Galw am ailystyried toriadau i Gyngor Llyfrau Cymru

18/01/2016

Categori: Celfyddydau, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae yna lythyr agored wedi’i ddrafftio gan weisg llyfrau Cymraeg, awduron ac ysgolheigion yn galw ar y Gweinidog Diwylliant, Ken Skates i ailystyried y toriadau arfaethedig i gyllideb Cyngor Llyfrau Cymru. 

 

Mae’r llythyr yn nodi "Yn gymuned o awduron ac ysgolheigion Cymraeg, ysgrifennwn atoch i fynegi ein pryder a'n siom o glywed am y toriadau arfaethedig i gyllideb Cyngor Llyfrau Cymru. Dyma ostyngiad o 10.6% yn yr arian a roddir i'r Cyngor Llyfrau, sef lleihad o £374,000."

 

Ymhlith y cwmniau sydd wedi arwyddo yw Gwasg Y Lolfa a Gwasg Carreg Gwalch, gyda Dr. Angharad Price o Brifysgol Bangor yn flaenllaw yn yr ymgyrch.  

 

Maent yn honni y bydd y toriadau yn cael effaith niweidiol ar gyhoeddi llyfrau yn y Gymraeg fel yr eglurodd y llythyr, ‘Bydd hyn yn cael effaith niweidiol ar gyhoeddi llyfrau yn y ddwy iaith yng Nghymru, ond bydd yr effaith ar gyhoeddi Cymraeg, yn benodol, yn gwbl andwyol. Mae'r diwydiant llyfrau yng Nghymru yn esiampl o'r gwaith anhygoel y gellir ei gyflawni ar gyllideb fechan. Dros y degawd diwethaf, er gwaethaf toriadau blynyddol i'w gyllideb"

 

Maent yn teimlo fod bodolaeth Cyngor Llyfrau Cymru yn hwb i’r gweisg, "Mae'r Cyngor wedi galluogi gweisg Cymru i ddal eu tir gerbron gweisg masnachol Prydeinig, a hynny mewn hinsawdd economaidd a diwylliannol heriol.’

 

 

Maent yn gofyn i Lywodraeth Cymru beidio tanseilio’r cynnydd yn y byd cyhoeddi. "Gofynnwn i chi yn awr beidio â thanseilio'r holl waith rhagorol sy'n digwydd ym myd cyhoeddi llyfrau yng Nghymru heddiw, a'r momentwm rhyfeddol sy'n nodweddu'r diwydiant cyhoeddi Cymraeg a Chymreig ar hyn o bryd."

 

Niweidio

 

Ychwanegodd, "Bydd y toriadau arfaethedig yn niweidio'r diwydiant am ddegawdau, ac, mewn rhai achosion, yn creu niwed parhaol. Gofynnwn i chi yn ddwys ac yn ddiffuant i ailystyried y toriadau arfaethedig ac anghytbwys i gyllideb Cyngor Llyfrau Cymru ac i ystyried gwir faintioli'r niwed a wneir trwyddynt. Bydd yn ddinistriol i iechyd diwylliannol y genedl gyfan."

 

Ydych chi'n cytuno y dylid ailystyried y toriadau?

(Mae'r arolwg barn yma wedi cau)