Canlyniadau Chwilio yn categori Amgylchedd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 667 cofnodion | Tudalen 2 o 67

Sefydlu tasglu i gyflymu adferiad gwy...

15/07/2020
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Bydd adferiad gwirioneddol wyrdd o bandemig y coronafeirws yn allweddol i gyflymu'r broses o newid Cymru i economi carbon isel a chenedl iachach, fwy cyfartal.

darllenwch mwy

Cadwch Ceredigion yn lân trwy fynd a'...

14/07/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Wrth i rai o gyfyngiadau’r cyfnod clo gael eu llacio a chynnydd mewn ymweliadau i draethau Bae Ceredigion ac fel rhan o'i hymgyrch Caru Ceredigion, mae'r Cyngor yn annog pobl i helpu trwy fynd a'i sbwriel adre gyda hwy.

darllenwch mwy


ERROR: http://lleol.cymru/blog/results.php

Query: UPDATE Report_Post SET report_amount = report_amount + 1 WHERE post_id = 4767 AND report_type = 1 AND DATE_FORMAT(date, '%Y-%m-%d') = DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%m-%d')

 Errno: 1213
 Error: Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction
_SERVER data
  REMOTE_ADDR : 3.236.159.130
  REMOTE_PORT : 44886
SCRIPT_FILENAME : /kunden/homepages/10/d114928358/htdocs/oldhtdocs/wsb3726335107/blog/results.php
 REQUEST_METHOD : GET
  QUERY_STRING : url_full=/blog/guide/amgylchedd/page/2
  REQUEST_URI : /blog/guide/amgylchedd/page/2

Ail agor promenâd Hen Golwyn yn sir C...

09/07/2020
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae promenâd Hen Golwyn nawr yn agored ar ôl 6 mis o waith i wella’r amddiffynfeydd môr a llwybr teithio llesol.

darllenwch mwy

Pwyll piau hi wrth i Wynedd ail-agor ...

07/07/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae Cyngor Gwynedd yn annog cymunedau a busnesau Gwynedd i ddal ati i ddilyn canllawiau pellhau cymdeithasol i helpu i atal lledaeniad Covid-19.

darllenwch mwy


ERROR: http://lleol.cymru/blog/results.php

Query: UPDATE Report_Post SET report_amount = report_amount + 1 WHERE post_id = 4749 AND report_type = 1 AND DATE_FORMAT(date, '%Y-%m-%d') = DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%m-%d')

 Errno: 1213
 Error: Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction
_SERVER data
  REMOTE_ADDR : 3.236.159.130
  REMOTE_PORT : 44886
SCRIPT_FILENAME : /kunden/homepages/10/d114928358/htdocs/oldhtdocs/wsb3726335107/blog/results.php
 REQUEST_METHOD : GET
  QUERY_STRING : url_full=/blog/guide/amgylchedd/page/2
  REQUEST_URI : /blog/guide/amgylchedd/page/2

Aber yr Afon Dwyryd gam yn agosach at...

01/07/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Rhoddodd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ganiatâd cynllunio ar gyfer adeilad pen twnnel i’r de ddwyrain o aber yr afon Dwyryd sydd rhwng Harlech a Phenrhyndeudraeth er mwyn rhoi gwifrennau trydan y Grid Cenedlaethol dan y ddaear.

darllenwch mwy

Allforion cig coch o Gymru yn parhau ...

01/07/2020
Categori: Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Mae'r ffigurau masnach diweddaraf gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi yn dangos fod y galw dramor ar gyfer Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru parhau’n weddol gryf, er gwaethaf y trafferthion yn Ewrop a thu hwnt a achoswyd gan y cyfyngiadau symud oherwydd y Coronafeirws.

darllenwch mwy


ERROR: http://lleol.cymru/blog/results.php

Query: UPDATE Report_Post SET report_amount = report_amount + 1 WHERE post_id = 4744 AND report_type = 1 AND DATE_FORMAT(date, '%Y-%m-%d') = DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%m-%d')

 Errno: 1213
 Error: Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction
_SERVER data
  REMOTE_ADDR : 3.236.159.130
  REMOTE_PORT : 44886
SCRIPT_FILENAME : /kunden/homepages/10/d114928358/htdocs/oldhtdocs/wsb3726335107/blog/results.php
 REQUEST_METHOD : GET
  QUERY_STRING : url_full=/blog/guide/amgylchedd/page/2
  REQUEST_URI : /blog/guide/amgylchedd/page/2

Ymchwilydd yn datgelu cyfrinachau'r d...

30/06/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae cyfrol newydd gan Ioan Lord yn gobeithio dod â hanes a phwysigrwydd y diwydiant mwyngloddio yn y canolbarth i’r amlwg drwy ei ddisgrifiadau coeth a’i luniau newydd sbon o dan ddaear.

darllenwch mwy

Arbrofi gyda thyfu cywarch ar gyfer a...

29/06/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae ymchwil newydd ar botensial tyfu cywarch ar ffermydd Cymru at ddibenion diwydiannol ar y gweill ym Mhrifysgol Aberystwyth.

darllenwch mwy


ERROR: http://lleol.cymru/blog/results.php

Query: UPDATE Report_Post SET report_amount = report_amount + 1 WHERE post_id = 4742 AND report_type = 1 AND DATE_FORMAT(date, '%Y-%m-%d') = DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%m-%d')

 Errno: 1213
 Error: Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction
_SERVER data
  REMOTE_ADDR : 3.236.159.130
  REMOTE_PORT : 44886
SCRIPT_FILENAME : /kunden/homepages/10/d114928358/htdocs/oldhtdocs/wsb3726335107/blog/results.php
 REQUEST_METHOD : GET
  QUERY_STRING : url_full=/blog/guide/amgylchedd/page/2
  REQUEST_URI : /blog/guide/amgylchedd/page/2

Gwyddonwyr yn rhybuddio pobl i beidio...

29/06/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae sŵolegwyr o Brifysgol Bangor wedi dangos sut all gweithgareddau dynol fod yn tarfu ar biod môr, aderyn Prydeinig sydd yn agos i fod at fygythiad.

darllenwch mwy

Sut mae cyfyngiadau symud wedi effeit...

26/06/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae Ysgol Gwyddorau Naturiol Prifysgol Bangor wedi ennill grant gan Gyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol Prydain i ymchwilio ar sut mae mynediad at lecynnau gwyrdd a natur yn effeithio ar ein iechyd a lles.

darllenwch mwy