Geraint Rhys yn rhyddhau sengl fel teyrnged gerddorol i Fae Abertawe

03/09/2021

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae sengl newydd 'Gyda Ni' gan yr artist Geraint Rhys yn deyrnged i fae Abertawe a'r atgofion personol sy'n perthyn i'r lle - o'r Mwmbwls i Ddociau Abertawe.

Fel yr arfer, nid yw Geraint byth yn ofni trio genres gwahanol er mwyn darganfod yr un cywir i adlewyrchu themâu ac awyrgylch y trac.

 

Yn ‘Gyda Ni’ sy'n cael ei ryddhau ar Akruna Records, mae Geraint yn troi tuag at sŵn fwy pop i adlewyrchu'r awyrgylch hafaidd sydd yng ngwraidd neges y gân. Mae’r gân newydd yn drac i danio’r atgofion o fod lawr ar y traeth, gyda’r bobl bwysicaf yn rhyfeddu ar natur.

 

Eglurodd Geraint fwy am y trac – "Mae cysylltu gyda natur yn bwysig i fi a fy lles meddwl. Fi’n lwcus iawn i fyw yn Abertawe, agos i’r bae 5 milltir sy’n ymestyn o’r dociau i’r Mwmbwls."

 

Moddion i'r enaid

 

Pryd bynnag mae bywyd yn teimlo’n drymaidd mae dianc i’r traeth yn foddion i’r enaid ac felly wnes i ysgrifennu'r trac yma i adlewyrchu'r rhyddid syml sydd yn dod o weld y môr a’r traeth.

 

Mae’r geiriau yn rhai eitha' ysbrydol sydd yn trin y perthynas rhwng pobl a natur fel un sanctaidd a hudol.
Trwy’r gerddoriaeth dwi wedi hefyd ceisio creu awyrgylch yr Haf, gweithiais gyda’r cynhyrchydd Dai Griff i greu trac sydd yn fywiog a llawn gobaith’