Galw am wirfoddolwyr yn Sir Fynwy

Mae’r Brifwyl yn chwilio am wirfoddolwyr yn ardal Sir Fynwy i adeiladu ar lwyddiant cymunedol yr Eisteddfod yn Y Fenni eleni.

Yn dilyn llwyddiant eleni, mae trefnwyr yn cydweithio gyda Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent, Cyngor Sir Fynwy, Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac amryw o bartneriaid eraill i hybu cyfleoedd gwirfoddoli’n lleol.

 

Dywedodd Prif Weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol, Elfed Roberts, “Roedd ein gwirfoddolwyr cymunedol ar draws Sir Fynwy’n ardderchog.  Bu’r tîm yn gweithio’n ddiflino am bron i ddwy flynedd yn codi ymwybyddiaeth ac arian ac yn paratoi ar gyfer yr ŵyl.  Roedd pawb yn frwdfrydig iawn wrth weithio gyda ni i hyrwyddo’r Eisteddfod i bobl Sir Fynwy.’

 

“Gan ein bod yn ŵyl sy’n ymweld ag ardal wahanol o Gymru bob blwyddyn, rydym wedi troi ein golygon at Ynys Môn ar gyfer 2017, a byddwn yn ymweld â Chaerdydd yn 2018, ond rydym yn awyddus i annog gwirfoddolwyr yr Eisteddfod i ystyried gweithio gyda chyrff lleol sy’n chwilio am gefnogaeth ar hyn o bryd.  Dyma’r tro cyntaf i ni weithio ar brosiect fel hyn, a’r gobaith yw creu ‘gwaddol gwirfoddoli’ yn yr ardal.”

 

Adeiladu ar lwyddiant yr Eisteddfod

 

Ychwanegodd Owen Wilce, Swyddog Gwirfoddoli i Gyngor Sir Fynwy, “Roedd yr Eisteddfod yn brofiad gwych i’r ardal ac rydym yn awyddus i adeiladu ar y llwyddiant i’r dyfodol.

 

“Mae’r digwyddiad yn y Kings Arms yn Y Fenni yn gyfle i gynyddu ymwybyddiaeth am wirfoddoli gyda phwyslais ar sefydliadau’n cydweithio i ddatblygu’r cyfleoedd sydd ar gael yn lleol a chreu ‘pŵl’ mwy o unigolion sy’n fodlon rhoi’u hamser i fudiadau lleol a chenedlaethol sy’n weithgar yma.”

 

Mae dwy sesiwn wedi’u trefnu yn y Kings Arms, y gyntaf am 14.00 a’r ail am 16.30 ar 17 Tachwedd.  Bydd amryw o sefydliadau o’r sector wirfoddol, gan gynnwys cyrff cyhoeddus a chymdeithasau tai yn y digwyddiadau i sôn am y cyfleoedd gwirfoddoli ar gael.

 

Maent yn annog pobl i gofrestru ar gyfer y sesiynau, naill ai ar-lein, neu drwy gysylltu â Chanolfan Wirfoddoli Sir Fynwy, a weinyddir gan CMGG ar 01633 241 566.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru