Galw am amserlen i ddysgu Cymraeg

03/05/2016

Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi galw ar gyfarwyddwr newydd yr Ardd Fotaneg Genedlaethol, i roi amserlen i fynd ati i ddysgu Cymraeg.

Cafodd Huw Francis sy’n wreiddiol o Abertawe ei benodi yn gyfarwyddwr yr Ardd Fotaneg heddiw, i gymryd lle y cyfarwyddwraig flaenorol, Rosie Plummer. 

 

Dywedodd Manon Elin, cadeirydd grŵp hawl Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, "Rydym ar ddeall fod Huw Francis yn medru rhywfaint o Gymraeg. Mae'n galonogol gweld ei fod wedi gweithio mewn menter â'r iaith Aeleg yn ganolog iddi yn Ynysoedd Heledd, felly gobeithio ei fod yn deall pwysigrwydd y Gymraeg fel iaith gymunedol a iaith gwaith. Byddwn yn ysgrifennu ato i ofyn am gyfarfod yn fuan i drafod ei weledigaeth ar gyfer y Gymraeg yn yr Ardd.  

 

"Mae'n hanfodol bwysig bod cyfarwyddwr corff sydd i fod yn sefydliad cenedlaethol, mewn ardal ble mae'r Gymraeg yn fyw ond yn fregus fel iaith gymunedol, yn arddel ac yn defnyddio'r Gymraeg yn ei waith. Hoffem wybod felly - pryd fydd y cyfarwyddwr yn rhugl ac yn gweithio yn Gymraeg?’ 

 

Her

 

Ychwanegodd, ‘Fel pennaeth yr Ardd, byddai medru'r Gymraeg yn golygu y gallai bod arweiniad cryf o ran y Gymraeg yn yr Ardd. O gofio mai dim ond un o benaethiaid adrannau'r Ardd sy'n medru'r Gymraeg, mae dybryd angen gweithredu, a hynny cyn i'r Ardd ddod o dan Safonau'r Gymraeg ymhen rhai misoedd – gall arweiniad a gweledigaeth gyflawni mwy na rheoleiddio. Dyma her i Huw Francis felly - rydyn ni'n obeithiol y gall pethau newid er budd y Gymraeg yn yr Ardd." 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru