Canlyniadau Chwilio yn categori Amaethyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 367 cofnodion | Tudalen 1 o 37

Ryseitiau newydd i ddenu pobl Sgandin...

20/01/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae trigolion Sgandinafia wrth eu bodd â ryseitiau newydd yn cynnwys Cig Oen Cymru PGI a gafodd eu creu gan flogwyr Sgandinafaidd sy’n arbenigo mewn bwydydd.

darllenwch mwy

Prifysgol Aberystwyth yn lansio cyfre...

19/01/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Bydd Prifysgol Aberystwyth yn lansio cyfres newydd o sgyrsiau gydag unigolion amlwg yng Nghymru yn cychwyn nos Iau yma â’r nod o sbarduno trafodaeth ddwys am fodelau a fersiynau posibl o’r dyfodol sy’n ein disgwyl yn y 2020au a thu hwnt.

darllenwch mwy

Y Prif Weinidog yn croesawu adroddiad...

14/01/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae'r Prif Weinidog, Mark Drakeford wedi croesawu cyhoeddi adroddiad newydd sy’n galw am ddiwygio cyfansoddiad y Deyrnas Unedig ar “batrwm ffederal radical”,

darllenwch mwy

Mwy o alw am gig coch dros y Nadolig

13/01/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae ffigurau manwerthu newydd ar gyfer mis Rhagfyr newydd eu cyhoeddi gan Kantar Worldpanel yn dangos bod teuluoedd wedi mwynhau mwy o gigoedd coch dros y Nadolig nag arfer.

darllenwch mwy

Ffermwr mynydd o Bentyrch yn ymuno â ...

12/01/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae ffermwr o gyffiniau Caerdydd yn un o 24 ffermwr mynydd sydd newydd ymuno â phrosiect ymchwil pwysig yng Nghymru i geisio gwella perfformiad diadelloedd defaid mynydd.

darllenwch mwy

Ar drothwy Wythnos Brecwast Ffermdy w...

08/01/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru unwaith eto yn paratoi ar gyfer un o’i ddigwyddiadau allweddol - yr wythnos frecwast ffermdy blynyddol, a fydd yn cael ei chynnal o ddydd Llun 18 i ddydd Sul 24 Ionawr 2021.

darllenwch mwy

Gweminar yn archwilio datblygiadau ne...

07/01/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Bydd gweminar cyntaf 2021 ymgyrch Hybu Cig Cymru yn archwilio ansawdd cig oen gyda’r genetegydd defaid, Dr Nicola Lambe.

darllenwch mwy

Cyfrifiad Cymru i'w gynnal ar-lein am...

05/01/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Ar-lein, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Bydd hi'n ofynnol i gartrefi ledled Cymru gymryd rhan yng Nghyfrifiad 2021 a fydd yn giplun o natur y boblogaeth am flynyddoedd i ddod, gyda'r arolwg eleni yn cael ei gynnal yn bennaf ar-lein am y tro cyntaf.

darllenwch mwy

Aflonyddwch masnach yn taro sector ci...

22/12/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae sector cig oen ac eidion Cymru yn aros yn bryderus am ddatblygiadau i’w helpu i gael mynediad at farchnadoedd hanfodol yn Ewrop, yn sgil cau ffiniau oherwydd ofnau y bydd straen newydd y firws COVID yn lledaenu, ynghyd â dyddiad cau cytundeb masnach Brexit sydd ar ddod.

darllenwch mwy

Bwyd o bryfed ar fwydlen ymchwil Prif...

18/12/2020
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Bwyd, Iechyd, Newyddion

Gallai criciaid a chwilod gael eu gweini ar ein platiau yn amlach, diolch i ymchwil academaidd newydd gan Brifysgol Aberystwyth

darllenwch mwy