Canlyniadau Chwilio yn categori Amgylchedd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 599 cofnodion | Tudalen 1 o 60

Technoleg deallusrwydd artiffisial yn...

14/02/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae deallusrwydd artiffisial, lluniau lloeren a thechnoleg drôn yn mynd i gael cryn effaith ar ymchwil i newid hinsawdd yn ôl gwyddonydd o Brifysgol Aberystwyth.

darllenwch mwy

Storiel ym Mangor yn apelio am eitema...

13/02/2020
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Storiel ym Mangor yn apelio i aelodau o’r cyhoedd i roi neu fenthyg eitemau sydd yn gysylltiedig â phrotest.

darllenwch mwy

Grant cartrefi gwag i brynwyr am y tr...

13/02/2020
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae cyfle i brynwyr tŷ am y tro cyntaf sydd â chysylltiad â’r rhan o Barc Cenedlaethol Eryri sydd yn Sir Conwy fod grant newyddar hyd at £25,000 ar gael.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cyllid gwerth £1.4 miliwn i ...

12/02/2020
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Newyddion

Fe gyhoeddodd Dirprwy Weinidog dros Dai a Llywodraeth Leol, Hannah Blythyn, y bydd £1.4 miliwn yn cael ei gyfrannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru i weddnewid neuadd y farchnad yn Llandeilo.

darllenwch mwy

Cyfle i ddweud eich dweud ar drafnidi...

11/02/2020
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Comisiwn Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru wedi lansio 'Dweud eich Dweud' – arolwg ar-lein i gasglu syniadau ac awgrymiadau ar gyfer mynd i'r afael a thagfeydd ar yr M4 a gwella trafnidiaeth ar draws yr ardal.

darllenwch mwy

Gwaith cadwraeth yn dechrau yng Nghas...

10/02/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae gwaith cadwraeth enfawr yn dechrau fis yma yng Nghastell Coety sydd ger Pen-y-bont ar Ogwr, fydd yn sicrhau bod y castell yn parhau i fod wrth galon y gymuned am genedlaethau i ddod.

darllenwch mwy

Cynghorau Sir Ddinbych a Chonwy yn la...

06/02/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych wedi lansio menter Addewid Gwyrdd i’r Gymuned i gynorthwyo cymunedau a sefydliadau wneud gwahaniaethau er lles yr amgylchedd.

darllenwch mwy

Golwg gyntaf ar gynlluniau newydd can...

06/02/2020
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Newyddion

Mae'r olwg gyntaf ar gynlluniau newydd ar gyfer safle datblygu allweddol yng nghanol tref Llanelli wedi cael eu datgelu.

darllenwch mwy

Adroddiad am ystyried effaith ein ffo...

04/02/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae adroddiad gan Cyfoeth Naturiol Cymru yn dechrau ystyried potensial newidiadau trawsnewidiol ar gyfer y ffordd rydym yn byw, er mwyn sicrhau y bydd ein hamgylchedd naturiol yn gallu ein cynnal yn y dyfodol.

darllenwch mwy

Gwaith adfer yn dechrau yn Amgueddfa ...

03/02/2020
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae gwaith adfer mawr yn cael ei wneud yn Amgueddfa Sir Gaerfyrddin - un o drysorau diwylliannol y Sir - gyda buddsoddiad o £1.2 miliwn gan y Cyngor.

darllenwch mwy