Canlyniadau Chwilio yn categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1115 cofnodion | Tudalen 3 o 112

Lansio ymgyrch newydd i daclo digartr...

06/01/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgyrch newydd i fynd i’r afael â digartrefedd cudd drwy dynnu sylw at y ffaith nad yw bod yn ddigartref o reidrwydd yn golygu byw ar y stryd.

darllenwch mwy

Cadeirydd newydd i Gymdeithas Ysgolor...

23/12/2019
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Bydd Alison Harvey, sy’n byw yn Nhregaron ac yn gweithio fel rheolwr amaethyddol i Dunbia, yn cymryd yr awenau gan y ffermwr a chyn-enillydd gwobr Ffermwr Cig Eidion y Flwyddyn y Farmers Weekly, Richard Tudor o Lanerfyl.

darllenwch mwy

Addewid y bydd Cymru yn arwain y byd ...

20/12/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Bydd Cymru yn dod â'r arfer o ddefnyddio plastigau untro i ben yn raddol, fel rhan o'i huchelgais i arwain y byd ym maes ailgylchu gyda Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cynlluniau uchelgeisiol i osgoi gwastraff.

darllenwch mwy

Rhaglen orlawn o gelf a diwylliant yn...

20/12/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae'r flwyddyn 2020 yn argoeli'n flwyddyn fawr i Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd gyda chyhoeddi rhaglen o arddangosfeydd newydd.

darllenwch mwy

Dau addawol yn cynrychioli pobl ifanc...

19/12/2019
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Cynrychiolwyd pobl ifanc Ceredigion gan Aelod Seneddol Ieuenctid (ASI) Thomas Kendall a Dirprwy ASI Huw Jones yn nhrafodaeth flynyddol Senedd Ieuenctid Prydain, gyda'r drafodaeth yn cael ei chadeirio gan Syr Lindsay Hoyle a’r Dirprwy Siaradwr, Dame Eleanor Fulton Laing.

darllenwch mwy

Lansio cystadleuaeth yn chwilio am ei...

19/12/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae prosiect newydd ym Mhrifysgol Aberystwyth sy’n ymgysylltu â’r cyhoedd yn ystyried sut mae pobl yn dehongli ac yn mynegi’r ddelfryd wtopaidd.

darllenwch mwy

Casgliad Swffragetiaid prin yn cael e...

18/12/2019
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae casgliad prin o gofroddion Swffragetiaid Cymru wedi cael ei arddangos am y tro cyntaf yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.

darllenwch mwy

Yr Urdd yn lansio partneriaeth gydag ...

18/12/2019
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Eleni, bydd mwy na 240 o bobl ifanc a menywod bregus a’u plant sydd wedi eu heffeithio gan ddigartrefedd yn mwynhau cinio Nadolig tri chwrs, parti, gwobrau ac anrhegion a hyn o ganlyniad i bartneriaeth newydd rhwng Urdd Gobaith Cymru, sefydliad ieuenctid mwyaf Cymru, a'r elusen ddigartrefedd Llamau.

darllenwch mwy

Y Prif Weinidog yn dychwelyd i'r ysgol

17/12/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Heddiw bu Mark Drakeford yn dychwelyd i’w hen ysgol gynradd i ateb cwestiynau gan y disgyblion union flwyddyn ers iddo ddechrau fel prif weinidog.

darllenwch mwy

Ysgol o Wynedd yn cipio’r prif wobrau...

17/12/2019
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Mae dau ddisgybl o Ysgol Friars, Bangor wedi profi llwyddiant mewn Cystadleuaeth Celfyddydau Tsieineaidd a gynhaliwyd yn ddiweddar gan y tri Sefydliad Confucius yng Nghymru.

darllenwch mwy