Canlyniadau Chwilio yn categori Adolygiadau Cerddoriaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 5 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Y Lleuad a'r Sêr yn ennill Cân i Gymru

09/03/2015
Categori: Adolygiadau Cerddoriaeth, Cerddoriaeth, Hamdden

Y Lleuad a'r Sêr yn ennill Cân i Gymru


Mon Mam Cymru yn dod i'r brig

Fe ddigwyddodd Cân i Gymru darfu megis seren wib, gyda Môn Mam Cymru yn dod i'r brig. Cân a berfformiwyd gan Elin Angharad a’i sgwennu gan Arfon Wyn yw Y Lleuad a'r Sêr a enillodd Cân i Gymru am eleni a gwobr o £3,500.
 
Cantores ifanc o bentref Gaerwen, Ynys Môn yw Elin Angharad. Wedi blwyddyn yn astudio theatr cerdd yn Efrog Newydd, mae bellach wedi dychwelyd i Gymru ac yn gobeithio astudio mewn coleg cerdd a drama'r flwyddyn nesaf.
 
"Caneuon o sioeau cerdd sy'n llonni fy mryd i fel arfer, ond mae'n fraint cael canu cân pop fel Y Lleuad a'r Sêr ac roedd cael cyfansoddi'r gân hefo Arfon Wyn o'r Moniars yn brof ...

darllenwch mwy

Cracyr Nadoligaidd Albwm Candelas

11/12/2014
Categori: Adolygiadau Cerddoriaeth, Cerddoriaeth, Newyddion

Aeth gyrfa Candelas o nerth i nerth yn dilyn rhyddhau eu halbwm cyntaf, gyda chaneuon fel Anifail a Symud Ymlaen yn ffefrynnau bellach gyda thorfeydd ledled Cymru. 
 
Ers yr haf, mae'r band wedi arwyddo i label I KA CHING gyda rhyddhau dwy sengl; Dim Cyfrinach a Cynt gan goroni'r flwyddyn gyda rhyddhau albwm Bodoli’n Ddistaw. 
 
Aeth Lleol.cymru i holi'r canwr Osian Williams am yr albwm newydd sbon.
 
Disgrifiwch steil yr albwm yma?
 
Mae hi'n ddatblygiad naturiol o'r albwm gyntaf fyswn i'n ei ddweud.
 
Doedd 'ne ddim eistedd lawr i drafod beth fydde 'swn' yr ail albwm, natho' ni jysd cario mlaen i gyfansoddi a dyma oedd y canlyniad.
  ...

darllenwch mwy

Albwm newydd y Plu allan nawr!

08/12/2014
Categori: Adolygiadau Cerddoriaeth, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Albwm newydd y Plu allan nawr!


Holl Anifeiliaid y Goedwig

‘Holl Anifeiliaid y Goedwig’ yw ail albwm Y Plu - y band gwerin amgen o ardal Eryri, Gogledd Cymru ac mae’n cynnwys 15 cân ar thema anifeiliaid sy’n gymysgedd o ganeuon gwreiddiol, traddodiadol ac addasiadau o glasuron plant o Gymru.
 
Mae’r ddwy chwaer a brawd, Elan, Marged a Gwilym Rhys, yn canu mewn harmoni tri llais gyda dylanwad canu gwlad ac Americana yn amlwg. Aeth Lleol.Cymru i holi’r Plu am ei halbwm diweddaraf:
 
1. Beth oedd y syniad tu ôl i'r cysyniad i Holl Anifeiliaid y Goedwig?
 
Roeddem ni eisiau thema dda i'r albwm a fuasai'n tynnu'r holl ganeuon gyda'i gilydd ac fe benderfynem ni ar anifeiliaid. Gan fod pa ...

darllenwch mwy

Lansiad rhifyn #38 o gylchgrawn Tu Ch...

18/03/2013
Categori: Adolygiadau Cerddoriaeth, Adolygiadau Llyfrau, Ar-lein, Barn, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Lansiad rhifyn #38 o gylchgrawn Tu Chwith ‘digidol’


Lansiad rhifyn #38 o gylchgrawn Tu Chwith

Lansiad #38   31.03.13
 
Tafarn Penlan Fawr, Pwllheli
 
i ddechrau oddeutu 4:00yh yn ystod gig Bob Delyn a’r Ebillion
 
Yn dilyn llwyddiant lansiad ‘Gwreiddiau’ #36 yn Nhafarn Penlan y llynedd, rydym yn falch iawn o gael dychwelyd eto eleni ar gyfer lansiad #38, ‘digidol’.
 
Mae croeso cynnes iawn i bawb ymuno â chriw tu chwith ar gyfer lansiad #38 yn awyrgylch ffantastig Penlan Fawr! Bydd cerddoriaeth fyw gan Bob Delyn a’r Ebillion a chyfle i brynu copi o’r cylchgrawn, cyn iddo gyrraedd y siopa’!
 
Edrychwn ymlaen am eich cwmni?
 

Adolygiad albym 'Ffydd Gobaith Cariad...

19/09/2012
Categori: Adolygiadau Cerddoriaeth

Yn dilyn ei llwyddiant yn 2010, pan gipiodd deitl Artist Benywaidd y Flwyddyn yng ngwobrau RAP Radio Cymru, mae Fflur Dafydd yn ôl, gyda albym o fath gwahanol iawn. Mae “Ffydd Gobaith Cariad,” yn gasgliad o ganeuon myfyriol, hardd, a thelynegol, sy’n debycach i albym gyntaf y gantores na’r caneuon pop a gawsom ganddi dros y blynyddoedd diwethaf. Thema’r albym ydy pobl – ac mae’r gantores yn ei ddisgrifio fel math o “goeden deuluol ar gân” sy’n ein cyflwyno i gymeriadau lliwgar a dylanwadol ei bywyd.
 
“Ers bron i ddegawd bellach dwi wedi bod yn ‘sgwennu caneuon er cof am bobol pwysig yn fy mywyd, ac i ...

darllenwch mwy