Gruff Rhys yn rhyddhau cân arbennig fel rhan o Garnifal y Môr

Mae’r cerddor a’r gwneuthurwr ffilmiau Cymreig, Gruff Rhys, wedi rhyddhau cân arbennig i gyd-fynd ac ymweliad yr Eisteddfod Genedlaethol â Chaerdydd.

Mae’r gân ‘Bae Bae Bae’ yn cael ei rhyddhau heddiw fel rhan o brosiect Carnifal y Môr, sy’n rhedeg drwy’r wythnos yn dilyn gorymdaith arbennig drwy’r Bae nos Wener mewn partneriaeth rhwng yr Eisteddfod a charnifal lliwgar Butetown. Dangoswyd y ffilm am y tro cyntaf nos Sadwrn.

 

Gan weithio gyda’r artist Megan Broadmeadow, cyfansoddodd Gruff gân sydd i’w gweld mewn ffilm sy’n cael ei daflunio ar sgriniau dŵr enfawr o flaen adeilad y Senedd bob noson am 22:30 yn ystod wythnos yr Eisteddfod.

 

Mae Carnifal y Môr yn dathlu cysylltiadau Caerdydd gyda gwledydd ar draws y byd, a chyfraniad yr iaith Gymraeg i’r Gaerdydd amlieithog ac aml-ddiwylliannol fodern.  Mae hefyd yn ddathliad lliwgar a chynhwysol o’r bobl rheini sydd wedi teithio o bedwar ban byd i greu Caerdydd fodern.  

 

Dywedodd Gruff, “Mae canu pop yn hen ddibynnol ar gyd-ddigwyddiadau, damweiniau a chyfarfodydd annisgwyl o ddiwylliannau.  Mae Caerdydd, a’i draddodiad fel lloches i bobl o bedwar ban (gan gynnwys Eryri yn fy achos i), gystal lle ag unrhyw le i wneud recordiau cyffrous ac annhebygol.

 

Cydweithio

 

“Drwy weithio yn stiwdio’r cynhyrchydd Kris Jenkins yn Grangetown, daeth nifer o gerddorion i’n gweld gan gynnwys N’famady y chwaraewr Balafon sydd yn byw yng Nghaerdydd ers wythnos!  Offeryn newydd sbon i’m clustiau i.  Buasai’r trac wedi bod yn ddigalon iawn hebddo.  

 

“Cefais y fraint o gydweithio gyda’r cynhyrchydd Muzi o Dde’r Affrig dro yn ôl.  A dwi wedi cynhyrfu’n lân ei fod wedi cytuno i gymysgu’r gân hon.  Mae sôn fod alawon Joseph Parry (a gladdwyd ar lannau’r Bae) wedi cael dylanwad ar anthemau rhyddid rhai o wledydd Affrica, ac mae cyfnewid syniadau yn ail natur i donnau’r Môr a thonnau cerddorol.

 

“Cân o ddathlu hynny yw hon felly ond y geiriau wedi eu hysbrydoli’n bennaf gan waith celf Megan Broadmeadow a’i diddordeb yn rhinweddau lliwgar a meddygol algae anhygoel y Bae!

 

“Mae dwy fersiwn o’r gân - fersiwn gryno wedi ei gynhyrchu gan Muzi.  A fersiwn hirach wedi ei ysbrydoli gan recordiau deuddeg modfedd ‘Balearic’ a gymysgwyd gyda Kris Jenkins.”

 

Y cerddorion eraill ar ‘Bae Bae Bae’ yw N’famady Kouyaté (balafon), Catherine Morgan (trwmped), Mary-Anne Roberts (llais) a Wonderbrass (offerynnau pres)

 

Gellir lawr lwytho’r a ffrydio’r gân o’r mannau arferol. Gellir gwylio'r fideo yma.