Gradd er Anrhydedd i Cerys Matthews

18/07/2014

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Cerys Matthews

Mae Prifysgol Abertawe wedi cyflwyno Gradd er Anrhydedd i Ms Cerys Matthews, cyn-brif gantores y band roc sydd wedi gwerthu miliynau, Catatonia.

 

Cyflwynwyd y dyfarniad i Ms Matthews heddiw (dydd Gwener, 18 Gorffennaf) yn ystod seremoni raddio’r Coleg Gwyddoniaeth am 2.30pm.

 

Ganwyd Cerys Matthews yng Nghaerdydd ac fe'i magwyd yn Abertawe.  Enillodd sylw'r cyhoedd gyntaf fel prif gantores y band roc sydd wedi gwerthu miliynau, Catatonia, a ffurfiwyd ym 1992, ond gadawodd y band yn 2000 i fynd i'r Unol Daleithiau i archwilio'i hoff ffurfiau, sef jazz cynnar a melangan werin.

 

Mae hefyd yn awdur medrus, yn enwedig barddoniaeth a llenyddiaeth i blant.  Er mis Tachwedd 2008 mae wedi bod yn cyflwyno rhaglen ei hun ar BBC Radio 6 Music.  Enillodd MBE yn gynharach eleni.

 

Gradd er Anrhydedd i Cerys Matthews

Wrth dderbyn ei dyfarniad gan Brifysgol Abertawe dywedodd Ms Matthews, “Mae’n fraint derbyn y dyfarniad hwn gan Brifysgol Abertawe.  Mae’n sicr yn bleser i mi ar lefel bersonol.  Gallwn weld siâp cilgant bae Abertawe o’m ffenestr bob amser, ac roedd Prifysgol Abertawe, wedi’i nythu i fyny ar y bryn ar fy chwith, yn rhannu’r un olygfa - yr olygfa o Gastell-nedd a Phort Talbot i’r chwith, y Mwmbwls i’r dde, a’r byd y tu hwnt, dros y môr i’r de.

 

“Mae’r gydnabyddiaeth hon yn arbennig o foddhaus am i mi dyfu’n agosach fyth dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf wrth ddathlu etifeddiaeth dyn ifanc a rannodd yr un olygfa, Dylan Thomas.

 

“Rwy’n dwlu ar ddychwelyd i Abertawe fel beirniad ar gyfer y Wobr Dylan Thomas nodedig, a theimlaf, er treigl amser a’r heriau economaidd, fod y ddinas wedi cadw’i chariad at ddiwylliant, ei hiwmor a’i henaid.  Ac o ran y pêl-droed, wel, efallai nad “standing on the North Bank, until the day I die” yw’r gân yn y Stadiwm Liberty mwyach, ond mae yno yn fy nghalon o hyd.

 

“Derbyniaf y dyfarniad hwn, gan gydnabod fy niolch i’r rebeliaid, yr academyddion, y casglwyr, y bobl frwdfrydig a’r athrawon hynny sydd wedi annog fy chwilfrydedd, ac sy’n parhau i annog pobl eraill.

 

“Bydd gen i a Phrifysgol Abertawe ein siwrnai dysgu ein hunain, ac mae’r dyfarniad hwn yn cadarnhau pwysigrwydd y bartneriaeth honno.  Edrychaf ymlaen at weithio ar Wobr Dylan Thomas eleni, ym mlwyddyn ei ganmlwyddiant,  ac ar brosiectau yn y dyfodol yn ein harwain at ddathliadau canmlwyddiant Prifysgol Abertawe ei hun yn 2020.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net