Canlyniadau Chwilio yn categori Amgylchedd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 469 cofnodion | Tudalen 1 o 47

Lansiad prosiect cadwraeth newydd ym ...

21/06/2019
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae parc cenedlaethol Arfordir Penfro ymlith pump o barciau cenedlaethol eraill yng ngwledydd Prydain sy’n cynnal prosiectau cadwraeth cyffrous fel rhan o bartneriaeth newydd gyffrous a lansiwyd yr wythnos hon rhwng y Parciau Cenedlaethol a Clif Bar.

darllenwch mwy

Nadroedd byw yn Amgueddfa Genedlaetho...

21/06/2019
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Yr haf hwn bydd cyfle i ymwelwyr ag Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ddod wyneb yn wyneb â nadroedd byw, gan gynnwys boa constrictor a pheithon brenhinol.

darllenwch mwy

Murlun lliwgar ar lan yr afon Teifi y...

18/06/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Ddydd Mercher diwethaf cafodd Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion gydnabyddiaeth gan gynrychiolwyr o Gyngor Sir Ceredigion am ei rhan yn creu murlun mawr graffiti ar hyd afon Teifi yn Aberteifi, ynghyd â 17 o bobl ifanc rhwng 11-25 a'r arlunydd graffiti, Lloyd y Graffiti.

darllenwch mwy

Treialu ardaloedd bwyd a diod ar y Pr...

13/06/2019
Categori: Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Bydd busnesau bwyd a diod ymysg y rhai sy'n gallu gwneud cais i gael lle ar Bromenâd Aberystwyth yr haf hwn. Cymeradwyodd Cabinet y cyngor gynigion i dendro rhannau o'r promenâd a'r traeth am gyfnod prawf yn ystod haf 2019.

darllenwch mwy

Digwyddiad i ddathlu amgylchedd natur...

12/06/2019
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Menter Môn yn eich gwahodd i ddathlu natur a’r amgylchedd naturiol mewn digwyddiad arbennig yng Nghwarchodfa natur leol Aberlleiniog ddydd Sadwrn yma.

darllenwch mwy

Chwilio am wirfoddolwyr i helpu dioge...

10/06/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu i ddiogelu rhai o gynefinoedd prinnaf Cymru a helpu i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd.

darllenwch mwy

Cyfoeth Naturiol Cymru yn cefnogi dat...

05/06/2019
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi nodi camau gweithredu blaenoriaethol i gefnogi Datganiad Argyfwng Hinsawdd Llywodraeth Cymru, a gyhoeddwyd fis diwethaf.

darllenwch mwy

Grŵp gweithredu lleol Cynnal y Cardi ...

05/06/2019
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae Grŵp Gweithredu Lleol Cynnal y Cardi yng Ngheredigion yn chwilio am syniadau gan drigolion, grwpiau lleol a sefydliadau a allai wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl sy'n byw ac yn gweithio yng Ngheredigion.

darllenwch mwy

Dyfodol llewyrchus i wyfyn prin yng n...

05/06/2019
Categori: Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae'r dyfodol yn edrych yn llewyrchus i wyfyn prin tu hwnt yng nghors Fochno ger Aberystwyth.

darllenwch mwy

Bar caffi trawiadol yn agor ar lân y ...

04/06/2019
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Mae hen Ganolfan Ddarganfod Llanelli yn Noc y Gogledd wedi agor ei drysau fel caffi a bistro St. Elli's Bay ar ôl trawsnewid trawiadol.

darllenwch mwy