Canlyniadau Chwilio yn categori Amgylchedd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 699 cofnodion | Tudalen 3 o 70


ERROR: http://lleol.cymru/blog/results.php

Query: UPDATE Report_Post SET report_amount = report_amount + 1 WHERE post_id = 4886 AND report_type = 1 AND DATE_FORMAT(date, '%Y-%m-%d') = DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%m-%d')

 Errno: 1213
 Error: Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction
_SERVER data
    REMOTE_ADDR : 34.200.236.68
    REMOTE_PORT : 39046
SCRIPT_FILENAME : /kunden/homepages/10/d114928358/htdocs/oldhtdocs/wsb3726335107/blog/results.php
 REQUEST_METHOD : GET
   QUERY_STRING : url_full=/blog/guide/amgylchedd/page/3
    REQUEST_URI : /blog/guide/amgylchedd/page/3

Ysbryd cymunedol wedi cynyddu yng Ngh...

04/09/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae’r ymdeimlad o ysbryd cymunedol wedi cynyddu yng Nghymru ers dechrau’r pandemig, yn ôl ymchwil COVID-19 newydd a gyhoeddwyd heddiw.

darllenwch mwy

Anturiaethwr amgylcheddol enwog yn do...

04/09/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Bydd y cyflwynydd teledu a'r anturiaethwr, Steve Backshall, yn traddodi cyfres o ddarlithoedd ym Mhrifysgol Bangor.

darllenwch mwy

Dathlu cwblhau campws arloesi a mente...

27/08/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Bwyd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Cafodd set olaf yr allweddi ar gyfer Campws Arloesi a Menter Aberystwyth sy'n cael ei adnabod fel ArloesiAber eu trosglwyddo yr wythnos hon, wedi i’r gwaith adeiladu ar y ganolfan bio-wyddoniaeth newydd o ansawdd byd-eang gael ei gwblhau ar amser.

darllenwch mwy

Annog gwersyllwyr i barchu amgylchedd...

26/08/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae pobl sy'n ymweld â'r awyr agored yng Nghymru y penwythnos Gŵyl Banc hwn yn cael eu hannog i ystyried yr effaith y gall gwersylla anghyfreithlon ei chael ar yr amgylchedd a bywyd gwyllt ac i wersylla mewn safleoedd gwersylla dynodedig yn unig.

darllenwch mwy

Cynnydd sylweddol mewn trwyddedau gwi...

25/08/2020
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae bron i 30,000 o bobl yn meddu ar drwydded bysgota yng Nghymru bellach, gyda chynnydd sylweddol mewn pobl yn prynu trwyddedau ar ôl i'r llywodraeth godi cyfyngiadau ar weithgareddau awyr agored, yn ôl Cyfoeth Naturiol Cymru.

darllenwch mwy

Ymchwil newydd yn canfod mwy am y pro...

21/08/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae ymchwil newydd dan arweiniad Prifysgol Bangor yn dangos bod cefnfor dwyrain yr Arctig wedi gweld lleihad deublyg a mwy yn nhwf rhew'r môr yn y gaeaf dros y degawd diwethaf a hynny oherwydd dylanwad cynyddol gwres o'r tu mewn i'r cefnfor.

darllenwch mwy

Gweinidog yn ymweld ȃ chynllun amddif...

20/08/2020
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Bu Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, Lesley Griffiths yn Rhyl heddiw yn ymweld â’r gwaith i atgyfnerthu amddiffynfeydd llifogydd y Dref.

darllenwch mwy

Harbwrfeistr Conwy yn atgoffa pobl i ...

20/08/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae traethau a glan y môr arfordir sir Conwy yn lleoedd hardd i dreulio amser, yn enwedig yn yr haf, ond mae Harbwrfeistr Conwy yn atgoffa pobl i fod yn ddiogel yn y môr ac osgoi’r peryglon.

darllenwch mwy

Arolwg yn dangos sut y gwnaeth natur ...

19/08/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Cafodd y cyfnod clo yn sgil y coronafeirws effaith fawr ar y byd naturiol yng ngogledd-orllewin Cymru, yn ôl arolwg amgylcheddol newydd.

darllenwch mwy

Sylw i borfeydd gwelltog wrth brofi b...

14/08/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Bydd porfeydd gwelltog byd-enwog Cymru yn cael sylw mewn profion newydd i ganfod pa fwyd i’r oen all wneud blas Cig Oen Cymru PGI yn ddiguro.

darllenwch mwy