Canlyniadau Chwilio yn categori Amgylchedd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 740 cofnodion | Tudalen 1 o 74

Cyngor Gwynedd yn galw am gamau brys ...

03/12/2020
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae gwaith ymchwil manwl gan Gyngor Gwynedd yn cadarnhau fod y sefyllfa tai gwyliau yn y sir yn argyfyngus ac yn adnabod camau pendant y dylid eu cymryd ar unwaith i reoli’r sefyllfa.

darllenwch mwy

Datblygu ap er mwyn adnabod mamiliaid...

02/12/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Bangor wedi ymuno â'r elusen bywyd gwyllt, Sea Watch Foundation, a'r datblygwr technoleg ynni llanw, Nova Innovation, i ddatblygu ap ffôn symudol sydd ar gael am ddim i gofnodi bywyd gwyllt arfordirol.

darllenwch mwy

Gwaith yn dechrau ar safleoedd creu c...

02/12/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Yn ystod Wythnos Genedlaethol Y Coed, cyhoeddodd Cyfoeth Naturiol Cymru fod y gwaith paratoi ar gyfer plannu coetiroedd newydd ar ddau safle ger coedwigoedd Hafren a Clocaenog wedi dechrau, fel rhan o brosiect i ehangu Ystâd Coetir Llywodraeth Cymru.

darllenwch mwy

Lansio cynllun llysgenhadon newydd Eryri

01/12/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Lansiwyd cynllun newydd sbon fydd yn dathlu Rhinweddau Arbennig y Parc Cenedlaethol ar y 26ain o Dachwedd.

darllenwch mwy

Cynnydd yn y galw am ddysgu yn yr awy...

27/11/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae ysgolion a lleoliadau addysgol ledled Cymru yn mynd allan i'r awyr agored i gyflwyno'r cwricwlwm a gwella iechyd a lles wrth i addysgwyr barhau i addasu eu ffyrdd o addysgu yn ystod pandemig y coronafeirws.

darllenwch mwy

Adroddiad newydd yn edrych ar gyflwr ...

25/11/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae adroddiad Cyflwr Mamaliaid yng Nghymru wedi datgelu fod angen cymryd camau ar frys er mwyn achub traean o holl famaliaid sydd mewn perygl o ddifodiant ar hyn o bryd yng Nghymru.

darllenwch mwy

Gwyddonwyr yn helpu i wella ansawdd d...

25/11/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Mae ansawdd dŵr ymdrochi ar draeth poblogaidd yng ngogledd Cymru wedi cael ei raddio’n ‘dda’ yn sgil rhoi ar waith fodel arloesol a ddatblygwyd ym Mhrifysgol Aberystwyth.

darllenwch mwy

Cymorth i gymunedau geisio mynd i’r a...

23/11/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Wrth i arbenigwyr amgylcheddol ledled Cymru ymgynnull yng Nghynhadledd Partneriaethau Bioamrywiaeth Cymru heddiw, mae y cynllun amgylcheddol newydd yn agor ar gyfer y sector amgylcheddol.

darllenwch mwy

Lansio cynlluniau uchelgeisiol ar gyf...

23/11/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Bydd y Gweinidog yr Amgylchedd, Lesley Griffiths yn lansio Cynllun Rheoli hir dymor newydd ac uchelgeisiol Awdurdord y Parc Cenedlaethol yn swyddogol ddydd Mercher.

darllenwch mwy

Annog pobl i baratoi ar gyfer y gaeaf

19/11/2020
Categori: Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Gyda'r gaeaf yn prysur agosáu mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn annog pobl i weithredu nawr i sicrhau eu bod yn barod i ddelio â'r potensial ar gyfer y tywydd newidiol a heriol y gallai'r tymor ei gyflwyno.

darllenwch mwy