Canlyniadau Chwilio yn categori Amgylchedd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 864 cofnodion | Tudalen 1 o 87

Holi barn pobl Gwynedd am sut i reoli...

23/07/2021
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Gyda chynnydd amlwg yn y nifer o bobl sy’n dewis ymweld â mannau o Gymru mewn cartrefi modur, mae Cyngor Gwynedd yn awyddus i glywed barn trigolion am y ffordd orau o reoli’r sefyllfa.

darllenwch mwy

Lansio ymgyrch Mentro'n gall i gadw p...

23/07/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru a grŵp Diogelwch Dŵr Cymru yn gofyn i bobl fentro'n gall a chymryd camau ychwanegol i gadw eu hunain a’u teuluoedd yn ddiogel o gwmpas dŵr wrth iddynt fynd allan i’r awyr agored i fwynhau arfordir a chefn gwlad Cymru.

darllenwch mwy

Taith seiclo Prydain yn dychwelyd i S...

21/07/2021
Categori: Amgylchedd, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Bydd râs seiclo Taith Prydain yn dychwelyd i Sir Gâr am y trydydd tro ym mis Medi.

darllenwch mwy

Ôl troed deinosor sy'n taflu goleuni ...

21/07/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Bydd ôl troed deinosor mewn cyflwr rhagorol yn cael ei arddangos yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar ôl cael ei ganfod gan ferch 4 oed o'r enw Lily Wilder ym Mae Bendricks ger y Barri yn Ionawr 2021. Bydd arddangosfa Lili'n Ffeindio Ffosil i'w gweld yn y brif neuadd o 21 Gorffennaf.

darllenwch mwy

Dathlu 20 mlynedd o effaith llong y P...

20/07/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae llong ymchwil sydd wedi chwarae rhan wrth ddarparu bwyd môr cynaliadwy i ni ac sydd wedi newid ein dealltwriaeth o wyddorau’r eigion yn dathlu 20 mlynedd o wasanaeth i wyddoniaeth ac addysg y mis hwn.

darllenwch mwy

Croesawu galwad genedlaethol i blannu...

13/07/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi croesawu "galwad genedlaethol i weithredu” Llywodraeth Cymru i ehangu'r canopi gwyrdd yng Nghymru yn sylweddol ac mae wedi addo gweithio gyda'r llywodraeth a phartneriaid i sicrhau cynnydd dramatig mewn plannu coed.

darllenwch mwy

Cyngor Gwynedd yn buddsoddi £1 miliwn...

13/07/2021
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae Cyngor Gwynedd am fuddsoddi £1 miliwn ar gyfer cynllun prynu cartref yng Ngwynedd sydd yn cael ei weinyddu gan ‘Tai Teg’ ar ran cynghorau sir a Pharc Cenedlaethol Eryri.

darllenwch mwy

Lansio ymgyrch #CaruMôn er mwyn denu ...

12/07/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

#CaruMôn yw’r ymgyrch diweddaraf gan Menter Iaith Môn sydd am gefnogi’r rhai sy’n caru’r ynys i rannu’r neges ar y cyfryngau cymdeithasol.

darllenwch mwy

Undeb Amaethwyr Cymru yn barod at y s...

08/07/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Arian a Busnes, Newyddion

Fe fydd Undeb Amaethwyr Cymru yn cynnal amrywiaeth o weminarau yn trafod tai gwledig, newid yn yr hinsawdd, iechyd meddwl a dyfodol cysylltedd digidol i Gymru yn ystod wythnos Sioe Frenhinol Cymru rithwir a gynhelir wythnos nesaf.

darllenwch mwy

Oriel luniau yn dathlu pen-blwydd Par...

08/07/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Yr hydref hwn bydd Eryri’n dathlu 70 mlynedd ers ei ddynodi’n Barc Cenedlaethol, ac er mwyn nodi’r achlysur mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi lansio oriel ddigidol o hen ffotograffau.

darllenwch mwy