Golygydd newydd Gwerddon yn gosod ei stamp

23/04/2015

Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Dr Anwen Evans: Golygydd newydd Gwerddon

Mae Rhifyn newydd o gyfnodolyn ymchwil y Coleg Cymraeg Cenedlaethol Gwerddon, wedi ei gyhoeddi dan olygyddiaeth newydd.

 

Dywedodd Dr Anwen Jones, sy’n golygu’r cyfnodolyn am y tro cyntaf, fod Gwerddon yn hanfodol ar gyfer datblygu ymchwil ysgolheigaidd trwy gyfrwng y Gymraeg, fel yr eglurodd, “Braint yw cael ymuno â thîm Gwerddon ar y pwynt hwn yn ei hanes. Y mae Gwerddon bellach wedi hen symud y tu hwnt i’w gyfnod agoriadol; y mae’n boblogaidd ac yn adnabyddus ymysg cymunedau myfyrwyr, ymchwilwyr, staff academaidd a chymuned ysgolheigaidd ehangach, a chyrhaeddodd sawl carreg filltir dyngedfennol bwysig. Y mae’n gyfrwng hanfodol yng nghyd-destun yr ymdrech i feithrin, hyrwyddo a lledaenu ffrwyth ymchwil ysgolheigaidd o’r radd flaenaf drwy gyfrwng y Gymraeg."

 

Her

 

“Yr her a erys ydyw adeiladu ar sail degawd llwyddiannus", meddai Dr Anwen Jones,  "gan sicrhau dyfodol cynaliadwy a datblygiad pellach i Gwerddon mewn modd a fydd yn ymateb cadarnhaol i newidiadau mewn darpariaeth o fewn addysg uwch ac ymchwil cyfrwng Cymraeg.”

 

Dr Anwen Jones yw Pennaeth Adran Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol Aberystwyth. Mae’n Uwch Ddarlithydd Astudiaethau Theatr ac yn gadeirydd Cangen Prifysgol Aberystwyth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Hi yw’r ail berson yn unig i olygu Gwerddon: ei rhagflaenydd yw’r Athro Ioan Williams, a fu’n olygydd rhwng 2007 a 2014.

 

Rhifyn cyfredol

 

Yn y rhifyn cyfredol ceir erthygl gan Dr Rhys Dafydd Jones o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Phrifysgol Aberystwyth, yn trafod profiadau Mwslemiaid yng ngorllewin Cymru wledig, tra bo’r Athro Carwyn Rhys Jones o Brifysgol Metropolitan Caerdydd yn trafod ffenomenoleg dibyniaeth ar alcohol yn y byd chwaraeon. Tyrfedd yng ngwynt yr Haul yw testun erthygl Dr Owen Wyn Roberts o Brifysgol Aberystwyth.

 

Gellir darllen a lawrlwytho’r erthyglau, ynghyd â holl rifynnau’r gorffennol yma.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net