Ffilm o theatrau Sir Gâr yn rhoi sylw i grŵp pantomeim o Lanelli

22/01/2021

Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Bydd ffilm ddogfen unigryw sy'n dathlu'r cwmni panto poblogaidd o Lanelli, Friendship Theatre Group, yn cael ei darlledu yn ddiweddarach y mis hwn fel rhan o raglen yn rhoi sylw i theatrau Sir Gâr.

‘Oh yes it is! It’s the Friendship Panto Story’ yn adrodd hanes y cwmni lleol nodedig hwn sydd wedi bod yn diddanu cenedlaethau o deuluoedd lleol gyda'u pantomeimau blynyddol ers bron i dri degawd.

 

Drwy gymysgedd o gyfweliadau â'r cast a'r gynulleidfa ochr yn ochr â chlipiau o ffilmiau archif, mae'r ffilm yn dathlu'r atgofion a'r straeon fel y cânt eu dwyn i gof gan y bobl sydd wedi bod yn dod â hud y panto i lwyfan Llanelli am y 26 mlynedd diwethaf.
Mae wynebau cyfarwydd yn ymddangos yn y ffilm gan gynnwys Rupert Moon, y cyn-chwaraewr Rygbi rhyngwladol dros Gymru a chyn-lywydd Friendship Theatre, a'r seren panto o Lanelli, Denys Jenkins a gaiff ei adnabod hefyd fel Denny Twp.

 

Wrth sôn am yr hyn sy'n gwneud y rhaglen ddogfen yn un arbennig, meddai cynhyrchydd y ffilm, yr awdur a'r darlledwr Alun Gibbard: “Mae hon yn stori wych i'w hadrodd! Mae'n ymwneud â grŵp o bobl, o bob oed, yn dod at ei gilydd i ddiddanu mewn ffordd dda, hen ffasiwn, llawn hwyl ac i wneud gwahaniaeth yn eu cymuned. Mae'r ffaith eu bod wedi bod yn gwneud hynny ers tri degawd yn dyst gwych i'w hymroddiad a'u gallu. Gobeithio y byddwch yn mwynhau edrych yn ôl dros flynyddoedd y panto Friendship cymaint ag a wnes innau wrth roi'r deunydd at ei gilydd. Mae'n llawer o hwyl a hel atgofion - yn syth o'ch blaen!”

 

Darlledu

 

‘Oh yes it is! It’s the Friendship Panto Story’ yn cael ei darlledu ar wefan Theatrau Sir Gâr nos Wener 29 Ionawr, 7pm. Bydd y ffilm ar gael i'w gwylio ar alw tan 28 Chwefror. Mae tocynnau'n costio £5 a gellir eu harchebu ar-lein trwy fynd i www.theatrausirgar.co.uk gyda'r opsiwn o ychwanegu rhodd at eich archeb a fydd yn mynd yn uniongyrchol i elusennau lleol dewisol y Friendship Theatre Group.