Galw am eithrio S4C o doriadau

07/09/2015

Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae’n rhaid i eiriau cynnes y BBC gydfynd ag ymrwymiad i gyllideb cynaladwy ar gyfer S4C, yn ôl yr Aelod Cynulliad, Aled Roberts.

 

Wrth i Brif Gyfarwyddwr y BBC, Tony Hall egluro ei weledigaeth ar gyfer y BBC fel rhan o broses adnewyddu ei siarter, mae Aled Roberts wedi rhybuddio gall ddyfodol darlledu Cymraeg fod yn y fantol os nag yw cyllideb S4C yn cael ei eithrio o doriadau.

 

Mae’r dogfen cynigion yn dweud bod: “Mae’r BBC wedi ymrwymo’n llwyr i ddarlledu a darparu gwasanaethau trwy gyfrwng ieithoedd cynhenid a lleiafrifol Prydain,” ond nid yw’n rhoi unrhyw wybodaeth o gynlluniau cyllid ar gyfer S4C. Mae disgwyl i’r manylion hyn gael eu rhyddhau “yn hwyrach yn y flwyddyn.”

 

Dywedodd Aled Roberts AC, Gweinidog Cysgodol Democratiaid Rhyddfrydol Cymru dros y Gymraeg, “Wrth gwrs bod croeso i eiriau cynnes ac addewidion i rannu gwasanaethau gydag S4C, ond er mwyn sicrhau dyfodol darlledu Cymraeg mae’n rhaid i arian go iawn ddod gyda’i eiriau cynnes.

 

Yn ôl Aled Roberts, “Mae S4C yn gwneud cyfraniad aruthrol i amddiffyn ein hiaith a chyfoethogi diwylliant Cymreig, yn ogystal â dod ag elw i economi ein cenedl. Mae pob £1 a wariwyd gan S4C yn werth £2.09 i’r economi Gymreig."

 

Angen ymrwymiad

 

Ychwanegodd, “Un peth yw addo gweithio’n fwy agos gydag S4C ond os na welwn ni ymrwymiad cadarn i ariannu cynaladwy i’r sianel, efallai na fydd S4C yno i weithio gyda. Mae angen yr ymrwymiadau hyn nawr er mwyn i’r sianel gynllunio ei waith ar gyfer y dyfodol.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru