Canlyniadau Chwilio yn categori Amgylchedd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 510 cofnodion | Tudalen 3 o 51

Cynlluniau i ddiogelu'r Bala rhag lli...

15/07/2019
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae cynlluniau’n datblygu wrth i Gyfoeth Naturiol Cymru weithio i sicrhau bod llyn naturiol mwyaf Cymru, Llyn Tegid yn Y Bala, yn parhau i fod yn ddiogel yn y tymor hir.

darllenwch mwy

Ymrwymiad i leihau plastig untro mewn...

12/07/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae Cyngor Sir Gâr wedi ymrwymo i weithio gyda'i gyflenwyr i leihau faint o blastig untro sy'n cael ei ddefnyddio mewn ysgolion.

darllenwch mwy

Hwb ariannol i brosiect adfer Parc yr...

12/07/2019
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae prosiect cyffrous i adfer Parc yr Esgob yn Abergwili, Caerfyrddin i'w hen ogoniant wedi cael hwb ariannol o bron i £150,000.

darllenwch mwy

Merched y Wawr yn hel sbwriel gyda'i ...

12/07/2019
Categori: Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae nifer o ganghennau Merched y Wawr wrthi’n brysur ar hyn o bryd yn hel sbwriel fel rhan o ymgyrch sydd yn rhan o ‘Prosiect 6000’ y Llywydd Cenedlaethol, Tegwen Morris.

darllenwch mwy

Cynlluniau ar gyfer prosiect ynni adn...

11/07/2019
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Prosiect ynni adnewyddadwy ger Port Talbot yw'r cynllun diweddaraf i'w gyhoeddi gan Cyfoeth Naturiol Cymru wrth iddo barhau â’r gwaith o fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru.

darllenwch mwy

Ysgolion Ceredigion wedi ymrwymo i le...

08/07/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae naw ysgol yng Ngheredigion wedi ymrwymo i gynllun lleihau plastig a phecynnau yn y Sir.

darllenwch mwy

Cyhuddo Cyngor Gwynedd o fygwth cyngh...

08/07/2019
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi cyhuddo arweinyddiaeth cyngor Gwynedd o ‘fygwth’ cynghorwyr er mwyn osgoi trafodaeth ar ei gynlluniau i atal asesiadau effaith iaith ar y rhan helaeth o geisiadau cynllunio.

darllenwch mwy

Cadw yn lansio rhaglen o ddigwyddiada...

05/07/2019
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Cadw wedi lansio rhaglen o ddigwyddiadau newydd sbon i geisio denu mwy o ymwelwyr o genhedlaeth y mileniwm i safleoedd hanesyddol arbennig Cymru a fydd yn dechrau y penwythnos hwn.

darllenwch mwy

Deg o gynghorau lleol hyd yma yn cefn...

05/07/2019
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae deg Cyngor cymuned a thref wedi datgan cefnogaeth dros Annibyniaeth mewn cwta fis, a bydd y mater yn cael ei drafod gan sawl Cyngor arall dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf.

darllenwch mwy

Uchelgeisiau Sir Gaerfyrddin i adfywi...

04/07/2019
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi datgelu ei uchelgeisiau i adfywio ei chymunedau gwledig gan gynnwys ei nod i ddiogelu'r Gymraeg.

darllenwch mwy