Canlyniadau Chwilio yn categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 981 cofnodion | Tudalen 2 o 99

Creadigaeth newydd i'w gwneud yn haws...

13/08/2019
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae'n bosib cyflwyno algorithm newydd i gydrannau sydd eisoes yn bod, er mwyn hwyluso dyfodiad y chwyldro digidol nesaf, yn ôl arbenigwyr electronig ym Mhrifysgol Bangor.

darllenwch mwy

Dyma wythnos Eisteddfod Conwy 2019: C...

12/08/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Ar-lein, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Dyma oedd wythnos Eisteddfod Conwy 2019. Er gwaetha’r glaw diwedd yr wythnos, bu’n Eisteddfod hynod lwyddiannus, gyda llawer o uchafbwyntiau yn dod i’r cof.

darllenwch mwy

Galw am bolisi i groesawu ffoaduriaid...

08/08/2019
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith yn galw ar Lywodraeth Cymru i lunio polisi a fyddai'n sefydlu hawliau i fudwyr ddysgu'r Gymraeg, mewn digwyddiad ar faes yr Eisteddfod heddiw.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cynlluniau ar gyfer canolfan...

07/08/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae cynlluniau gan gwmni drama’r Frân Wen ar gyfer creu canolfan newydd ym Mangor wedi’u cyhoeddi, gyda’r bwriad o roi cyfle cyfartal i bobl ifanc gael mynediad i'r celfyddydau creadigol i'w hysbrydoli i ffynnu a chyrraedd eu potensial.

darllenwch mwy

Comisiynydd y Gymraeg am ganolbwyntio...

05/08/2019
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Iaith, Newyddion

Cyhoeddodd Comisiynydd newydd y Gymraeg ei weledigaeth ddoe ar gyfer y swydd gan ddweud mai ei brif ffocws fydd pontio’r bwlch sydd yna ar hyn o bryd rhwng addysg a’r byd gwaith.

darllenwch mwy

Ysgoloriaeth newydd i goffau cyfrania...

02/08/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mi fydd Academi Hywel Teifi Prifysgol Abertawe yn lansio apêl er mwyn sefydlu ysgoloriaeth newydd er cof am Hywel Teifi Edwards yn yr Eisteddfod yn Llanrwst yr wythnos nesaf.

darllenwch mwy

Atebion adeiladol i greu cynefin i fy...

02/08/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae ymdrechion i droi amddiffynfeydd morol yn gynefin ffyniannus i fywyd gwyllt yn cymryd cam sylweddol ymlaen dros yr haf. 

darllenwch mwy

Hyrwyddo treftadaeth y diwydiant llec...

31/07/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae disgyblion tair ysgol yng Ngwynedd wedi bod yn cyd-weithio gyda’r arlunydd Eleri Jones a staff Gwasanaeth Archifau Cyngor Gwynedd er mwyn paratoi gwaith celf trawiadol a chreadigol ar y thema llechi.

darllenwch mwy

Cynnal arolwg am sbyngau i ganfod rha...

31/07/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cynnal arolwg manwl er mwyn dysgu rhagor am iechyd un o gynefinoedd bywyd gwyllt mwyaf unigryw Cymru.

darllenwch mwy

Lansio cronfa i blant a phobl ifanc d...

30/07/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Urdd Gobaith Cymru yn lansio ymgyrch newydd ar gyfer 2020 a fydd mynd at i noddi gwyliau i blant yn ystod gwyliau haf.

darllenwch mwy