Ffigyrau hanes Cymru yn dod yn fyw mewn comic

24/07/2015

Categori: Addysg, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae'r artist nodedig Pete Fowler, sy'n enwog am ei waith celf ar gyfer cloriau albymau Super Furry Animals o Radiator i Guerilla a theganau Monsterism, wedi creu dau gomic am ddim sy'n dod â hanes Cymru'n fyw.

 

Mae un o’r comics yn sôn am hanes y dywysoges eofn Gwenllian, merch Gruffydd ap Cynan a ddechreuodd wrthryfel yn erbyn barwniaid y Mers yn y ddeuddegfed ganrif. Cafodd Gwenllian ei lladd ar faes y frwydr ger Cydweli ond daeth yn arwres ymhlith y Cymry. 

 

Mae’r ail gomic yn adrodd hanes Branwen Ferch Llyr, un o bedair cainc y Mabinogi. Yn dilyn priodi Matholwch, Brenin yr Iwerddon, mae Branwen yn mynd i fyw i'r Ynys Werdd ond ar ôl blwyddyn, mae Matholwch yn dechrau ei chamdrin. O ganlyniad, mae Branwen yn dysgu deryn drudwy i siarad ac mae’r drudwy yn hedfan i Gymru gyda neges i’w brawd Bendigeidfran yn gofyn am gymorth. Mae Bendigeidfran sy’n frenin a chawr yn arwain ei luoedd dros fôr Iwerddon i ymladd yn erbyn y Gwyddelod. 

 

Mae gan y chwedl hon gysylltiad â Chastell Harlech, ac mae copïau cyfyngedig o’r ddau gomics yma ar gael yng Nghastell Harlech a Chydweli. Brysiwch i fachu copi.