Canlyniadau Chwilio yn categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1935 cofnodion | Tudalen 1 o 194

Prif Gyfansoddwr Eisteddfod yr Urdd 2...

20/10/2021
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Newyddion

18 mis ers cyflwyno’r cyfansoddiadau, cyhoeddwyd neithiwr mai Ioan Wynne Rees o Gyffylliog, Rhuthun yw enillydd Medal Gyfansoddi Eisteddfod yr Urdd 2020-21 - a chyfansoddiad arall ganddo ddaeth yn ail yn y gystadleuaeth.

darllenwch mwy

Dathliadau Shwmae S'mae ym Merthyr

20/10/2021
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Dros y penwythnos croesawyd digwyddiad blynyddol Shwmae Su’mae i Barc Cyfarthfa Merthyr Tudful a Chanolfan Gymunedol Aber-fan.

darllenwch mwy

Prifysgol Bangor yn dathlu canrif o g...

19/10/2021
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Bydd Prifysgol Bangor yn dathlu canrif o gerddoriaeth trwy gyfres o ddanteithion cerddorol sy’n arddangos yr ystod eang o gerddoriaeth sydd wedi ei chlywed yn y Brifysgol dros ganrif.

darllenwch mwy

Cyflwyno llythyr gan bobl Aberteifi i...

19/10/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd llythyr yn cael ei gyflwyno gan Gyngor Tref Aberteifi yn cynnwys neges o obaith oddi wrth bobl Aberteifi i'r cynrychiolwyr yn uwchgynhadledd hinsawdd ryngwladol COP 26 yn Glasgow ddydd Sadwrn yma.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn galw am sefydlu corff...

19/10/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Yn dilyn sylwadau mewn cyfrol newydd gan y cyn-wleidydd Ieuan Wyn Jones, mae'r mudiad Dyfodol i’r Iaith yn galw eto am sefydlu corff hyd braich i gynllunio dyfodol y Gymraeg.

darllenwch mwy

Lansio ymgyrch newydd yn annog mwy o ...

18/10/2021
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae ymgyrch newydd wedi ei lansio yn cyd-fynd gyda dechrau Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu yn gobeithio annog mwy o bobl i fabwysiadu'r plant hynny sy'n aros hiraf.

darllenwch mwy

Llwyddiant SMART i dref yn Sir Y Fflint

18/10/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Arian a Busnes, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae tref yr Wyddgrug gyda chymorth Menter Môn wedi bod yn rhan o gynllun Trefi SMART er mwyn hybu'r defnydd o dechnoleg yn y dref.

darllenwch mwy

Hen lawysgrifau yn ysbrydoli cerddi c...

18/10/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae tri bardd o Brifysgol Aberystwyth wedi cyfansoddi cerddi newydd mewn ymateb i hen lawysgrifau o Lyfrgell Genedlaethol Cymru sy’n ymdrin â’r tywydd a newid hinsawdd.

darllenwch mwy

Cymru a'r byd yn dathlu Diwrnod #Shwm...

15/10/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Hamdden, Iaith, Newyddion

Heddiw oedd Diwrnod #ShwmaeSumae ac fe ddathlodd cannoedd ysgolion a sefydliadau led-led Cymru y diwrnod sydd bellach wedi hawlio ei le yn y calendr blynyddol.

darllenwch mwy

Lansio podlediad newydd Probcast i dr...

15/10/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae podlediad newydd sbon o'r enw Probcast wedi ei lansio ar sianel Hansh a fydd yn trafod problemau pobl ifanc.

darllenwch mwy