Ffilm am y ci arwrol Gelert yn ennill gwobr

02/01/2018

Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae dehongliad o chwedl enwog Gelert, gan Medeni Griffiths, y gyfarwyddwraig Gymreig adnabyddus sy’n byw yn Los Angeles, wedi ennill gwobr mewn gŵyl ffilm ym Manceinion.

Cafodd y ffilm Beddgelert ei dangos ar S4C yn ddiweddar fel rhan o’r tymor Chwedlau ar y sianel. Nawr mae’r ffilm 15 munud wedi ennill y categori Ffilm Brydeinig Orau yng Ngŵyl Kinofilm, Manceinion, gan guro tair ffilm arall ar y rhestr fer.

 

Mae'r ffilm Beddgelert, cynhyrchiad Bad Wolf, yn ddehongliad newydd ond realistig o'r stori enwog am gI ffyddlon Tywysog Llywelyn Fawr sy'n aberthu ei fywyd i achub mab ei feistr.

 

Wedi'i ffilmio ar leoliad yn ardal Dolwyddelan, Eryri, prif gymeriadau'r ffilm yw’r Tywysog Llywelyn Fawr (Andrew Howard, sydd hefyd wedi serennu yn Taken 3, Hangover Part 2 a Boardwalk Empire, ymhlith cynyrchiadau eraill) a'i ddiweddar wraig Siwan (Catherine Ayers, sydd hefyd wedi serennu yn Byw Celwydd, Un Bore Mercher/Keeping Faith ac Y Streic a fi ar S4C).

 

Meddai Medeni Griffiths, awdur/cyfarwyddwraig yn wreiddiol o Benarth, sy’n adnabyddus am ei harddull ddychmygus a diddorol mewn ffilmiau fel Summit;

 

"Mae'r tîm cyfan yn falch iawn ein bod wedi ennill y Kinofilm. Rydyn ni’n eithriadol o hapus bod stori yr ydym ni mor gyfarwydd â hi wedi taro tant gyda phobl yng Nghymru ac yn rhyngwladol - ni allwn ddymuno dim mwy!

 

"Y syniad y tu ôl i'r gwaith o’r dechrau oedd rhoi gwreiddiau i'r chwedl a chymeriad Llywelyn, ac ar yr un pryd cyfleu awyrgylch hudolus y stori wreiddiol yr ydym ni i gyd yn ei charu gymaint. Mae'r dirwedd mor nodedig a hardd, ac roeddem yn ymwybodol iawn bod y tir o’n cwmpas bron yn teimlo fel cymeriad ynddo’i hun yn y stori; roeddem eisiau sicrhau ein bod yn cyfleu hyn oll yn y ffordd fwyaf sinematig bosibl ac rwy'n credu bod ein Cyfarwyddwr Ffotograffiaeth wedi gwneud gwaith gwych gyda’r ffilmio."

 

Ffilm Cymru

 

Cynhyrchwyd y ffilm gan Benjamin Jenkins, a hefyd yn serennu ynddi mae Rupert Bradfield fel mab Llywelyn, Dafydd, a Fern fel Gelert. Y cyfansoddwr gwobrwyol Ceiri Torjussen gyfansoddodd y gerddoriaeth, Stuart Biddlecombe oedd y Cyfarwyddwr Ffotograffiaeth (hefyd wedi gweithio ar Casualty a Sherlock, ymysg cynyrchiadau eraill) ac Alys Bevan oedd y tu ôl i'r cyfeiriad gwisgoedd, roedd y cynhyrchiad Bad Wolf hwn yn un o nifer o ffilmiau byr a gomisiynwyd gan Ffilm Cymru Wales a'r BFI NET.WORK's Beacons mewn cynllun i annog gwneuthurwyr ffilm o Gymru.

 

Meddai Amanda Rees, Cyfarwyddwr Cynnwys Creadigol S4C, "Rydym yn llongyfarch y tîm cynhyrchu y tu ôl i'r ffilm afaelgar hon ac wrth ein bodd y gallwn ni roi llwyfan eang i waith Medeni Griffiths ar S4C. Mae'n ddehongliad cyffrous o un o straeon enwocaf ein gwlad ac rydyn ni'n falch ein bod wedi darlledu’r ffilm fel rhan o'n tymor Chwedlau ar S4C."