Ffigyrau Gwrando BBC Radio Cymru yn Cynyddu

31/07/2014

Categori: Newyddion

Newyddion da i BBC Radio Cymru heddiw gyda ffigyrau diweddara o Rajar (Radio Joint Audience Research Ltd) yn dangos cynnydd yn y nifer o wrandawyr. Mae tua 147,000 o bobl nawr yn gwrando ar Radio Cymru bob wythnos, cynnydd o 4,000 yn y 3 mis diwethaf.

 

Mae’r ffigyrau yma yn bositif i’r orsaf ar ôl newidiadau mawr yn amserlen Radio Cymru yn ddiweddar. Yn ogystal â mwy o bobl yn gwrando mae’r ffigyrau hefyd yn dangos bod pobl yn gwrando am amser hirach. 

 

Mae Rajar yn cyhoeddi'r ffigyrau bob tri mis felly ffigyrau chwe mis cyntaf y flwyddyn sydd ar gael. Gobeithio gwelwn y ffigyrau yn codi trwy gydol y flwyddyn.

 

Cyhoeddwyd ffigyrau Radio Wales hefyd, sydd wedi gweld gostyngiad yn y ffigyrau gwrando o 472,000 i 428,000 yn y tri mis diwethaf.

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net