Canlyniadau Chwilio yn categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 981 cofnodion | Tudalen 3 o 99

Mudiad iaith yn croesawu'r penderfyni...

30/07/2019
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg wedi llongyfarch Cyngor Bro Morgannwg ar benderfyniad holl bwysig i agor ysgol Gymraeg fel rhan o ddatblygiad y Glannau, yn y Barri.

darllenwch mwy

Edrych yn ôl ar Orymdaith Annibyniaet...

29/07/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Tyrrodd bron i ddeng mil o bobl i orymdaith Annibyniaeth yng Nghaernarfon ddydd Sadwrn ac fe drodd y dref yn ddathliad lliwgar o wyn, coch a gwyrdd.

darllenwch mwy

Gŵyl Fwyd Sain Ffagan yn dathlu deng ...

29/07/2019
Categori: Addysg, Bwyd, Newyddion

Fe gyhoeddodd Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru bartneriaeth gyda BBC Gorwelion a Tafwyl i ddathlu pen-blwydd yr Ŵyl Fwyd yn 10 oed.

darllenwch mwy

Llyfrgell Genedlaethol Cymru i brynu ...

26/07/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru am brynu casgliad o gartwnau gwreiddiol ac eiconig gan y darlunydd Mal Humphreys, sef casgliad gweledol Mumph sy’n darlunio bron i bob digwyddiad gwleidyddol o bwys yng Nghymru ers dechrau’r 1990au.

darllenwch mwy

Taith i Batagonia yn sbardun i arddan...

26/07/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Bu swyddog casgliadau o Amgueddfa Ceredigion, Andrea DeRome, yn treulio amser ym Mhatagonia yn yr Ariannin am gyfnod yn ddiweddar i ymchwilio i deithiau arloesol ar gyfer arddangosfa dros dro yn Amgueddfa Ceredigion o’r enw ‘Gan ei fod yno’.

darllenwch mwy

Disgwyl miloedd i fynychu gorymdaith ...

26/07/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd gorymdaith fawr dros Annibyniaeth i Gymru yn digwydd yng Nghaernarfon ddydd Sadwrn yma, gyda’r disgwyliad y bydd miloedd yn mynychu.

darllenwch mwy

Y ganfed sioe yn dod i ben yn Llanelwedd

25/07/2019
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Arian a Busnes, Bwyd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi cyflwyno gwobr arbennig i Emma Picton-Jones ar Faes y Sioe Fawr am fod yn ysbrydoliaeth i’r byd amaeth yn ei gwaith gwerthfawr yn codi ymwybyddiaeth dros faterion iechyd meddwl.

darllenwch mwy

Partneriaeth lwyddiannus yn denu cann...

25/07/2019
Categori: Addysg, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Mae partneriaeth rhwng Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Llywodraeth Cymru a’r Uwch Gynghrair wedi ariannu saith clwb yn y Gogledd, y Canolbarth a’r De sy'n annog pobl ifanc i arddel y bêl-gron wedi cael blwyddyn gyntaf lwyddiannus iawn.

darllenwch mwy

Gŵyl Hanes Plant yn dod i safleoedd h...

24/07/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Fe fydd cannoedd o ddigwyddiadau, gweithgareddau a phrofiadau addysgol yn cael ei cynnal fel rhan o Wyl Hanes Plant mewn llawer o safleoedd hanesyddol Cymru rhwng Awst 1af a’r 15fed.

darllenwch mwy

Lansio cynllun peilot newydd dysgu Cy...

23/07/2019
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Bydd staff Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn gallu manteisio ar gynllun Dysgu Cymraeg arloesol, diolch i bartneriaeth newydd gyda’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

darllenwch mwy