysgogi atgofion ymy...

27/06/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi lansio adnoddau newydd fel rhan o gynllun ‘Atgof Byw’ er mwyn cynorthwyo sefydliadau iechyd a chymdeithasol gyda therapi’r cof.

darllenwch mwy

Parcmyn ifanc yn dechrau ar eu gwaith...

27/06/2019
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae dau Barcmon ifanc wedi dechrau ei gwaith dros yr Haf gyda Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yng ngogledd a de sir Benfro.

darllenwch mwy

Lansiad prosiect cadwraeth newydd ym ...

21/06/2019
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae parc cenedlaethol Arfordir Penfro ymlith pump o barciau cenedlaethol eraill yng ngwledydd Prydain sy’n cynnal prosiectau cadwraeth cyffrous fel rhan o bartneriaeth newydd gyffrous a lansiwyd yr wythnos hon rhwng y Parciau Cenedlaethol a Clif Bar.

darllenwch mwy