Canlyniadau Chwilio yn categori Amaethyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 381 cofnodion | Tudalen 1 o 39

Blwyddyn eithriadol o dda i gigyddion...

29/03/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae siopau cigydd y stryd fawr wedi mwynhau blwyddyn arbennig dros y 12 mis diwethaf yn ôl arolwg newydd, ac fe wnaeth 630,000 yn fwy o aelwydydd yn ymweld â siopau cig annibynnol ym Mhrydain nag yn y flwyddyn flaenorol.

darllenwch mwy

Galw am raglen integredig er mwyn adf...

24/03/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Newyddion

Mae angen rhaglen integredig ar y Gymru wledig er mwyn gwella isadeiledd, arallgyfeirio’r economi, gwella mynediad i dai a chryfhau gwytnwch cymunedol wrth iddi adfywio wedi’r pandemig COVID-19, yn ôl ymchwilwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth.

darllenwch mwy

Tair gwlad yn cytuno ar ailddosbarthi...

22/03/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae Cymru, Lloegr a'r Alban wedi cytuno ar ailddosbarthu ardollau cig coch er mwyn ystyried symudiadau da byw trawsffiniol rhwng y tair gwald gyda'r newid yn cael ei weithredu ar 1 Ebrill 2021.

darllenwch mwy

Cynnal Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Cymr...

19/03/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd Eisteddfod flynyddol Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn cael ei gynnal eleni ar draws rhith-lwyfannau'r sefydliad.

darllenwch mwy

Cymru yn ymuno ag ymgyrch ryngwladol ...

15/03/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Mae’r corff cig coch Cymru Hybu Cig Cymru wedi ymestyn ei ymrwymiad i amaeth sy’n gynaliadwy yn gymdeithasol ac yn amgylcheddol trwy ymuno â'r ford gron fyd-eang ar gig eidion cynaliadwy.

darllenwch mwy

Ffermwyr Ifanc Cymru yn datgloi poten...

12/03/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Hamdden, Newyddion

O iaith y cariadon, i hêr-straeon; bwtsiera i fywyd myfyrwyr - mae Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn lansio gwasanaeth newydd ac unigryw i'w haelodau ddydd Llun yma.

darllenwch mwy

Cigydd o Sir Benfro yn cipio gwobr ge...

26/02/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Mae Prendergast Butchers o Hwlffordd wedi’i enwi’n Siop Gigydd y Flwyddyn yng Nghymru 2020.

darllenwch mwy

Beic pedair olwyn newydd i ffermwr if...

24/02/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Cystadlaethau, Newyddion

Fe enillodd Dewi Davies, aelod o Glwb Ffermwyr Ifanc Llanddeiniol qwad beic newydd yn wobr yn ystod y Ffair Aaeaf y llynedd ac mae bellach wedi derbyn y beic ac fe fydd yn gwneud yn fawr ohono yn ystod y tymor wyna eleni.

darllenwch mwy

Gweminar yn trafod y broblem o gŵn yn...

17/02/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru, ar y cyd â Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru a FUWIS, yn cynnal gweminar ar gŵn yn poeni da byw er mwyn mynd i'r afael â'r digwyddiadau cyfredol o gŵn yn poeni da byw ledled Cymru.

darllenwch mwy

Hwb ariannol i brosiect ymchwil Ceirc...

17/02/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Bydd y prosiect 'Ceirch Iach' yn elwa o €2.18 miliwn o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraethau Cymru ac Iwerddon fel rhan o Raglen Cydweithredu Iwerddon-Cymru.

darllenwch mwy