Goreuon Stand Yp yn goleuo nosweithiau tywyll y gaeaf mewn cyfres newydd

16/12/2019

Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd modd mwynhau comedi gwreiddiol gan oreuon y sîn stand yp Gymraeg heb adael y soffa y gaeaf yma, wrth i’r gyfres Stand Yp ddychwelyd i S4C. Tudur Owen, un o ddigrifwyr mwya’ adnabyddus Cymru fydd y cyntaf i'r llwyfan ar nos Fercher yma.

Wythnos yn ddiweddarach y digrifwr o Gaerfyrddin, Elis James, fydd yn ein diddanu ar noson y Nadolig cyn i’r gyfres ddod i ben ar nos galan gyda Gala’r Goreuon. Cafodd pob un o’r rhaglenni awr o hyd eu ffilmio yn fyw dros y flwyddyn diwethaf. Parablu yw enw sioe ddiweddara Tudur, ysgrifennwr a perfformiwr sydd wedi ennill BAFTA Cymru am ei waith. “O ni wedi bod â’r sioe ar daith rownd Cymru cyn dod nôl i’r Galeri yn Gaernarfon i ffilmio. I gymharu hefo pêl-droed, dyma fysa fy ‘home-ground’.

 

"Dwi o hyd yn teimlo’n gyfforddus a braf yma. Roedd y cynulleidfaoedd yn wych ym mhob man, o Bont-faen i Ddinbych. Ond, heb os ma na deimlad spesial am fod yn Gaernarfon” meddai Tudur.

 

“Ma Parablu yn deitl sy’n dal pob dim gan fod y dylanwad wedi dod o gasgliad o syniada’ o fy mhen wnes i ddatblygu fewn i rwtîn. Ma’r pynciau yn eitha eang ond rhai sy’n berthnasol i mi fel dyn canol oed Cymreig.”

 

Yn dilyn Stand Yp: Tudur Owen – Parablu bydd rhaglen gomedi stand yp arbennig ar noson y Nadolig yng nghwmni un o ddigrifwyr mwyaf profiadol a llwyddiannus Prydain, Elis James. Cafodd Stand Yp: Elis James - Haleliw ei ffilmio yn y Lyric, Caerfyrddin, tref enedigol Elis. Yn olaf, bydd gwledd o ddeg digrifwr yn ffurfio Gala’r Goreuon gan gynnwys Dan Thomas, Beth Jones, Esyllt Sears, Daniel Griffith, Steffan Evans, Priya Hall, Eleri Morgan, a mwy.

 

Gala

 

Cafodd y Gala ei ffilmio nôl ym mis Hydref o flaen cynilleidfa llawn yn Theatr Fach, Dolgellau. Meddai Tudur “Ma’r gyfres yn cynrychioli stâd stand up comedi yng Nghymru heddiw. Fi, dyn hen, ac yna Elis James, dyn ifanc egnïol. Dau lais tra wahanol o’r De a’r Gogledd. “Wedyn gyda’r Gala ma gen ti wahanol fatha’ o berfformwyr, i gyd yn dda. Beth sy’n bwysig ydi fod mwy o leisia merched, ma hynna’n beth cyffrous iawn yn y sîn ar hyn o bryd. Ma’n beth iach iawn hefyd, ac ma pawb yna oherwydd talent organig, naturiol.

 

“Mae comedi yn gallu bod yn beth personol iawn o ran chwaeth, felly ma’n dda fod y perfformwyr i gyd mor wahanol o ran steil.”