Gorymdaith arall dros Annibyniaeth yn dod i Ferthyr

Yn dilyn gorymdaith dros annibyniaeth yng Nghaernarfon ym mis Gorffennaf a ddenodd nifer helaeth o bobl, mae disgwyl torfeydd mawr unwaith eto ym Merthyr Tudful ddydd Sadwrn yma ar gyfer digwyddiad nesaf AUOBCymru neu Pawb Dan Un Faner.

Fel yn y digwyddiadau blaenorol, disgwylir awyrgylch o garnifal yn ystod yr orymdaith, gyda bandiau a cherddoriaeth yn ychwanegu at y môr o faneri. Ar ddiwedd yr orymdaith cynhelir rali ar Sgwâr Penderyn, a’r cyfranwyr yn cynnwys enwogion y byd chwaraeon, fel Eddie Butler a Neville Southall, y bardd a’r dramodydd Patrick Jones, a’r cantorion Kizzy ac Eädyth Crawford. Bydd digwyddiadau ymylol eraill, gan gynnwys gig YesIsMore yn Theatr Soar, yn digwydd trwy gydol y dydd a gyda’r hwyr.

 

Dywedodd y cerddor o Ferthyr Kizzy Crawford, a fydd yn canu ar ddiwedd yr orymdaith: “Dwi’n cymryd rhan yn yr orymdaith oherwydd dwi wedi siomi gyda’r hiliaeth, ffasgaeth, annhegwch ac anhrefn dwi wedi gweld mewn gwleidyddiaeth dros y blynyddoedd diweddar. Dwi'n meddwl bod ymladd am annibyniaeth yn ffordd o sefyll yn erbyn yr anhrefn yma a chreu gwahaniaeth.”

 

Ychwanegodd Llywelyn ap Gwilym ar ran AUOB Cymru: “Mae’r gorymdeithiau yng Nghaerdydd a Chaernarfon wedi bod yn rhagorol. Maent wedi denu nifer fawr o bobl, wedi creu cyffro ar y cyfryngau cymdeithasol, ar y teledu ac mewn print, ac wedi helpu hyrwyddo’r  achos dros annibyniaeth. Gyda’r llanast gwrth-ddemocrataidd sy’n digwydd yn San Steffan ar hyn o bryd, mae’n bwysicach nag erioed i ni fel Cymry ddatgan ein barn, ac i bobl Cymru sylweddoli bod dewis arall hyfyw: annibyniaeth.' 

 

Denodd yr orymdaith gyntaf yng Nghaerdydd ym mis Mai dorf o dros 3,000, tra gwelodd y digwyddiad yng Nghaernarfon 10,000 yn gorymdeithio trwy'r dref hanesyddol, gan ddyblu'r boblogaeth. Mae'r cynnydd mewn niferoedd yn adleisio'r diddordeb cynyddol mewn annibyniaeth, fel y gwelwyd mewn arolwg barn diweddar gan YouGov a ddangododd bod cefnogaeth i barhau yn rhan o San Steffan yn gostwng o dan 50% am y tro cyntaf.

 

Anrhydedd

 

Dywedodd cyn gapten rygbi Cymru a’r sylwebydd Eddie Butler: “Dw i wedi bod yn aros am y deffroad yma ers amser maith - ar ôl ofni na fyddwn i'n ei weld yn ystod fy oes. Dw i'n hollol gefnogol ac mae Gorymdaith Merthyr mewn inc du yn fy nyddiadur ers wythnosau. Fe fydd yn anrhydedd cael dweud ychydig eiriau.

 

Anogir pobl i gwrdd yn gynnar yn Sgwâr Penderyn, gyda’r orymdaith yn cychwyn yn brydlon am 12pm. Bydd yr orymdaith hefyd yn dod i ben yn Sgwâr Penderyn lle bydd rali fawr yn cael ei chynnal. 

 

Mae AUOBCymru yn fudiad llawr gwlad, a’i unig bwrpas yw trefnu gorymdeithiau dros annibyniaeth ar hyd a lled Cymru. Fe'i cefnogir gan nifer o grwpiau sy'n rhannu'r nod o sicrhau Cymru annibynnol, ac nid yw'n gysylltiedig ag unrhyw blaid wleidyddol.