Galw am bolisi i groesawu ffoaduriaid yn Gymraeg

08/08/2019

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith yn galw ar Lywodraeth Cymru i lunio polisi a fyddai'n sefydlu hawliau i fudwyr ddysgu'r Gymraeg, mewn digwyddiad ar faes yr Eisteddfod heddiw.

Mae gan Lywodraeth Cymru bolisi 'Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill', sy'n cynnig gwersi Saesneg am ddim i ffoaduriaid. Fodd bynnag, does dim polisi cyfatebol i'r Gymraeg, ac mae'n rhaid i ffoaduriaid dalu am wersi Cymraeg. Er bod sôn am y Gymraeg yn y gwersi Saesneg a ariennir gan Lywodraeth Cymru, mae'r polisi wedi cael ei feirniadu am drin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg. 

 

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi bod yn pwyso ar Gomisiynydd y Gymraeg, y Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol a'r Llywodraeth i gydweithio er mwyn llunio polisi a fyddai'n rhoi mynediad llawn i'r Gymraeg i geiswyr lloches a ffoaduriaid. 

 

Mi fydd Joseff Gnagbo, ffoadur sydd wedi dysgu Cymraeg ers ffoi o Orllewin Affrica ychydig dros flwyddyn yn ôl, yn siarad ar stondin Cymdeithas yr Iaith am ei brofiad o ddysgu. Yn siarad cyn y digwyddiad, meddai Mabli Siriol o Gymdeithas yr Iaith: "Rydyn ni'n falch bod y Llywodraeth wedi dweud eu bod nhw'n agored i'r syniad o lunio polisi Cymraeg ar gyfer mudwyr. Nod canolog y polisi ddylai fod sicrhau'r amodau lle mae ffoaduriaid a cheiswyr lloches, sydd ymysg y bobl fwyaf bregus yn ein cymdeithas, yn cael mynediad llawn at y Gymraeg - iaith a ddylai fod yn hawl i bawb sy'n byw yng Nghymru.

 

Cam pwysig ymlaen 

 

Ychwwanegodd Mabli Siriol, "Byddai llunio polisi o'r fath yn gam pwysig ymlaen yn y broses o normaleiddio'r Gymraeg a chyflawni nod y Llywodraeth o gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg. Wedi'r cwbl, mae'r ffoaduriaid sydd wedi dysgu'r Gymraeg yn llwyddiannus yn ysbrydoli pobl ledled y wlad i ddysgu ac yn codi hyder pawb yng Nghymru i ddefnyddio'r sgiliau Cymraeg sydd gyda nhw. Dyma ffordd arbennig o gynnwys ffoaduriaid yn ein cymdeithas a gwireddu'r weledigaeth o wneud Cymru'n Genedl Noddfa."