Canlyniadau Chwilio yn categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 944 cofnodion | Tudalen 1 o 95

Ffordd Pen Llech yn Harlech yw'r stry...

16/07/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae trigolion Harlech yng Ngwynedd yn dathlu ar ôl i swyddogion y Guinness Book of Records gyhoeddi mai Ffordd Pen Llech yn y dref yw’r stryd serthaf yn y byd.

darllenwch mwy

Y Prif Weinidog yn agor ysgol yn Nhre...

15/07/2019
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe agorwyd Ysgol Henry Richard yn Nhregaron yn swyddogol gan Mark Drakeford AC, Prif Weinidog Cymru yr wythnos diwethaf.

darllenwch mwy

Chwilio am wirfoddolwyr i weithio ar ...

15/07/2019
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Mae Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd ar y cyd gyda Cadw yn chwilio am wirfoddolwyr sy’n barod i helpu gyda’r gwaith cloddio ym Maracs Chwarel Pen y Bryn, Dyffryn Nantlle.

darllenwch mwy

Ymrwymiad i leihau plastig untro mewn...

12/07/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae Cyngor Sir Gâr wedi ymrwymo i weithio gyda'i gyflenwyr i leihau faint o blastig untro sy'n cael ei ddefnyddio mewn ysgolion.

darllenwch mwy

Dillad ysgol am fod yn fwy fforddiadw...

10/07/2019
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Newyddion

Mae’r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams wedi cyhoeddi canllawiau statudol i wneud gwisgoedd ysgol yn fwy fforddiadwy, o fewn cyrraedd pawb, ac yn niwtral o ran rhywedd.

darllenwch mwy

Ymchwil newydd yn dangos fod siarad e...

10/07/2019
Categori: Addysg, Chwaraeon, Newyddion

Gyda miloedd yn cymryd rhan mewn chwaraeon dycnwch ar hyd a lled y wlad - o Ben Llyn i Ddinbych y Pysgod neu’n cystadlu yn Ras yr Wyddfa fis yma, mae ymchwil newydd gan Brifysgol Bangor yn awgrymu sut y gallwch chi ennill y blaen ar y rhai sy’n cystadlu yn eich erbyn mewn chwaraeon dygnwch.

darllenwch mwy

Bitbocswr Cymraeg yn ymweld â Chlybia...

09/07/2019
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Cynhaliwyd gweithdai yn ddiweddar gyda’r bitbocswr Cymraeg, Mr Phormula yng nghlybiau ieuenctid Penparcau ac Aberaeron, a threfnwyd gan Cered: Menter Iaith Ceredigion ynghyd â Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion.

darllenwch mwy

Ysgolion Ceredigion wedi ymrwymo i le...

08/07/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae naw ysgol yng Ngheredigion wedi ymrwymo i gynllun lleihau plastig a phecynnau yn y Sir.

darllenwch mwy

Amgueddfa Sain Ffagan yn cipio gwobr ...

04/07/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Daeth Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru i’r brig fel Amgueddfa'r Flwyddyn y Gronfa Gelf 2019 neithiwr, sy’n cael ei hystyried y wobr amgueddfa fwyaf nodedig yn y byd.

darllenwch mwy

Y nythaid nesaf o Weilch y Pysgod yng...

03/07/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae tri o gywion gwalch y pysgod yn y Canolbarth wedi'u modrwyo gan Gyfoeth Naturiol Cymru i helpu dysgu mwy am eu symudiadau.

darllenwch mwy