Canlyniadau Chwilio yn categori Amaethyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 334 cofnodion | Tudalen 1 o 34

Ymgyrch hyrwyddo cig oen yn ymateb i ...

01/10/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Iechyd, Newyddion

Bydd rhaglen o hyrwyddo Cig Oen Cymru yn cael ei weithredu mewn nifer fawr o siopau dros yr hydref, a bydd yn adlewyrchu’r newidiadau yn y ffordd mae pobl yn siopa yn ystod cyfyngiadau Coronafeirws.

darllenwch mwy

Pellter cymdeithasol yn llesol i iech...

28/09/2020
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Wrth i bobl gael eu hannog i gadw dau fetr ar wahân i atal COVID-19 rhag lledaenu, mae prosiect ymchwil iechyd anifeiliaid yn annog ei gyfranogwyr i roi cynnig ar fwy o bellter cymdeithasol mewn buchesi gwartheg er mwyn sicrhau’r iechyd gorau posibl i’w gwartheg dros y gaeaf.

darllenwch mwy

Undeb amaeth yn croesawu cefnogaeth o...

25/09/2020
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi croesawu cefnogaeth Tŷ’r Arglwyddi i welliant a gyflwynwyd gan yr Arglwydd Grantchester, Llafur, a fyddai’n gorfodi’r holl fwyd a fewnforir fel rhan o gytundebau masnach i gyd-fynd â safonau’r DU.

darllenwch mwy

Ethol cadeiryddion newydd i Awdurdod ...

24/09/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Cafodd cadeirydd ac isgadeirydd newydd eu hethol i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yr wythnos hon

darllenwch mwy

Undeb Amaethwyr Cymru yn cynnal cynha...

23/09/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru yn cynnal Cynhadledd rithwir Iechyd Meddwl Cymru Gymru ddechrau Hydref, yn arwain at Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd.

darllenwch mwy

Ffermwyr o Lanrhystud yn ennill myfyr...

18/09/2020
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Newyddion

Mae Gwobr Myfyriwr y Flwyddyn Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru eleni yn mynd i Dewi Eifion Davies o Lanrhystud ger Aberystyth.

darllenwch mwy

Myfyriwr amaeth o'r Gogledd yn ennill...

16/09/2020
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Newyddion

Mae Lewys Jones, sydd wedi graddio mewn Amaethyddiaeth gyda Mecaneiddio, wedi ennill Gwobr Myfyriwr glodfawr Harper Cymry/Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru 2020.

darllenwch mwy

Llyfr coginio yn dathlu cynnyrch lleo...

14/09/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Mae'r gogyddes adnabyddus, Nerys Howell yn cyhoeddi llyfr coginio dwyieithog newydd gyda Gwasg y Lolfa sy'n dathlu cynnyrch lleol, cynaliadwy a thymhorol.

darllenwch mwy

Hwb i gig oen gyda Dydd Llun Cig Oen ...

11/09/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Bydd canlyniadau cyntaf un o raglenni blasu cig mwyaf gwledydd Prydain yn cael eu cyhoeddi mewn digywddiad rhithwir arbennig y mis hwn, gan ddatgelu dewisiadau cwsmeriaid Cig Oen Cymru PGI pan ddaw at flas a sawr.

darllenwch mwy

Mwy a mwy o gwsmeriaid yn troi at Stê...

04/09/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae ymgyrch Hybu Cig Cymru wedi croesawu ystadegau newydd sy’n dangos fod llawer mwy o gig eidion ffres yn cael ei brynu yn y siopau.

darllenwch mwy