Galw am hawl cyffredinol i siaradwyr Cymraeg

18/05/2016

Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi galw am gynnwys hawl cyffredinol i'r Gymraeg yn y gyfraith wedi'r cyhoeddiad heddiw y bydd Mesur y Gymraeg yn cael ei ddiwygio.

Daw hyn wedi i Blaid Cymru a’r Blaid Lafur ddod i gytundeb ar ddechrau’r tymor newydd. Yr wythnos diwethaf fe wrthododd Plaid Cymru bleidleisio dros ail ethol Carwyn Jones yn Brif Weinidog Cymru ac o’r herwydd enwebwyd Leanne Wood. Fe fu’r ddwy blaid yn trafod y ffordd ymlaen dros y dyddiau diwethaf. Un o ganlyniadau'r trafodaethau oedd yr addewid i ddiwygio'r gyfraith iaith. 

 

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn galw ar i'r Blaid Lafur a Phlaid Cymru gadw at eu hymrwymiadau i ymestyn y ddeddfwriaeth i weddill y sector breifat, gan gynnwys banciau ac archfarchnadoedd. 

 

Cryfhau cyfraith iaith

 

Dywedodd Manon Elin, cadeirydd grŵp hawl, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: "Rydyn ni'n croesawu'r ffaith bod y Llywodraeth yn mynd i gryfhau ein cyfraith iaith. Yn sicr, mae nifer o wendidau yn y Mesur presennol, sy'n llawer rhy gymhleth ei natur.

 

Ychwanegodd, "Fodd bynnag, mae angen deddfwriaeth er lles yr iaith a'i defnydd, nid cyfraith er lles y biwrocratiaid. Byddwn yn sicrhau bod y Llywodraeth yn canolbwyntio ar ffyniant y Gymraeg ac ar gynyddu'r defnydd ohoni, nid gwneud bywyd yn haws i'r gwasanaeth sifil yn unig. Dyna pam mae angen hawl cyffredinol ar wyneb y Ddeddf, ynghyd â'i ehangu i gynnwys gweddill y sector breifat." 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru