Canlyniadau Chwilio yn categori Amgylchedd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 520 cofnodion | Tudalen 3 o 52

Cyfoeth Naturiol Cymru yn annog rhwyd...

12/08/2019
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn annog rhwydwyr a genweirwyr i roi gwybod am unrhyw ddalfeydd anarferol ar ôl i’r eog cefngrwm cyntaf gael ei ddal yn nyfroedd Cymru ers degawdau.

darllenwch mwy

Dathlu gwaith gwirfoddolwyr y Mentrau...

02/08/2019
Categori: Amgylchedd, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Newyddion

Bydd derbyniad ar stondin y Mentrau Iaith ar faes Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy dddd Llun yn dathlu gwaith y Mentrau Iaith led-led Cymru a’r gwirfoddolwyr sy’n gwneud eu gwaith yn bosib.

darllenwch mwy

Atebion adeiladol i greu cynefin i fy...

02/08/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae ymdrechion i droi amddiffynfeydd morol yn gynefin ffyniannus i fywyd gwyllt yn cymryd cam sylweddol ymlaen dros yr haf. 

darllenwch mwy

Hyrwyddo treftadaeth y diwydiant llec...

31/07/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae disgyblion tair ysgol yng Ngwynedd wedi bod yn cyd-weithio gyda’r arlunydd Eleri Jones a staff Gwasanaeth Archifau Cyngor Gwynedd er mwyn paratoi gwaith celf trawiadol a chreadigol ar y thema llechi.

darllenwch mwy

Cynnal arolwg am sbyngau i ganfod rha...

31/07/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cynnal arolwg manwl er mwyn dysgu rhagor am iechyd un o gynefinoedd bywyd gwyllt mwyaf unigryw Cymru.

darllenwch mwy

Lansio cronfa i blant a phobl ifanc d...

30/07/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Urdd Gobaith Cymru yn lansio ymgyrch newydd ar gyfer 2020 a fydd mynd at i noddi gwyliau i blant yn ystod gwyliau haf.

darllenwch mwy

Y ganfed sioe yn dod i ben yn Llanelwedd

25/07/2019
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Arian a Busnes, Bwyd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi cyflwyno gwobr arbennig i Emma Picton-Jones ar Faes y Sioe Fawr am fod yn ysbrydoliaeth i’r byd amaeth yn ei gwaith gwerthfawr yn codi ymwybyddiaeth dros faterion iechyd meddwl.

darllenwch mwy

Cyfle i ffermwyr gadw mewn cysylltiad...

24/07/2019
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi sefydlu ffordd newydd o gadw mewn cysylltiad ar gyfer y rhai hynny sydd dros 20 oed, gyda’r pwyslais ar roi cyfle i ffermwyr ifanc gadw mewn cysylltiad - a pharhau i fwynhau cymdeithasu.

darllenwch mwy

Y drafodaeth yn dechrau ar gynllun ad...

23/07/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Bydd trafodaethau ynglŷn â chynllun Sir Gaerfyrddin ar gyfer adfywio ei chymunedau gwledig yn dechrau yn y Sioe Fawr eleni.

darllenwch mwy

Ffordd Pen Llech yn Harlech yw'r stry...

16/07/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae trigolion Harlech yng Ngwynedd yn dathlu ar ôl i swyddogion y Guinness Book of Records gyhoeddi mai Ffordd Pen Llech yn y dref yw’r stryd serthaf yn y byd.

darllenwch mwy