Canlyniadau Chwilio yn categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1336 cofnodion | Tudalen 3 o 134


ERROR: http://lleol.cymru/blog/results.php

Query: UPDATE Report_Post SET report_amount = report_amount + 1 WHERE post_id = 4798 AND report_type = 1 AND DATE_FORMAT(date, '%Y-%m-%d') = DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%m-%d')

 Errno: 1213
 Error: Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction
_SERVER data
    REMOTE_ADDR : 35.169.107.85
    REMOTE_PORT : 65408
SCRIPT_FILENAME : /kunden/homepages/10/d114928358/htdocs/oldhtdocs/wsb3726335107/blog/results.php
 REQUEST_METHOD : GET
   QUERY_STRING : url_full=/blog/guide/addysg/page/3
    REQUEST_URI : /blog/guide/addysg/page/3

Mudiad iaith yn lansio gweledigaeth ‘...

24/07/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Bydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn lansio ei dogfen weledigaeth ‘Mwy na Miliwn’ nos Lun, fydd yn amlinellu gweledigaeth y mudiad ar gyfer etholiadau’r Senedd y flwyddyn nesaf a llywodraeth nesaf Cymru.

darllenwch mwy

Cyflwyno llyfr i un o gymwynaswyr maw...

23/07/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae cyfrol newydd Rheswm a Rhyddid sydd wedi’i golygu gan E. Gwynn Matthews a'i chyhoeddi gan Wasg y Lolfa, yn ymateb i’r Ymoleuad, y chwyldro syniadaethol a osododd sail ar gyfer gwerthoedd a gwleidyddiaeth y cyfnod modern ac sy’n sylfaen ddamcaniaethol i’r wladwriaeth ryddfrydol.

darllenwch mwy

Partneriaeth rithiol unigryw rhwng yr...

23/07/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Mae dau o sefydliadau diwylliannol Cymru wedi dod ynghyd i ffurfio partneriaeth unigryw fydd yn gweld Eisteddfod Genedlaethol Cymru’n rhoi llwyfan i'r Llyfrgell Genedlaethol ddarparu rhaglen o weithgareddau ar faes rhithiol yr Eisteddfod fel rhan o Eisteddfod AmGen.

darllenwch mwy

Annog pobl i fentro’n gall ac aros yn...

22/07/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gofyn i bobl fentro'n gall a chymryd camau ychwanegol i gadw eu hunain a’u teuluoedd yn ddiogel o gwmpas dŵr wrth iddynt fynd allan i’r awyr agored i fwynhau arfordir a chefn gwlad Cymru.

darllenwch mwy

Y Brifwyl yn chwilio am hanesion Elif...

22/07/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Ydych chi erioed wedi clywed am hanes Eliffant Tregaron? Mae'r Eisteddfod Genedlaethol yn chwilio am atgofion am yr eliffant chwedlonol gyda Elgan Rhys ac Osian Meilir yn chwilio am straeon o'r anifail er mwyn troi'r chwedl yn sioe wreiddiol newydd sbon ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion y flwyddyn nesaf.

darllenwch mwy

Tarian Cymru yn lansio Ni Yw Y Byd

22/07/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Yn dilyn llwyddiant ei apêl gyntaf mae Tarian Cymru yn lansio apêl newydd, o'r enw Tarian Cymru: Ni Yw Y Byd.

darllenwch mwy

Penodi'r Athro Charlotte Williams i a...

21/07/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae’r Athro Charlotte Williams wedi’i phenodi gan Lywodraeth Cymru i arwain gweithgor newydd i roi cyngor ar addysgu themâu sy’n ymwneud â chymunedau a phrofiadau pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig ar draws y cwricwlwm ysgol, a gwella’r broses addysgu honno.

darllenwch mwy

Lansio astudiaeth ar effeithiau newid...

21/07/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Bydd astudiaeth o bwys yn edrych ar effeithiau newid yn yr hinsawdd ar gynefinoedd dwy rywogaeth o adar arfordirol yng Nghymru ac Iwerddon yn cael ei lansio’n swyddogol ddydd Iau yma.

darllenwch mwy

Lansio ymgyrch i chwarae yn Gymraeg

20/07/2020
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Lansiodd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ymgyrch heddiw i sicrhau fod y Gymraeg yn dod yn brif iaith chwaraeon yng Nghymru.

darllenwch mwy

Llyfr digidol Rwdlan yn y cyfnod clo ...

17/07/2020
Categori: Addysg, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae’r awdures Angharad Tomos yn cyhoeddi llyfr newydd yng Nghyfres Rwdlan yr wythnos hon, sef Pawennau Mursen (Y Lolfa).

darllenwch mwy