Galw i sgrapio cynlluniau i ddiddymu swydd Comisiynydd y Gymraeg

18/01/2018

Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw unwaith yn rhagor ar Lywodraeth Cymru i ollwng y cynllun i ddiddymu swyddfa Comisiynydd y Gymraeg, wrth ymateb i gyhoeddiad ar fesur y Gymraeg.

Dywedodd Osian Rhys, Is-gadeirydd Cymdeithas yr Iaith, "Rydyn ni'n croesawu'r cyhoeddiad heddiw, ond yn galw ar y Gweinidog hefyd i ollwng y cynllun annoeth i ddiddymu Comisiynydd y Gymraeg. I lawer ohonon ni, wedi'r pwyslais cadarnhaol ar gyrraedd y nod o filiwn o siaradwyr Cymraeg, fe wnaeth y papur gwyn godi sgwarnogod anffodus sydd mewn peryg o chwalu'r cyfeiriad clir a chadarn yna."

 

Gosod safonau

 

Ychwanegodd Osian Rhys ‘Byddai'n llawer gwell i swyddogion ganolbwyntio ar waith arall, gan gynnwys gosod Safonau ar ragor o gyrff a chwmnïau, yn hytrach na gwastraffu amser ar bapur gwyn a fyddai, o'i weithredu, yn troi'r cloc yn ôl i gyfnod Deddf Iaith 1993 wnaeth fethu amddiffyn hawliau siaradwyr Cymraeg."