Canlyniadau Chwilio yn categori Amgylchedd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 524 cofnodion | Tudalen 3 o 53

Coed y Brenin ger Dolgellau yn ymddan...

14/08/2019
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae’r Post Brenhinol wedi lansio cyfres o chwe stamp arbennig sy’n dangos golygfeydd godidog ac ysbrydoledig o goedwigoedd sy’n cynnwys Coed y Brenin ger Dolegallau.

darllenwch mwy

Gwynedd a Chonwy yn agor ei drysau i ...

13/08/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Ym mis Medi bydd rhwydd hynt i’r cyhoedd ddod i weld nifer o adeiladau, gerddi a mannau hanesyddol diddorol ac anarferol ledled Conwy a Gwynedd yn rhad ac am ddim.

darllenwch mwy

Dyma wythnos Eisteddfod Conwy 2019: C...

12/08/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Ar-lein, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Dyma oedd wythnos Eisteddfod Conwy 2019. Er gwaetha’r glaw diwedd yr wythnos, bu’n Eisteddfod hynod lwyddiannus, gyda llawer o uchafbwyntiau yn dod i’r cof.

darllenwch mwy

Adroddiad yn dangos y gall dulliau am...

12/08/2019
Categori: Amgylchedd, Bwyd, Iechyd, Newyddion

Cafodd adroddiad y Panel Rhynglywodraethol ar Newid Hinsawdd ei lansio ddydd Gwener yng Ngenefa yn tynnu sylw at sut y gall cynhyrchu da byw yn gynaliadwy, yn debyg i’r systemau dwysedd-isel a geir yng Nghymru, fod yn rhan o’r ateb i newid yn yr hinsawdd, meddai Hybu Cig Cymru.

darllenwch mwy

Cyfoeth Naturiol Cymru yn annog rhwyd...

12/08/2019
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn annog rhwydwyr a genweirwyr i roi gwybod am unrhyw ddalfeydd anarferol ar ôl i’r eog cefngrwm cyntaf gael ei ddal yn nyfroedd Cymru ers degawdau.

darllenwch mwy

Dathlu gwaith gwirfoddolwyr y Mentrau...

02/08/2019
Categori: Amgylchedd, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Newyddion

Bydd derbyniad ar stondin y Mentrau Iaith ar faes Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy dddd Llun yn dathlu gwaith y Mentrau Iaith led-led Cymru a’r gwirfoddolwyr sy’n gwneud eu gwaith yn bosib.

darllenwch mwy

Atebion adeiladol i greu cynefin i fy...

02/08/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae ymdrechion i droi amddiffynfeydd morol yn gynefin ffyniannus i fywyd gwyllt yn cymryd cam sylweddol ymlaen dros yr haf. 

darllenwch mwy

Hyrwyddo treftadaeth y diwydiant llec...

31/07/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae disgyblion tair ysgol yng Ngwynedd wedi bod yn cyd-weithio gyda’r arlunydd Eleri Jones a staff Gwasanaeth Archifau Cyngor Gwynedd er mwyn paratoi gwaith celf trawiadol a chreadigol ar y thema llechi.

darllenwch mwy

Cynnal arolwg am sbyngau i ganfod rha...

31/07/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cynnal arolwg manwl er mwyn dysgu rhagor am iechyd un o gynefinoedd bywyd gwyllt mwyaf unigryw Cymru.

darllenwch mwy

Lansio cronfa i blant a phobl ifanc d...

30/07/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Urdd Gobaith Cymru yn lansio ymgyrch newydd ar gyfer 2020 a fydd mynd at i noddi gwyliau i blant yn ystod gwyliau haf.

darllenwch mwy