Galw am gydraddoldeb i bobl ifanc

11/05/2017

Categori: Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Newyddion

Bydd Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd, sydd yn cael ei chyhoeddi ar y 18fed o Fai, yn galw eleni am gydraddoldeb i bobl ifanc ac i lais pobl ifanc gael ei glywed.

Eleni am y tro cyntaf, mae’r neges wedi ei llunio gan Fwrdd Syr IfanC, sef fforwm genedlaethol Urdd Gobaith Cymru ar gyfer eu haelodau 16 – 24 oed. 

 

Yn y neges, maent yn galw am gydraddoldeb o ran hawliau i bobl ifanc ar draws y byd, ac yn galw am i’w lleisiau gael eu clywed, ‘gan ofyn i eraill siarad gyda ni, cyn siarad ar ein rhan ni’.  Maent hefyd yn galw am yr hawl i bobl ifanc dros 16 oed gael bwrw eu pleidlais.

 

Ar ffurf fideo fydd y neges eleni, yn hytrach na pherfformiad llafar, er mwyn hwyluso’r gwaith o’i lledaenu dros gyfryngau cymdeithasol.  Bydd yn cael ei chyfieithu i 17 iaith, gan gynnwys Rwsieg, Macedonian, Swahili ac Arabeg. 

 

Bydd y fideo yn cael ei ddangos am y tro cyntaf mewn digwyddiad arbennig yn y Senedd, dan nawdd Llywydd y Cynulliad Elin Jones, dydd Mercher 17 Mai am 12:30pm ac yna ar lwyfan Eisteddfod yr Urdd dydd Mercher, 31 Mai am 2:35pm.

 

Mae’r Urdd hefyd yn annog pobl ifanc ar draws y byd i ymateb i’r neges eleni, gyda’r ymatebion yn cael eu cynnwys ar wefan yr Urdd.

 

Ysbrydoli gweithgarwch dyngarol

 

Mae’r Neges Heddwch ac Ewyllys Da, a anfonwyd am y tro cyntaf ym 1922 gan y Parchedig Gwilym Davies o Gwm Rhymni, yn draddodiad blynyddol sy’n ysgogi ac yn ysbrydoli gweithgarwch dyngarol.

 

Meddai Sioned Hughes, Prif Weithredwr yr Urdd: “Mae’r Neges Heddwch ac Ewyllys Da yn un o draddodiadau pwysica’r Urdd, sy’n rhoi cyfle i bobl ifanc Cymru estyn dwylo i bobl ifanc ym mhedwar ban byd.

 

“Mae’r neges yn un amserol iawn eleni, gyda Chomisiwn y Cynulliad newydd lansio ymgynghoriad ar greu Senedd Ieuenctid i Gymru a’r etholiadau yn prysur agosáu.

 

“Mae’n dangos pa mor gryf mae ein haelodau yn teimlo o ran y cyfraniad sydd ganddynt i’w gynnig.” 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru