Canlyniadau Chwilio yn categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1575 cofnodion | Tudalen 1 o 158

Her Ffilm Fer yn dathlu mis hanes LHDT+

22/01/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Mae Hansh yn annog pawb yng Nghymru sydd â diddordeb mewn creu ffilmiau i gymryd rhan yn yr Her Ffilm Fer fis nesaf gyda'r Her yn ôl eto ym mis Chwefror, i ddathlu Mis Hanes LHDT+.

darllenwch mwy

Ffilm o theatrau Sir Gâr yn rhoi sylw...

22/01/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Bydd ffilm ddogfen unigryw sy'n dathlu'r cwmni panto poblogaidd o Lanelli, Friendship Theatre Group, yn cael ei darlledu yn ddiweddarach y mis hwn fel rhan o raglen yn rhoi sylw i theatrau Sir Gâr.

darllenwch mwy

Beirniadu is-ganghellor Prifysgol Ban...

21/01/2021
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi beirniadu’n hallt benderfyniad is-ganghellor Prifysgol Bangor i “osgoi sgriwtini” ar fater dyfodol Canolfan Bedwyr drwy ganslo cyfarfodydd gyda Chymdeithas yr Iaith deirgwaith yn olynol.

darllenwch mwy

Noson o ramant Santes Dwynwen ar S4C

21/01/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae S4C wedi cyhoeddi ei harlwy ar gyfer diwrnod Santes Dwynwen eleni a fydd yn esgus perffaith i fwynhau noson fewn ramantus o adloniant o flaen y sgrin i ddathlu’r ŵyl.

darllenwch mwy

Amgueddfa Ceredigion yn arddangos gwy...

20/01/2021
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Mae partneriaeth rhwng Amgueddfa Ceredigion a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru wedi denu £1,000 o gyllid gan y Gymdeithas Archaeoleg Rufeinig i arddangos darnau o lestr wydr Rhufeinig a ddarganfuwyd yn y fila Eingl-Rufeinig yn Abermagwr.

darllenwch mwy

Ryseitiau newydd i ddenu pobl Sgandin...

20/01/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae trigolion Sgandinafia wrth eu bodd â ryseitiau newydd yn cynnwys Cig Oen Cymru PGI a gafodd eu creu gan flogwyr Sgandinafaidd sy’n arbenigo mewn bwydydd.

darllenwch mwy

Ail-ddatblygu canolfan Gymraeg yng Ng...

19/01/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Caiff cynlluniau i ail-ddatblygu canolfan Gymraeg hanesyddol yng Nghaerdydd eu trafod mewn cyfarfod cyhoeddus yr wythnos hon. Fe roddwyd Tŷ’r Cymry, sydd wedi ei leoli yn ardal y Rhath yn y brifddinas, i Gymry Cymraeg Caerdydd ym 1936 er mwyn hyrwyddo’r iaith a statws cyfansoddiadol i Gymru.

darllenwch mwy

Prifysgol Aberystwyth yn lansio cyfre...

19/01/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Bydd Prifysgol Aberystwyth yn lansio cyfres newydd o sgyrsiau gydag unigolion amlwg yng Nghymru yn cychwyn nos Iau yma â’r nod o sbarduno trafodaeth ddwys am fodelau a fersiynau posibl o’r dyfodol sy’n ein disgwyl yn y 2020au a thu hwnt.

darllenwch mwy

Darlledu sesiynau ymarfer corff dyddi...

18/01/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae Tîm Pobl Ifanc Egnïol Ceredigion Actif wedi dechrau darlledu sesiynau gweithgareddau dwyieithog yn ddyddiol ar gyfer plant a phobl ifanc Ceredigion.

darllenwch mwy

S4C yn rhyddhau 80 awr o raglenni ar ...

18/01/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Gydag ysgolion ar gau a rhieni yn addysgu plant o adref, mae S4C a Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd 80 awr o raglenni yn cael eu darparu ar borth addysg Hwb, Llywodraeth Cymru, a bydd pecynnau BBC Bitesize yn cael ei darlledu ar S4C ar hyd yr wythnos.

darllenwch mwy