Canlyniadau Chwilio yn categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1575 cofnodion | Tudalen 3 o 158

Llywodraeth yn annog ysmygwyr i roi g...

06/01/2021
Categori: Addysg, Chwaraeon, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae ysmygwyr yn cael eu hannog i roi'r gorau i ysmygu ar ddechrau 2021 cyn cyflwyno deddfau di-fwg newydd yng Nghymru.

darllenwch mwy

Cyhoeddi fideo i helpu rhieni di-Gymr...

06/01/2021
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Menter Iaith Môn ar y cyd ag Ysgol Parc y Bont, un o ysgolion cynradd Cyngor Ynys Môn, wedi cynhyrchu fideo i roi arweiniad i rieni plant cynradd ar sut i gefnogi’r addysg Gymraeg yn y cartref.

darllenwch mwy

Cyngor Sir Gâr yn annog pobl y Sir i ...

06/01/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn annog pobl i gefnogi eu hymdrechion i ofalu am y bobl fwyaf agored i niwed drwy wrando ar gyngor Llywodraeth Cymru i aros gartref a helpu i arafu lledaeniad Covid-19 yn ein cymunedau.

darllenwch mwy

Cyfrifiad Cymru i'w gynnal ar-lein am...

05/01/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Ar-lein, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Bydd hi'n ofynnol i gartrefi ledled Cymru gymryd rhan yng Nghyfrifiad 2021 a fydd yn giplun o natur y boblogaeth am flynyddoedd i ddod, gyda'r arolwg eleni yn cael ei gynnal yn bennaf ar-lein am y tro cyntaf.

darllenwch mwy

Lansio cymuned greadigol ar-lein yng ...

05/01/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Iechyd, Newyddion

Mae prosiect ar y gweill yng Ngwynedd a fydd yn cynnig gweithgareddau creadigol ar-lein fydd yn hwb i gychwyn 2021 mewn ffordd bositif gan gefnogi llesiant meddyliol y trigolion.

darllenwch mwy

Mudiadau Cymraeg yn gosod her i Gymre...

04/01/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Newyddion

Mae mudiadau Cymraeg wedi gosod her i'w hunain i gyfrannu clipiau llais ar gyfer gwefan Common Voice Cymraeg sy'n anelu i greu cronfa ddata ar gyfer dyfeisiadau technoleg clyfar.

darllenwch mwy

Parciau cenedlaethol yn galw ar y cyh...

04/01/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae tri Awdurdod Parc Cenedlaethol Cymru ’yn galw ar y cyhoedd i ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru ac i ddangos amynedd parhaus trwy aros adref ac aros yn ddiogel.

darllenwch mwy

Cyngor Gwynedd yn chwilio am farn pob...

24/12/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae Cyngor Gwynedd yn awyddus i wrando ar farn cymunedau yn y Sir wrth fynd ati i osod mannau gwefru ar gyfer cerbydau trydan ar draws y sir.

darllenwch mwy

Tîm Cyfiawnder Ieuenctid Cyngor Conwy...

24/12/2020
Categori: Addysg, Bwyd, Celfyddydau, Iechyd, Llythyron, Newyddion

Mae tîm Cyfiawnder Ieuenctid Conwy a Sir Ddinbych wedi bod yn dod o hyd i ffyrdd creadigol i oresgyn cyfyngiadau pandemig y Coronafeirws i barhau â’u gwaith gwerthfawr gyda phobl ifanc.

darllenwch mwy

Ymgyrch codi arian y Nadolig Cyngor C...

23/12/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Fe gododd staff Tîm Cyngor Ceredigion bron i £3,000 at elusen werthfawr yn hytrach na danfon cardiau ac anrhegion at gydweithwyr eleni.

darllenwch mwy