Gobaith a thor calon siwrnai IVF mewn ffilm deimladwy

07/09/2018

Categori: Addysg, Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Fe wnaeth y gantores amlwg Elin Fflur, a'i gŵr Jason, sy'n byw yn Ynys Môn, un o benderfyniad mwyaf eu perthynas wrth adael y camerâu i mewn i gofnodi eu taith IVF o'r dechrau i'r diwedd mewn ffilm onest a theimladwy, Chdi, Fi ac IVF sydd mlaen Nos Sul yma ar S4C.

Mae tua 3.5 miliwn o bobl ym Mhrydain yn cael trafferth beichiogi’n naturiol. Mae tua 50,000 o'r rhain yn ceisio help gan feddygon bob blwyddyn. Ond er bod cymaint o bobl yn mynd drwy'r driniaeth yn flynyddol, mae stigma o amgylch siarad am ffrwythlondeb ac mae'n anghyffredin i unrhyw un rannu eu profiadau personol o'r driniaeth, yn enwedig gyda’r camerâu yn ffilmio pob moment ar hyd y ffordd.

 

Roedd Elin a Jason wedi derbyn un cylch aflwyddiannus o driniaeth IVF cyn iddyn nhw wneud y penderfyniad dewr o groesawu’r camerâu i mewn i’w bywydau. Fe wnaethpwyd y penderfyniad hwnnw am amrywiaeth o resymau, esbonia Elin: “Da ni ‘di penderfynu bo fi isio dangos y driniaeth i bobl adra fel bo nhw’n gwybod be ‘dio. Dwi’m isio i bobl fod ei ofn o, dwi isio i bobl sylwi pa mor anhygoel ydi’r driniaeth yma. Ond hefyd, dwi am i bobl feddwl cyn gofyn y cwestiwn yna ‘Da chi am drio cael babis?’”

 

Mae'r ffilm awr o hyd, Chdi, Fi ac IVF yn dilyn y cwpl trwy gylch cyfan o driniaeth IVF, o'r dechrau i'r diwedd. Ond wrth i ni rannu gobaith a thor calon eu taith bersonol, mae'n bwysig cofio nad ydynt ar eu pen eu hunain.

 

Meddai Elin: Mae’r ystadegau’n eitha’ brawychus. Mae un ym mhob chwech cwpl ym Mhrydain yn cael trafferth beichiogi’n naturiol ac yn gorfod edrych ar wahanol ffyrdd o feichiogi. Mae o’n nychryn i bod cymaint o bobl yn mynd trwy hyn, mae o’n anhygoel.”

 

Ychwanega Jason: "Ond dyna pam oeddan ni’n meddwl bod hi’n bwysig i ni roi’r rhaglen allan yna dim ots be oedd wedi digwydd, jyst i bobl gael gwybod faint o drafferth mae pobl yn mynd trwyddo fo i gael plant, a bod ‘na ddim cywilydd.”

 

Cael plentyn a theulu

 

Ychwanegodd Elin Fflur, “Mae pobl yn gweld be dwi’n neud ac yn meddwl, ‘mae ganddi hi fywyd braf, mae ganddi swydd braf’, ac mae hynny’n wir achos mae 'na bobl yn gwneud swyddi llawer iawn gwell a phwysicach na fi. Dwi’n cysidro hi’n fraint neud be dwi’n neud. Ond ar ddiwedd y dydd, be ‘di pobl ddim cweit yn sylweddoli ydi y byswn i’n licio be’ sy’ ganddyn nhw - yn fwy ella na be’ s’gen i ar hyn o bryd - sef cael plentyn a theulu fy hun.”