Canlyniadau Chwilio yn categori Amgylchedd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 939 cofnodion | Tudalen 3 o 94

Awdur a darlledwr blaenllaw ar fwyd y...

28/10/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Bydd maethegydd sydd â dylanwad rhyngwladol a nifer o bobl flaenllaw o’r diwydiant yn cymryd rhan yng nghynhadledd Hybu Cig Cymru Ddydd Mercher a Dydd Iau 10 ac 11 Tachwedd 2021.

darllenwch mwy

Cyfoeth Naturiol Cymru yn cwblhau gwa...

27/10/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae prosiect Cyfoeth Naturiol Cymru yn y gogledd ddwyrain i agor rhannau uchaf Afon Terrig i bysgod mudol wedi'i gwblhau.

darllenwch mwy

Lansio canllaw amgylcheddol i ffermwy...

26/10/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd

Heddiw mae Hybu Cig Cymru wedi lansio canllaw ymarferol i ffermwyr, i helpu'r sectorau defaid ac eidion i wneud y gorau o botensial Cymru i arwain y byd mewn ffermio cynaliadwy.

darllenwch mwy

Llywodraeth Prydain yn aberthu ffermi...

26/10/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Arian a Busnes, Newyddion

Mae’r sêl fendith ar gytundeb masnach â Seland Newydd yn dangos parodrwydd Llywodraeth y DU i danseilio ffermio a diogelwch cyflenwad bwyd y DU am gyfnewid o fuddion dibwys i’r economi, meddai Undeb Amaethwyr Cymru.

darllenwch mwy

Lansio cynlluniau i ddefnyddwyr ceir ...

26/10/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae cynlluniau sy'n nodi sut y bydd Llywodraeth Cymru yn buddsoddi mewn seilwaith ac yn gweithio gyda'r sector preifat i roi'r hyder i bobl yng Nghymru newid i gerbydau trydan wedi'u cyhoeddi.

darllenwch mwy

Syniadau am deithiau difyr hydrefol i...

25/10/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi dewis pump o'r coetiroedd a'r gwarchodfeydd natur y mae'n eu rheoli ledled Cymru lle gall pobl o bob oed a gallu fwynhau taith gerdded yn llawn lliwiau tymhorol yr hydref hwn.

darllenwch mwy

Hybu Cig Cymru yn pryderu am gytundeb...

21/10/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Yn dilyn y cyhoeddiad fod cytundeb masnach amlinellol wedi cael ei gytuno rhwng Prydain a Seland Newydd, mae Hybu Cig Cymru wedi mynegi pryder ynghylch yr angen i sicrhau chwarae teg i ffermwyr ac argaeledd cig oen ac eidion cynaliadwy i ddefnyddwyr.

darllenwch mwy

Gardd Canolfan S4C Yr Egin yn barod i...

21/10/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Newyddion

Mae Canolfan S4C Yr Egin yng Nghaerfyrddin wedi sefydlu gardd gymunedol lle mae ymarferwyr creadigol wedi cydweithio â grwpiau cymunedol yr ardal i wneud y safle yn ddeniadol ac apelgar.

darllenwch mwy

Llwybr beicio mynydd newydd yn ailago...

20/10/2021
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi ailagor llwybr beicio mynydd pellter hir newydd a gwell yn swyddogol ym Mharc Coedwig Afan yn y cymoedd.

darllenwch mwy

Cyflwyno llythyr gan bobl Aberteifi i...

19/10/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd llythyr yn cael ei gyflwyno gan Gyngor Tref Aberteifi yn cynnwys neges o obaith oddi wrth bobl Aberteifi i'r cynrychiolwyr yn uwchgynhadledd hinsawdd ryngwladol COP 26 yn Glasgow ddydd Sadwrn yma.

darllenwch mwy