Canlyniadau Chwilio yn categori Amgylchedd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 939 cofnodion | Tudalen 1 o 94

600 o fusnesau lleol yn ymuno a chynl...

26/11/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae cynllun Llysgennad Eryri yn dathlu ei ben-blwydd yn flwyddyn oed ac mae'r cynllun wedi profi'n llwyddiannus hyd yma.

darllenwch mwy

Cyngor Gwynedd yn croesawu cyhoeddiad...

24/11/2021
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cyngor Gwynedd wedi croesawu’r cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru eu bod am gychwyn ar y broses i wneud newidiadau i reoliadau cynllunio, ymhlith cynigion eraill, i fynd i’r afael ag effaith ail gartrefi a chartrefi gwyliau.

darllenwch mwy

Llwyddiant prosiect ceir trydan cymun...

23/11/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf mae'r prosiect Ceir Trydan Cymunedol Arloesi Gwynedd Wledig sydd ar fin dod i ben wedi gweld newidiadau mawr wrth i geir trydan gynyddu mewn poblogrwydd yn 2021.

darllenwch mwy

Hyrwyddo rheolaeth gynaliadwy o adnod...

23/11/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae Prifysgol Bangor yn rhan o gonsortiwm sy'n cynnwys prifysgolion, diwydiant, y llywodraeth a chyrff anllywodraethol yn ymuno ar gyfer menter fawr newydd gyda'r nod o reoli arfordiroedd a moroedd y Deyrnas Unedig yn gynaliadwy.

darllenwch mwy

Gwybodaeth am amodau dan draed ar Yr ...

19/11/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Yr wythnos hon ,mae gwasanaeth blynyddol o adrodd ar amodau dan draed ar Yr Wyddfa yn cychwyn.

darllenwch mwy

Ar drothwy Wythnos Hinsawdd Cymru

19/11/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn awyddus i gynnal sgwrs â Chymru gyfan ar fynd i’r afael ag argyfwng yr hinsawdd yn ystod Wythnos Hinsawdd Cymru sy'n dechrau ddydd Llun.

darllenwch mwy

Llyfr Gwyn Rhydderch yn ysbrydoli pro...

15/11/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Cerddoriaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae un o lawysgrifau enwocaf Cymru wedi ysbrydoli prosiect cerddoriaeth arbennig gan yr Eisteddfod Genedlaethol, sy’n pontio rhwng Cymru ac Awstralia.

darllenwch mwy

Protestio yn erbyn newid hinsawdd fel...

12/11/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Newyddion

Bu ymgyrchwyr newid hinsawdd o ardal Aberteifi a Sir Benfro yn protestio yng Nghynhadledd Hinsawdd COP26.

darllenwch mwy

Plant ysgolion Sir Gâr yn defnyddio e...

11/11/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Newyddion

Mae plant Sir Gaerfyrddin yn chwarae rhan hanfodol yn y gwaith o gefnogi'r frwydr yn erbyn newid hinsawdd, gyda gweithgareddau ar y gweill led-led y Sir.

darllenwch mwy

Gwneud defnydd o adeilad gwag a'i dra...

10/11/2021
Categori: Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae adeilad gwag yn Rhydaman a brynwyd gan Gyngor Sir Caerfyrddin yn cael ei ddefnyddio unwaith yn rhagor i gefnogi pobl i fyw'n annibynnol gydag amrywiaeth o nodweddion ecogyfeillgar i'w helpu i leihau eu hôl troed carbon.

darllenwch mwy