Galw am atal ymgynghori ar gladdu gwastraff ymbelydrol

16/04/2018

Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae mudiad PAWB, sy'n ymgyrchu yn erbyn adeiladu gorsaf Wylfa B ym Môn yn yn galw ar lywodraethau Cymru a San Steffan i atal yr ymgynghori sy’n dod i ben ar Ebrill 20 ar gladdfa gwastraff ymbelydrol.

Yn sgîl dyfarniad gan y Llys Tir ac Amgylchedd yn Sweden yn ddiweddar, mae'r mudiad yn credu "nad yw'n gwneud unrhyw synnwyr i’r ymgynghori presennol barhau. Cefnogodd y Llys yn Sweden ddadleuon MKG, sef clymblaid o fudiadau a sefydliadau amgylcheddol, na ddylid caniatáu sefydlu claddfa yn Forsmark yn ddwfn o dan y ddaear ar gyfer gwastraff ymbelydrol."

 

Mae’r penderfyniad yn arwyddocaol o ystyried bod SKB, sef y corff rheoleiddio niwclear yn Sweden yn cefnogi ac wedi cymeradwyo’r cais. Mae Llywodraeth Sweden wedi ariannu MKG i wneud ymchwil manwl a phroffesiynol ar gais claddfa Forsmark. 

 

Mae mudiad PAWB yn credu "y dylai llywodraethau Cymru a San Steffan gymryd sylw manwl o’r arfer democratraidd iach hwnnw."

 

Dywedodd yr ymgynghorydd niwclear annibynnol, Dr.David Lowry am benderfyniad y Llys yn Sweden  y bydd yn dychryn y sefydliad gwastraff niwcliar, fel y dylai fod.’

 

Gwastraff ymbelydrol

 

Nid yw PAWB yn argyhoeddedig mai claddu gwastraff ymbelydrol yw’r ateb mwyaf diogel i broblem fawr a hirhoedlog gwastraff ymbelydrol.

 

Dywed y datganiad, "Cafodd adnoddau naturiol Cymru eu hecsbletio’n helaeth o dan gamreolaeth y Wladwriaeth Bydeinig dros y canrifoedd. Diolch i’r drefn nad oes wraniwm o dan ddaear Cymru, ond gwrthwynebwn gladdfa ar gyfer y gwastraffau sy’n deillio o ddefnyddio wraniwm mewn adweithyddion niwclear o dan ein daear."

 

Mae’r mudiad yn apelio hefyd ar bob Cyngor Sir a Bwrdeistref Sirol yng Nghymru i wrthod cynnig Llywodraeth Cymru o arian i gynnal archwiliadau yn eu hardaloedd i weld os oes daeareg addas yno i sefydlu claddfa wastraff niwclear.  Mae datganiad gan y mudiad yn dweud "Ni ddylai unrhyw awdurdod yng Nghymru gymryd eu llwgrwobrwyo na chymeradwyo polisi Llywodraeth Lafur Cymru o sefydlu claddfa dan y ddaear."