Gorwelion Graddedigion yng Nghanolfan Mileniwm Cymru

05/09/2012

Categori: Celfyddydau

Bwriad y Ganolfan yw cynnig rhywbeth i’w hymwelwyr ei fwynhau bob tro maen nhw’n dod trwy’r drysau, ac mae ei harddangosfeydd yn rhan hanfodol bwysig o’r dyhead hwnnw. Y penwythnos yma mae arddangosfa newydd yn agor sy’n rhoi llwyfan i artistiaid addawol byd y celfyddydau gweledol. Mae Graddedig yn gasgliad o waith gan raddedigion y celfyddydau gweledol o brifysgolion ledled Cymru. Comisiynodd y Ganolfan yr artist, curadur a darlithydd profiadol, Peter Finnemore, i ddewis gwaith gan fyfyrwyr graddedig yng Nghymru i’w arddangos ar waliau ac yng nghyntedd y Ganolfan.

 

Aeth Peter ati i ymweld â sioeau gwaith gradd ledled Cymru a dewis y gwaith gorau o bob sefydliad yn ei dyb ef. Yn ogystal â dangos talent a chreadigrwydd y myfyrwyr yn y wlad y maen nhw wedi hyfforddi ynddi, mae’r arddangosfa hefyd yn cynnig golwg bersonol, barn a dehongliad y curadur ei hunan. Caiff y gweithiau celf eu  harddangos o 8 Medi - 25 Tachwedd ar lefelau uwch Glanfa a hefyd yn y Porth ac Angorfa yng nghynteddau’r Ganolfan

 

 

Bydd croeso cynnes pryd bynnag y mynnwch chi daro heibio i weld y casgliad arbennig yma. Ond, os hoffech chi gyfle i gael gwybod mwy, cael cwrdd â’r curadur a mwynhau cerddoriaeth fyw wedi ei rhaglennu gan Sŵn, ymunwch â'r Ganolfan nos Wener yma (7 Medi) o 6pm-8pm yn y Lanfa i ddathlu Noson Agoriadol yr arddangosfa.

 

Os oes gyda chi newyddion am eich menter, prosiect, busnes, sefydliad neu rywbeth unigol, danfonwch at post@lleol.net ac fe wnawn roi'r neges ar led.