Galw am lety yn ardal Bangor i weithwyr iechyd ac argyfwng

29/04/2020

Categori: Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae Menter Môn yn galw ar berchnogion llety o amgylch Bangor yng Ngwynedd i gofrestru eu tai, bythynod, fflatiau, carafanau neu unrhyw fath o lety hunan-gynhwysol sy’n wag ac yn rhydd. Mae hyn ar gyfer eu cynnig AM DDIM i weithwyr iechyd ac argyfwng.

Yn sgil y Coronafeirws, mae nifer o weithwyr maes iechyd ac argyfwng angen lle i aros dros dro. Er mwyn eu helpu i ddod o hyd i lety fydda’n gweithio iddyn nhw, mae Menter Môn wedi sefydlu Ciando, sef cynllun i adnabod llety am ddim i’r gweithwyr yn ystod y cyfnod heriol hwn. 

 

Mae’r cwmni bythynod gwyliau Dioni yn cynorthwyo I gydlynu ac hyd yn hyn mae dros 130 llety wedi cofrestru ar y system, ond mae prinder o amgylch ardal Bangor. Gyda nifer o weithwyr maes iechyd yn gweithio yn Ysbyty Gwynedd mae angen iddynt gael lle i aros sydd ddim mwy na 30 munud i ffwrdd o Bangor.  

 

Llefydd gwag

 

Oes gennych chi le gwag o amgylch ardaloedd Bangor, Bethesda, Llanberis, Caernarfon, Y Felinheli, Penygroes, Waunfawr, Llangefni, Biwmares, Porthaethwy, Caergybi? Mae Menter Mon yn chwilio am eich help  gyda'r bwriad i wneud gwahaniaeth. 

 

I gofrestru ewch i https://www.mentermon.com/ciando/ 


Am fwy o wybodaeth ynglŷn â Ciando cysylltwch â ciando@mentermon.com  neu cysylltwch ar 07539970368.  


Cyllidwyd y prosiect hwn drwy raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig. Caiff hefyd ei ran gyllido gan yr Awdurdod Dadgomisiynu Niwclear (NDA), Cyngor Gwynedd ac Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn.