Mudiad iaith yn galw ar Lywodraeth Cymru i dderbyn argymhellion

30/01/2015

Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Y Gymraeg yn ystyriaeth yn y broses gynllunio

Galwodd Cymdeithas yr Iaith Cymraeg ar Lywodraeth Cymru i dderbyn argymhellion adroddiad y Pwyllgor Amgylchedd am y Bil Cynllunio a gyhoeddwyd heddiw.

 

Mae'r pwyllgor yn cefnogi nifer o brif argymhellion y mudiad iaith gan gynnwys gwneud y Gymraeg yn ystyriaeth berthnasol statudol gan sefydlu cyfundrefn o asesiadau effaith iaith i'r drefn gynllunio.

 

Wrth groesawu'r argymhellion dywedodd Tamsin Davies, ar ran Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: "Rydyn ni'n croesawu'r adroddiad yn fawr iawn, yn enwedig ei gefnogaeth i roi'r Gymraeg yn ganolog i'r system ac i rymuso ein cymunedau. Rydyn ni nawr yn disgwyl i'r Llywodraeth dderbyn yr argymhellion, a fyddai'n gwneud y system gynllunio'n fwy cynaliadwy. Os nad ydy'r Llywodraeth yn gwrando, mi fyddwn ni'n ystyried herio'r Bil yn y llysoedd."

 

Ychwanegodd, "Mae gwir angen i'r Bil adlewyrchu anghenion unigryw Cymru er mwyn gwella'r amgylchedd, er mwyn cryfhau'r Gymraeg, ac er mwyn taclo lefelau tlodi. Rhaid rhoi'r gorau i ddynwared system sydd wedi ei greu ar gyfer Lloegr - fel arall gall fod yr hoelen olaf yn arch ein cymunedau Cymraeg." 

 

Daw'r adroddiad wedi i Gymdeithas yr Iaith Gymraeg ddatgan ei bod wedi cychwyn camau cyfreithiol i herio'r ddeddfwriaeth ar y sail bod y Llywodraeth wedi anwybyddu cyngor Comisiynydd y Gymraeg ar y Bil. Y llynedd, ysgrifennodd saith arweinydd cyngor at y Llywodraeth i gwyno am y diffyg sôn am yr iaith. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net