Gofyn am sicrwydd y bydd Comisiynydd newydd yn dysgu'r iaith

03/11/2015

Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi gofyn am sicrwydd y bydd Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol yn dysgu'r Gymraeg i lefel sy'n golygu ei bod yn gweithio drwy gyfrwng yr iaith, wedi i'r Llywodraeth benodi rhywun nad yw'n medru'r Gymraeg i'r swydd. 

 

Cafodd Sophie Howe ei phenodi i’r swydd ac mae’r mudiad wedi synnu nad yw hi’n siarad Cymraeg, er bod ei swydd yn cynnwys sicrhau bod y Gymraeg yn ffynnu.

 

Roedd yr hysbyseb ar gyfer y swydd yn datgan, "Mae sgiliau iaith Gymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon. Bydd disgwyl i’r rheini nad ydynt yn gallu cyfathrebu yn Gymraeg ddysgu’r iaith wrth eu gwaith."Mae'r Gymraeg yn un o nodau llesiant y ddeddfwriaeth a sefydlodd swydd y Comisiynydd. 

 

Dywedodd Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg Jamie Bevan, "Mae'r Gymraeg yn rhan bwysig o swyddogaethau'r Comisiynydd newydd gan ei bod yn un o'r nodau llesiant yn y Ddeddf. Mae'n rhyfedd felly nad yw'r Llywodraeth wedi penodi unigolyn sy'n medru'r Gymraeg i swydd lle mae buddiannau'r Gymraeg yn ystyriaeth mor bwysig. Dylai'r Gymraeg fod yn sgil hanfodol i bob Comisiynydd. 

 

Ychwanegodd, "Roedd yr hysbyseb swydd yn datgan bod dysgu'r Gymraeg yn amod i'r swydd. Byddwn ni'n ysgrifennu at y Llywodraeth a'r Comisiynydd newydd felly gan ofyn am fanylion o ran sut y bydd y Comisiynydd yn dod yn rhugl yn Gymraeg. Dylai fod dyddiad erbyn pryd y bydd hi'n gallu gweithio drwy'r Gymraeg. Byddwn ni hefyd yn gofyn am fanylion sut y bydd yn blaenoriaethu'r Gymraeg a chynaliadwyedd cymunedau yn ehangach yn ei rôl newydd." 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru