Galw am ail enwi'r Cynulliad Cenedlaethol yn Senedd

04/07/2016

Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi galw am ail-enwi'r Cynulliad gyda'r enw uniaith Gymraeg 'Senedd' cyn pleidlais ym mae Caerdydd ddydd Mawrth.

Mae cynnig sy'n cael ei drafod yn cynnig ystyried enw newydd i'r ddeddfwrfa genedlaethol, ac mae nifer o wleidyddion wedi dadlau dros fabwysiadu'r enw 'Parliament' yn lle Cynulliad.

 

Dywedodd Manon Elin, cadeirydd grŵp hawl Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: “Mae'r gair Senedd yn un mae'r cyhoedd yn gyffredinol yn ei ddeall a'i gefnogi. Mae'r enw eisoes yn cael ei ddefnyddio'n eang ymysg siaradwyr Cymraeg a'r di-Gymraeg. Byddai'n gam ymlaen o ran normaleiddio'r Gymraeg hefyd."

 

Gwella defnydd o’r Gymraeg

 

Ychwanegodd Manon Elin, "Wrth reswm, mae perygl mewn defnydd tocenistaidd o'r Gymraeg yn unig; dylai hyn fod yn rhan o becyn o normaleiddio'r Gymraeg fel prif iaith y Senedd a'r wlad yn gyffredinol. Rydyn ni'n cwrdd â'r Llywydd newydd yn fuan ac ry'n ni'n edrych ymlaen at wella defnydd o'r Gymraeg yn ein corff democrataidd cenedlaethol.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru

Sylwadau

Carl Morris - 04/07/2016 - 05:17 pm

Dw i'n cytuno - mewn llefydd fel Iwerddon maen nhw yn defnyddio dim ond un enw am y senedd mewn sawl iaith.