Canlyniadau Chwilio yn categori Amgylchedd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 822 cofnodion | Tudalen 1 o 83

Lansio prosiect newydd yn chwilio am ...

11/05/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae Llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin wedi lansio prosiect newydd er mwyn creu darlun o fywyd drwy gyfnod y clo.

darllenwch mwy

Deiseb Yr Wyddfa yn denu dros 4000 o ...

05/05/2021
Categori: Amgylchedd, Iaith, Newyddion

Dros yr wythnos ddiwethaf, mae yna ddeiseb sy'n galw ar Barc Cenedlaethol Eryri i fabwysiadu Yr Wyddfa fel prif enw mynydd uchaf Cymru wedi denu dros 4000 o enwau.

darllenwch mwy

Hawl i Fyw Adra: Argyfwng ailgartrefi...

04/05/2021
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cyngor Tref Nefyn ym Mhen Llŷn wedi anfon llythyr agored at y pleidiau gwleidyddol ar drothwy Etholiadau'r Senedd yn datgan pryder "nad oes ewyllys gan bleidiau gwleidyddol i sicrhau bod gan bobl leol ‘hawl i fyw adra’ yn eu bro."

darllenwch mwy

Cyngor Sir Conwy yn galw ar bobl i gr...

30/04/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn galw ar bawb i gymryd cyfrifoldeb am eu sbwriel eu hunain wrth wneud y gorau o barciau, draethau a fannau prydferth y sir dros benwythnos gŵyl y banc.

darllenwch mwy

Taclo problem cerbydau gyriant pedair...

30/04/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae tîm Llwybr Arfordir Cymru Cyngor Gwynedd wedi cydweithio gyda thirfeddianwyr yn ardal de Meirionnydd i daclo problemau gyda nifer leiafrifol o ddefnyddwyr cerbydau gyriant pedair olwyn.

darllenwch mwy

Rheoliadau yn peryglu bywoliaeth ffer...

29/04/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae ffermwr bîff o Forgannwg yn galw ar Lywodraeth Cymru i addasu'r rheoliadau adnoddau dwr ar fyrder gan y byddant 'yn cael effaith anferth ar eu bywoliaeth'.

darllenwch mwy

Cynllun hyrddod mynydd yn chwilio am ...

27/04/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Newyddion

Mae Cynllun Hyrddod Mynydd Hybu Cig Cymru yn chwilio am ddiadelloedd masnachol o Gymru i ymuno â’r prosiect i gymharu perfformiad dau hwrdd gyda grŵp dethol o famogiaid mynydd sy’n cael eu monitro am berfformiad.

darllenwch mwy

Prifysgol a chyngor sir yn dod ynghyd...

27/04/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Arian a Busnes, Iechyd, Newyddion

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn galw ar fusnesau a thrigolion Ceredigion i gyfrannu at astudiaeth i effaith pandemig COVID-19 ar y sir.

darllenwch mwy

Milfeddyg o Sir Benfro yn newid gyrfa...

26/04/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae milfeddyg o Sir Benfro wedi penderfynu newid gyrfa i ymgymryd ag ymchwil filfeddygol arloesol fydd yn helpu ffermwyr Cymru i fod yn flaengar mewn iechyd anifeiliaid, wrth iddi ddechrau ar ei PhD ym Mhrifysgol Aberystwyth pan agorir ysgol filfeddygaeth gyntaf Cymru yno ym mis Medi.

darllenwch mwy

Distawrwydd Llywodraeth Cymru ar gapi...

23/04/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Arian a Busnes, Newyddion

Mae ffermwraig o Geredigion wedi beirniadu papur gwyn Amaethyddiaeth Llywodraeth Cymru ynghylch y distawrwydd ar gapio taliadau fferm.

darllenwch mwy