Canlyniadau Chwilio yn categori Amgylchedd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 626 cofnodion | Tudalen 2 o 63

Hwb ariannol gan yr Undeb Ewropeaidd ...

17/03/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae tri phrosiect ymchwil o bwys sy'n cynnwys gwyddonwyr o Brifysgol Aberystwyth wedi derbyn cyllid ychwanegol gwerth £3 miliwn gan yr Undeb Ewropeaidd.

darllenwch mwy

Cyhoeddi gweledigaeth i greu Coedwig ...

12/03/2020
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Heddiw cyhoeddodd y Prif Weinidog, Mark Drakeford, yn cyhoeddi’r weledigaeth ar gyfer creu Coedwig Genedlaethol ar hyd a lled Cymru.

darllenwch mwy

Plant ysgol o Wynedd yn codi ymwybydd...

12/03/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae rhai o ysgolion Gwynedd wedi bod yn brysur yn creu er mwyn codi ymwybyddiaeth i niwed plastigion ar ein hamgylchedd.

darllenwch mwy

Prosiect ar y cyd i ddatgloi treftada...

11/03/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae prosiect ymchwil mawr yn ceisio rhoi hwb i dwristiaeth mewn pum tref porthladd yng Nghymru ac Iwerddon. Nod yr astudiaeth bedair blynedd yw datgloi treftadaeth ddiwylliannol Caergybi, Abergwaun a Doc Penfro yng Nghymru a Dulyn a Rosslare yn Iwerddon.

darllenwch mwy

Cefnogwyr YesCymru yn codi miloedd i’...

03/03/2020
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae ymgyrchwyr dros annibyniaeth i Gymru wedi codi miloedd o bunnoedd er mwyn helpu’r rhai cafodd eu heffeithio gan lifogydd diweddar.

darllenwch mwy

Pobl ifanc yn ysbrydoli gyda phrosiec...

25/02/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Os ydych chi rhwng 9 a 25 oed ac yn byw yng Ngheredigion ac yn chwilio am ffyrdd o gyrraedd lleoedd neu wella eich iechyd a'ch lles, gallech elwa o gael beic wedi'i ailgylchu am ddim drwy brosiect ysbrydoli pobl ifanc.

darllenwch mwy

Mynediad am ddim i Gestyll Cymru ar d...

24/02/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Gall ymwelwyr fwynhau mynediad am ddim i safleoedd hanesyddol Cymru ar Ddydd Gŵyl Dewi neu ddydd Sul yma, wrth i Cadw ddathlu nawddsant Cymru.

darllenwch mwy

Cyfarfod hanesyddol rhwng arweinwyr c...

21/02/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Mae Arweinwyr y Chwe Chyngor yng Ngogledd Cymru wedi cael cyfarfod gyda Phwyllgor Cabinet Llywodraeth Cymru ar Ogledd Cymru a gadeirir gan Ken Skates AC, Gweinidog Gogledd Cymru.

darllenwch mwy

Ymgyrch yn tanio’r awydd am borc o Gymru

20/02/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Roedd ymgyrch ddiweddar dros gyfnod o wythnos gan Hybu Cig Cymru a Menter Moch Cymru i hyrwyddo'r porc gorau o Gymru yn llwyddiannus dros ben a thynnodd ddŵr o ddannedd pobl ledled Cymru.

darllenwch mwy

Gwaith ar y gweill i daclo clefyd coe...

20/02/2020
Categori: Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae gwaith ar y gweill yn Sir Gaerfyrddin i fynd i'r afael â chlefyd ffwngaidd difrifol sy'n effeithio ar goed ynn ledled y Sir. Amcangyfrifir y gallai 90% o goed ynn farw o’r clefyd hwn. Does dim unrhyw driniaeth ar gael ar ei gyfer ar hyn o bryd.

darllenwch mwy