Canlyniadau Chwilio yn categori Amaethyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 398 cofnodion | Tudalen 1 o 40

Y Sioe Fawr Rithiol 2021

18/06/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Bydd y Sioe Fawr yn Llanelwedd yn cael ei gynnal eleni yn rhithiol ac mae Cymdeithas Amaethyddol yn edrych ymlaen at gynnal y Sioe ar y We fis nesaf fel arfer.

darllenwch mwy

Cytundeb masnach yn achosi braw i'r d...

16/06/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Mae'r diwydiant amaeth wedi datgan pryder yn dilyn y newyddion fod Llywodraeth Prydain ag Awstralia wedi arwyddo cytundeb masnach.

darllenwch mwy

Menter Môn yn sefydlu adran fwyd newydd

14/06/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Iaith, Newyddion

Mae Menter Môn wedi sefydlu adran Bwyd Amaeth newydd er mwyn ychwanegu gwerth, datblygu cynnyrch newydd a meithrin cadwyni cyflenwi trwy Gymru. Bydd pedwar cynllun yn rhan o’r adran newydd hon; Tech Tyfu, Gwlad y Gwlan, Neges@home a Môn Larder.

darllenwch mwy

Ffermwyr yn codi pryderon gydag aelod...

11/06/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae aelodau Undeb Amaethwyr Cymru o Sir Gaernarfon a Sir Ddinbych wedi amlinellu eu pryderon a’u gwrthwynebiadau i’r cytundeb masnach rydd gydag Awstralia mewn cyfarfod diweddar ag AS Aberconwy, Robin Millar.

darllenwch mwy

Ffermwyr Ifanc yn dangos eu doniau cr...

04/06/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Bydd rhai o ffermwyr ifanc Cymru yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth goginio a fydd yn amlygu cynnyrch Cymreig lleol a chynaliadwy.

darllenwch mwy

Ymchwil cywarch i ddarganfod triniaet...

28/05/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae ymchwil i ddefnydd cywarch fel triniaeth ar gyfer afiechydon anifeiliaid wedi dechrau ym Mhrifysgol Aberystwyth.

darllenwch mwy

Undeb Amaeth yn codi pryderon am gytu...

20/05/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Iechyd, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi tynnu sylw at amrywiaeth o bryderon difrifol ynghylch effeithiau cytundeb masnach anfanteisiol ag Awstralia mewn cyfarfod â Gweinidog Polisi Masnach Llywodraeth Prydain, Greg Hands.

darllenwch mwy

Cwblhau prosiect adfer mawndir cyntaf...

17/05/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Newyddion

Prosiect adfer mawndir ym Mwlch y Groes ar ymyl Parc Cenedlaethol Eryri yw’r cyntaf o’i fath yng Nghymru i gael ei gwblhau gydag arian a godwyd trwy werthu carbon, yn dilyn dilysiad gan y Côd Mawndiroedd.

darllenwch mwy

Gŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad yn mynd yn ...

05/05/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Ar-lein, Newyddion

Gyda chynulliadau torfol yng Nghymru yn parhau i fod wedi’u gwahardd oherwydd Covid-19, mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru a’u partneriaid yn cynnal Gŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad eleni trwy ei platfform cyfryngau cymdeithasol.

darllenwch mwy

Prisiau gwartheg ar y lefel uchaf ers...

30/04/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Mae prisiau gwartheg eidion yng Nghymru wedi cyrraedd y garreg filltir o £4 y cilo, sef y cyfartaledd uchaf ers nifer o flynyddoedd.

darllenwch mwy