Canlyniadau Chwilio yn categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1679 cofnodion | Tudalen 1 o 168

Joanna Scanlan yn cymryd yr her i ddy...

09/04/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae gan yr actores a’r sgript wraig adnabyddus Joanna Scanlan sawl rheswm dros ddysgu Cymraeg - ond yr un pwysicaf iddi yw gallu cael sgwrs yn y Gymraeg gyda'i nith a hi fydd yn cymryd yr her i ddysgu Cymraeg gyda Mark Lewis Jones yn y bennod olaf o'r gyfres Iaith ar Daith nos Sul yma.

darllenwch mwy

Menyw o Geredigion yn cerdded 1,750 o...

08/04/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae menyw 70 oed o Geredigion wedi cerdded 10,000 o gamau y dydd yn ystod pandemig y coronafeirws er mwyn cadw’n iach.

darllenwch mwy

Annog trigolion Wrecsam i glirio er m...

08/04/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Cyngor Wrecsam a FCC Environment yn annog pobl Wrecsam i ‘glirio er mwyn helpu’ y gwanwyn hwn drwy gyfrannu eitemau diangen o safon i’w hail-werthu yn y siop ailddefnyddio.

darllenwch mwy

Map newydd yn taflu goleuni ar awyr d...

06/04/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Fel rhan o Wythnos Ryngwladol Awyr Dywyll, mae map awyr dywyll newydd o Gymru wedi cael ei lansio gan Gyfoeth Naturiol Cymru sy'n dangos fod llygredd awyr wedi gostwng yng Nghymru yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

darllenwch mwy

Cynnal hysting hinsawdd ar-lein

06/04/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe drefnir hysting hinsawdd ar gyfer ymgeiswyr y Senedd ar Restr Ranbarthol Canolbarth a Gorllewin Cymru ac etholaeth Preseli Sir Benfro, gyda'r hysting i'w gynnal nos Lun Ebrill 19eg a bydd yn agored i bawb.

darllenwch mwy

Annog y cyhoedd i gysylltu gyda Crime...

01/04/2021
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae Gwasanaeth Safonau Masnach Cymru ac Crimestoppers wedi ymuno i ddarparu gwasanaeth sy’n galluogi aelodau o’r cyhoeddi i ddarparu gwybodaeth werthfawr yn ddi-enw i gadw cymunedau’n ddiogel ac yn iach.

darllenwch mwy

Lansio ap i gefnogi llesiant yn y de ...

01/04/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Iechyd

Mae ap newydd wedi cael ei lansio heddiw i cefnogi llesiant unigolion ledled Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Cheredigion.

darllenwch mwy

Lansio cod cefn gwlad newydd i helpu ...

01/04/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae Cod Cefn Gwlad newydd wedi cael ei lansio heddiw gan Cyfoeth Naturiol Cymru a Natural England, 70 mlynedd ers creu'r llyfryn cyntaf. Gyda mwy o bobl yn mwynhau'r awyr agored nag erioed o'r blaen, mae'r cod wedi'i ddiwygio i helpu pobl i fwynhau cefn gwlad mewn ffordd ddiogel a pharchus.

darllenwch mwy

Golwg wahanol ar fywyd a gwaith ym Mh...

31/03/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mewn rhaglen ddogfen newydd fydd i’w gweld ar S4C ar nos Iau yma cawn ein tywys o gwmpas Parc Cenedlaethol Eryri, a chael darlun go wahanol o'r lle trwy lygaid rhai o'r unigolion sy’n byw a gweithio yma ar gyfnod nas gwelwyd ei debyg yn hanes Parc Cenedlaethol hynaf Cymru.

darllenwch mwy

​Holl arlwy etholiadol Senedd Cymru a...

31/03/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Bydd S4C yn craffu'r pleidiau a'u polisïau gan ddod â holl newyddion Etholiad Senedd Cymru i wylwyr y sianel drwy gydol cyfnod yr Etholiad.

darllenwch mwy