Galw am nawdd digonol i ail lansio'r Cymro

04/07/2017

Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Gyda thrafodaethau ar y gweill ynglŷn ag ail-lansiad papur newydd Y Cymro, Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith yn galw ar Lywodraeth Cymru i roi nawdd digonol i’r papur newydd eiconig hwn er mwyn sicrhau ei ddyfodol a’i ddatblygiad.

Fe gadarnhaodd cwmni Tindle Newspapers ym mis Mawrth eu bod am gael gwared ar Y Cymro - yr unig bapur newydd cenedlaethol Cymraeg,  wrth i’r papur yn chwilio am berchennog newydd.

 

Fe gafodd ei adrodd yn y wasg fod grwp o bobl yn trafod ail lansio’r Cymro yn dilyn cyhoeddiad cwmni Tindle ac mae'r ymgais i adfywio'r Cymro yn parhau wrth iddynt chwilio am ffynhonnell incwm i sefydlu'r papur cenedlaethol.  

 

Cyfraniad allweddol i ddiwylliant

 

Dywedodd Heini Gruffudd, Cadeirydd Dyfodol: “Y Cymro yw’r unig bapur newydd cenedlaethol cyfrwng Cymraeg, ac mae ei oroesiad a’i ffyniant yn cynrychioli cyfraniad allweddol i’n diwylliant ac i fyd y cyfryngau yng Nghymru. Byddwn yn galw ar i’r Llywodraeth roi cefnogaeth ddigonol i’r papur ar ei newydd wedd drwy ganiatáu grant sydd o leiaf yn cyfateb â’r nawdd a roddir i Golwg. Byddwn yn gobeithio y byddai modd rhoi grant brys i ddechrau, i’w ffurfioli maes o law drwy’r Cyngor Llyfrau.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru