Canlyniadau Chwilio yn categori Amgylchedd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 939 cofnodion | Tudalen 2 o 94

Lansio ymgynghoriad cyhoeddus i gynll...

10/11/2021
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae cynlluniau ar gyfer yr amddiffynfeydd arfordirol terfynol a gwelliannau ar Bromenâd Hen Golwyn wedi’u cyhoeddi ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus.

darllenwch mwy

Cysylltu celf a gwyddoniaeth i daflu ...

08/11/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Wrth i 26ain Cynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig gael ei chynnal yn Glasgow, mae gwledydd yn dechrau canolbwyntio ar gynlluniau “gwyrddach a gwell” a chyfyngu ar y cynnydd mewn tymheredd byd-eang i 1.5C.

darllenwch mwy

Gwaith yn dechrau ar ddiogelu arglodd...

08/11/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn dechrau ar waith sylweddol y mis hwn i sicrhau bod llyn naturiol mwyaf Cymru yn parhau i fod yn ddiogel yn y tymor hir.

darllenwch mwy

Dylid gorfodi archfarchnadoedd i ddat...

08/11/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Dylai archfarchnadoedd, cynghorau a lleoliadau lletygarwch orfod datgelu faint o fwyd maen nhw'n ei wastraffu, a chyrraedd targedau lleihau blynyddol, yn ôl academydd o Brifysgol Aberystwyth sydd ar hyn o bryd yn mynychu cynhadledd COP26.

darllenwch mwy

Cyngor Gwynedd yn ystyried cynllun i ...

03/11/2021
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae Cyngor Gwynedd yn ystyried cynllun i reoli'r nifer o gartrefi modur sy'n parcio dros nos yn y Sir.

darllenwch mwy

Lansio Prosiect Zero Sir Gâr er mwyn ...

01/11/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cryfhau ei ymrwymiad i daclo newid hinsawdd drwy lansio ymgyrch newydd fel rhan o'i darged carbon sero-net.

darllenwch mwy

Ralïau COP ar y gweill trwy Gymru

01/11/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Cynghrair COP26 yn trefnu Diwrnod Gweithredu Byd-eang yr Hinsawdd mewn sawl man trwy Gymru ar gyfer dydd Sadwrn yma, gyda gorymdeithiau a ralïau yn cael eu cynnal yng Nghaergybi, Bangor, Llangollen, Abertawe a Chaerdydd.

darllenwch mwy

Cyflwyno prosiectau amgylcheddol o Gy...

29/10/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd prosiectau o Gymru sydd wedi’u cyflawni trwy harneisio byd natur er mwyn taclo'r argyfwng hinsawdd yn cael eu cyflwyno i gynulleidfa fyd-eang yng nghynhadledd COP26.dros y penwythnos.

darllenwch mwy

Annog pobl i baratoi at dywydd garw d...

28/10/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Gyda'r gaeaf yn prysur agosáu, mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn annog pobl i weithredu a pharatoi ar gyfer y tywydd newidiol a heriol.

darllenwch mwy

Llyfr newydd yn annog plant a rhieni ...

28/10/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae’r garddwr adnabyddus a phoblogaidd o Ddyffryn Aman, Adam Jones, yn cyhoeddi ei lyfr gyntaf i blant – Dere i Dyfu gyda Gwasg Y Lolfa.

darllenwch mwy